Korenček in palica

Podoba Ajdovščine se je v zadnjih 20 letih s številnimi novogradnjami korenito spremenila. Pri tem prednjačijo hale v poslovnih in obrtnih conah, ki se širijo na robu mesta in zajemajo že približno 60 hektarov zemljišč, v celotni občini pa jih je že več kot za 100 hektarov. V konglomeratu novih betonskih in steklenih kubusov, ki se dvigajo iz mreže novih cest in parkirišč, se danes na letalskem posnetku komaj še zazna velike industrijske komplekse Fructala, Tekstine, Mlinotesta, propadle Lipe in nekdanjega Primorja.

Investitorji, domača podjetja in celo tujci, so v občini v zadnjih petih letih odprli več kot tisoč delovnih mest in po hudih časih v prvi polovici desetletja poskrbeli za svež optimizem. Tudi s pomočjo občine, ki že dobri dve desetletji načrtno komunalno opremlja območja za nove poslovne in obrtne cone, v zadnjem obdobju pa s svežnjem ukrepov gospodarstvu letno nameni približno dva milijona evrov.

Po drugi stran pa je res tudi, da se bo denar iz naslova NUSZ, letos gre za približno 2,5 milijona evrov, vrnil tudi v gospodarstvo.

Velikopotezni projekti, ki se jih je lotila v obdobju zdajšnjega župana, na seznamu so tudi več milijonov vredne naložbe v kanalizacijo, vodovode, ceste, mestno središče, nov vrtec, terjajo denar, veliko denarja. Ob naraščanju stroškov za redne obveznosti, manjših prilivih v občinski proračun iz virov EU ter neuspešnem iskanju investitorjev z nekatere razvojne projekte se je občina v zadnjih letih krepko zadolžila. Račune in dolgove pa je treba plačati.

V tej luči se je vladajoča občinska politika, čeprav tega ni oglaševala na glas, konec lanskega leta odločila za dvig nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, o čemer smo poročali tudi v PN. A razen ogorčenja iz vrst opozicije pripomb ni bilo slišati. Vsaj ne do poletja, ko so začele prihajati položnice z zneski, ki so bili v nekaterih primerih za 300 odstotkov višji od lanskih.

Zdaj so glas dvignili v gospodarstvu, kjer opozarjajo, da jih je ukrep negativno presenetil, zlasti, ker je prišel v obdobju, ki ga je zaznamovala koronakriza. To sicer drži. Vzdrži lahko tudi očitek, da gre za premalo domišljen ukrep, ki je bil sprejet brez prave razprave in priložnosti, da bi tudi podjetniki povedali svoje, kar se sicer ni zgodilo prvič.

Po drugi stran pa je res tudi, da se bo denar iz naslova NUSZ, letos gre za približno 2,5 milijona evrov, z novimi naložbami vrnil tudi v gospodarstvo.


Preberite še


Najbolj brano