Oljke so spet naprodaj, čeprav so že plačali zanje

Na oglasni deski izolske in piranske upravne enote že visi nova ponudba o oddaji tako imenovanega županovega oljčnika v zakup. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je prvotno ponudbo pred dnevi razveljavil zaradi dveh formalnih napak, vendar v novem razpisu vrednosti nasada niso znižali. Od bodočega zakupnika še vedno pričakujejo, da bo izolskemu županu Danilu Markočiču plačal kar 243.719 evrov, čeprav je Markočič že dobil vsaj del kupnine.

Na oglasni deski izolske in piranske upravne enote  že visi nova 
ponudba o oddaji tako imenovanega  županovega oljčnika v 
zakup.  Foto: Tomaž Primožic/FPA
Na oglasni deski izolske in piranske upravne enote že visi nova ponudba o oddaji tako imenovanega županovega oljčnika v zakup.  Foto: Tomaž Primožic/FPA

IZOLA  > Ponudbo so uradno ponovili zaradi napačne navedbe katastrske občine oljčnika (na ponudbi, objavljeni na oglasni deski Upravne enote Piran, naj bi namesto k.o. Malija navedli k.o. Cetore) in ker so za 243.719 evrov sprva zapisali, da gre za “neamortizirano vrednost nasada” (zdaj omenjajo “vrednost nasada”). “Nov razpis samo odpravlja navedeni napaki,” utemeljuje vodja sektorja za kmetijstvo pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Martin Brus.

Nova skladova ponudba bo na oglasni deski izolske in piranske upravne enote objavljena do 21. oktobra (na obeh naslovih zato, ker se oljčnik razprostira v obeh občinah).

Skladov pravilnik drugače od zakona?

Na skladu ne govorijo več o neamortizirani vrednosti trajnih nasadov, ampak samo še o vrednosti nasadov. Razlika je bistvena: vrednost je lahko tudi tržna, pa čeprav so nasadi na državni zemlji, s katero upravlja javni sklad. Neamortizirano vrednost navaja tudi Zakon o kmetijskih zemljiščih, češ da ima sklad po prenehanju zakupa pravico do trajnih nasadov, če zakupniku plača neamortizirano vrednost. Toda sklad je svoj Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč junija 2018 spremenil tako, da ta poslej govori le še o vrednosti nasadov.

“Sklad ni pristojen za preverjanje cenitev”

Pa vendar je bil prav znesek tisti, ob katerem so zastrigli z ušesi številni Izolani, istrski oljkarji in ne nazadnje člani Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije. Slednji so se na seji upravnega odbora minuli teden v Ljubljani odločili, da bodo imenovali tričlansko komisijo, ki si bo ogledala Markočičev oljčnik, preučila izvirno cenitveno poročilo Eme Zadel za oljčnik in na koncu napisala ugotovitveno poročilo. Kot nam je povedal predsednik združenja Miran Lovrin, je člane komisije pred dvema dnevoma pozval, naj opravijo zadano nalogo. Istega dne je sklad ponovil ponudbo za oddajo zemljišč.

Na vprašanje, zakaj niso počakali, da v združenju cenilcev razblinijo dvome v ustreznost cenitve, Brus odgovarja, da “sklad ni pristojen za preverjanje cenitev” in da “upošteva takšne, kot so predložene”. Da vrednost zemljišč določi cenilec, pa so se na skladu, zanimivo, po njegovih besedah odločili zato, da zakupniki ne bi zahtevali nesorazmerno visokih odškodnin za trajni nasad.

Skoraj 500 evrov za oljko?

V delu županovega oljčnika, ki se mu Markočič odpoveduje, je 500 do 550 oljk (dreves). 243.719 evrov kupnine nanese 440 do 490 evrov na posamezno oljko (drevo). Istrski oljkarji pa pravijo, da so naše oljke vredne kvečjemu 100 do 150 evrov za drevo.

Oljke so bile že plačane, delno ali v celoti

Ker je bila prva skladova ponudba za oddajo zemljišč objavljena med 11. junijem in 11. julijem in se je podjetje BM 21 z Borisom Leonidovichem Kopilevichem in Marjanom Miličem na čelu nanjo pravočasno prijavilo, je velika verjetnost, da sta že poravnala kupnino. Od prijave sta minila dva meseca in pol in v skladovi ponudbi piše, da novi zakupnik nasad plača v 15 dneh po prejemu obvestila o dodelitvi zemljišč.

Danilo Markočič priznava, da je dobil del kupnine: “Morebitna kupca in sam kot prodajalec smo dobili obvestilo, da je sklad razveljavil razpis, s katerim je vodil prodajo mojih oljk. Pred tem je enega od kupcev obvestil o izbiri. Ker postopek zahteva, da ga prodajalec in kupec obvestita, da sta uredila medsebojne obveznosti, je kupec nakazal manjši del kupnine.” Dodaja še, da razveljavitev razpisa oziroma ponudbe odpira veliko pravnih vprašanj. “Tudi zato, ker je sklad v razpisu navedel napačne številke parcel.”

Danilo Markočič

prodajalec nasada oljk

“Ker postopek zahteva, da ga prodajalec in kupec obvestita, da sta uredila medsebojne obveznosti, je kupec že pred obvestilom o razveljavitvi ponudbe nakazal manjši del kupnine.”


Najbolj brano