Vizjak izbral Padež kljub drugačnim obljubam županom

V sredo bodo v Ljubljani podpisali pogodbo za izdelavo dokumentacije za ureditev vodooskrbe Istre z gradnjo akumulacije na Suhorici. Čeprav je poleti minister Vizjak obljubil kraškim županom, parku Škocjanske jame in domačinom, ki zajezitvi Suhorice nasprotujejo, da bodo preučili tudi druge različic vodooskrbe Istre, tega očitno ne bo.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak Foto: STA
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak Foto: STA

LJUBLJANA >

Direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer in direktor podjetja LUZ Tadej Pfajfar bosta v sredo podpisala pogodbo za izdelavo projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijski projekt Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja. Poleg LUZ pri izdelavi sodelujejo še Hidroinženiring, IBE in SL Consult. Pogodbena vrednost dela znaša 4,98 milijona evrov, rok izvedbe pa 24 mesecev. Podpisu bo prisostvoval tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je obljubil istrskim občinam, da bo čim hitreje poskrbel za stabilen vodni vir za Istro, kraškim občinam, Unescovim Škocjanskim jamam in Civilni iniciativi za ohranitev Brkinov pa (junija), da bodo “v nadaljevanju postopka preverili variante in izvedli najoptimalnejšo. Cilj je, da celovito rešimo več problemov ob upoštevanju Škocjanskih jam kot regijskega parka v smislu ohranjanja najmanj takšne pozicije, kot jo ima,”

Toda minister si je očitno premislil: “MOP se je po ponovnem pregledu vseh predhodnih študij za določitev strateškega vodnega vira odločil, da ne bo ponovno pričel z analizo vseh že obravnavnih vodnih virov, ampak bo na osnovi vrednotenja variant študije leta 2006 nadaljeval z vsemi aktivnostmi za pripravo in izvedbo projekta dolgoročnega strateškega vodnega vira z akumulacijo na potoku Suhorica kot optimalno varianto v postopku priprave državnega lokacijskega načrta (DLN), pričetem v letu 2004.,” so sporočili danes z ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Novelacija projekta predvideva rabo vode na Suhorici v možni kombinaciji z manjšim zajetjem na potoku Padež, ki sta dve varianti obdelave novelacije izdelanega DLN v državni prostorski načrt (DPN). “Akumulacijski prostor se bo polnil tako z lastnimi vodami Suhorice ali v primeru variante Suhorca/manjše zajetje Padež z načrpano vodo iz potoka Padež,” še pravijo na ministrstvu.

Niso presenečeni

Domačini v uspešnost projekta dvomijo. “Prepričana sem, da Padež za to ni primeren. Že Italijani in Avstrijci so si ga ogledovali, a so ugotovili, da je vode premalo. Zdaj je je še veliko manj. V zadnjih mesecih sem bila nekajkrat tam. tudi po nalivu, pa kakšne velike vode v strugi ni bilo,” pravi divaška županja Alenka Štrucl Dovgan. O tem, ali je minister prelomil obljubo, pa: “Nismo presenečeni. Na začetku so nam rekli, da ne bo niti študije Padeža, nato so vendar ugotovili, da mora biti. Obljubili so nam tudi, da se bodo oglasili v začetku oktobra na občini Divača in Hrpelje-Kozina, a se niso.”

Presenečeni nad ravnanjem ministrstva niso niti v Civilni Iniciativi Ohranimo Brkine: “Nas novica o tem, da ne bodo preučili vseh alternativnih rešitev Padežu, kot je bilo obljubljeno kraškim županom, ne preseneča, saj smo navajeni, da minister govori in obljublja, kar župani želijo slišati, nato pa naredi drugače. Za voljo ljudi in kakovosti zdravega življenja v Brkinih se ne zmeni, uničenje narave in potencialna izguba UNESCO statusa Regijskega parka Škocjanske jame ga ne zanimata, strokovnih argumentov ne daje oziroma se razpravi in soočenju spretno izogiba, pod mizo pa še vedno izsiljuje (pogodba o sofinanciranju vodovoda Ilirska Bistrica-Rodik še ni podpisana),” je v imenu CI povedal Mario Benkoč.

Rešitev, slaba za Istro in Brkine

“Dejstvo je, da je projekt zajezitve Suhorce in Padeža zgrešena investicija, ki s črpanjem vode samo v poletnih mesecih ne bi zagotavljala zanesljivega vodnega vira Istri, sploh pa ne Krasu in Brkinom. Poleg tega bi bila to slaba voda, saj se v odprtih zajetjih naselijo cianobakterije, ki sproščajo toksine in jih iz vode ni mogoče odstraniti s klasično obdelavo. Ali minister to želi Istri? Slabo in nestabilno vodo za Istro, na račun uničenja dela Brkinov in potencialno izgubo Unesco statusa?” se sprašujejo v CI in dodajajo: “ Na drugi strani pa že obstaja rešitev, ki je bistveno cenejša, hitrejša in okolju prijazna ter zagotavlja varnost oskrbe s pitno vodo celi obalno-kraški regiji in širše, to je . povezava kraškega, ilirskobistriškega in rižanskega vodovoda. Čemu porabiti skoraj pet milijonov davkoplačevalskega denarja za pripravo dokumentacije za zgrešeno investicijo, ki se ne bo nikoli zgodila, če pa bi jih lahko vložili že v pripravljalna dela povezovanja vseh vodovodov?!”


Najbolj brano