V kanalizaciji tudi ušesne palčke, higienski vložki, ostanki hrane ...

Kraški vodovod Sežana, ki upravlja s kanalizacijskim omrežjem v kraških občinah, je moral v zadnjih mesecih večkrat čistiti zamašene črpalke v črpališčih, ker uporabniki v kanalizacijo mečejo odpadke, ki tja ne sodijo - čistilne robčke, ušesne palčke, higienske vložke, ostanke hrane ... Za zdaj zaradi tega položnic ne bodo povišali, občane pa pozivajo, naj ravnajo ustrezno, sicer se bo slej ko prej to poznalo pri cenah.

Rotorje morajo delavci ob vsaki zaustavitvi dvigniti iz črpališča in 
jih  ročno očistiti.
Rotorje morajo delavci ob vsaki zaustavitvi dvigniti iz črpališča in jih ročno očistiti.  

KOMEN > Čistilni robčki in vate iz sintetičnih vlaken, ušesne palčke, higienski vložki, lasje, karton, ostanki hrane in maščob so odpadki, ki v kanalizacijski sitem ne sodijo, ker zaustavijo prečrpavanje odplak. V črpališčih se namreč naberejo in zaustavijo v črpalkah, se ovijejo okoli rotorjev in jih poškodujejo, zaradi česar se zaustavi proces prečrpavanja kanalizacijskih odplak.

Črpalke morajo ročno razstaviti in očistiti

Ob vsaki takšni zaustavitvi morajo delavci upravitelja, na Krasu in v Brkinih je to Kraški vodovod Sežana, črpalke ročno razstaviti in očistiti. Nato morajo s posebnim vozilom črpališče še dodatno očistiti. Če je v odplakah preveč odpadkov hrane in maščob, se v sistemu namnožijo še glodalci, ki povzročajo dodatne težave.

V Komnu septembra kar štiri intervencije

V zadnjem času so imeli take težave v Komnu, zaradi česar so objavili tudi posebni javni poziv občanom, naj pazijo, kaj mečejo v kanalizacijo. “V naselju Komen imamo na kanalizacijskem omrežju samo eno črpališče. Prvič se je zamašitev črpalke pojavila v mesecu juniju (dvakrat) in ker se stanje v naslednjih mesecih ni izboljšalo (v mesecu septembru smo morali opraviti štiri intervencije), smo vse uporabnike obvestili o nastalem problemu,” opozarja Peter Švagelj, vodja sektorja odpadnih vod na Kraškem vodovodu.

V komenski, sežanski, divaški in hrpeljsko-kozinski občini imajo skupaj 31 črpališč, ki jih sicer redno čistijo. Praviloma to počnejo ob vsakem servisiranju črpališč, ki ga običajno opravijo dvakrat na leto.

Zaradi nemarnosti višje položnice?

Ti stroški so na položnicah vključeni v ceno kanalščine. Ta se za zdaj zaradi povečanih intervencij ne bo povišala, še pojasni Švagelj. Vendar se v prihodnje utegne kaj spremeniti, saj vse dodatne (povečane) stroške vzdrževanja prikažejo v letnem finančnem poročilu ter jih upoštevajo v elaboratu o oblikovanju cen odvajanja odpadnih voda.

In kako se uporabniki odzivajo na pozive Kraškega vodovoda k skrbnejšemu ravnanju s kanalizacijo, kot je bil nedavni v Komnu? “V Komnu ne predvidevamo težav, problematična so manjša črpališča, na katera so priključeni stanovanjski bloki. Po pozivih oziroma obvestilih je stanje nekaj časa v redu. Sicer imajo, raznim načinom obveščanja in ozaveščanja uporabnikov navkljub, sorodne težave vsa komunalna podjetja. Na najbolj obremenjenih črpališčih seveda moramo izvajati posodabljanje oziroma zamenjati črpalke in avtomatiko,” še poudarja Švagelj.


Najbolj brano