Lekarna Ljubljana izgubila tožbo z občino

Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo zahtevek Lekarne Ljubljana za plačilo 578.000 evrov odškodnine, ki jo je s tožbo terjala od Občine Postojna, ker njena postojnska enota ni nikoli mogla začeti poslovati kot lekarna. V Lekarni Ljubljana so skušali krivdo za to prevaliti na občino, češ da ni izpolnila pogodbenih zavez, a sodišče je pritrdilo argumentom občine. Sodba še ni pravnomočna, saj se bo Lekarna Ljubljana pritožila.

V prostorih nesojene postojnske lekarne, ki jo je Lekarna Ljubljana 
zaprla,  od lani deluje specializirana prodajalna LL Viva.  Foto: Veronika Rupnik Ženko
V prostorih nesojene postojnske lekarne, ki jo je Lekarna Ljubljana zaprla, od lani deluje specializirana prodajalna LL Viva.  Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Takšen razplet tožbe na prvi stopnji je bil pričakovan, saj je okrožna sodnica prvi narok, ki je bil julija, zelo hitro zaključila brez izvajanja dodatnih dokazov.

Na Občini Postojna so takrat ocenili, da je sodnica sledila njihovi argumentaciji, kar se je zdaj tudi potrdilo. Na občini so namreč izpostavili, da je Lekarna Ljubljana s podpisom pogodbe o izvajanju lekarniške dejavnosti na območju občine Postojna, ki sta jo obe strani sklenili leta 2013, med drugim jamčila, da pozna vsa tveganja, da je seznanjena z vsemi zakonskimi zahtevami za opravljanje lekarniške dejavnosti in da so ji jasni in razumljivi vsi pogoji in okoliščine za pravilno izvedo dejavnosti.

578.000 evrov odškodnine s pripadki je Lekarna Ljubljana s tožbo terjala od Občine Postojna

Zavestno odprli brez verifikacije

“Lekarna Ljubljana je vedela, da za opravljanje dejavnosti potrebuje verifikacijo, kar izhaja iz same pogodbe,” je obrazložitev sodišča povzela pravnica Maja Korošec z Občine Postojna.

A Lekarna Ljubljana je svojo postojnsko enoto, kot je znano, kljub temu odprla, še preden je zanjo od ministrstva za zdravje pridobila dovoljenje oziroma odločbo o verifikaciji. Tržna inšpekcija ji je zato prepovedala prodajo zdravil, Lekarna Ljubljana pa se je nato zapletla v večletno sodno bitko z ministrstvom, ki je verifikacijo vztrajno zavračalo z obrazložitvijo, da Lekarna Ljubljana enote ne more odpreti na območju, za katerega ni ustanovljena, saj je tukaj že deloval javni zavod Kraške lekarne, katerega soustanoviteljica je tudi postojnska občina. Takšen primer odprtja nove lekarne bi bil precedenčen, Lekarna Ljubljana in bivše vodstvo postojnske občine pa sta ga utemeljevala s potrebo po večji konkurenci in izboljšanju lekarniških storitev v občini.

Sodišče: občina ni kršila pogodbenih obveznosti

Lekarna Ljubljana si je nato v skladu s sodbo upravnega sodišča prizadevala za sklenitev dodatne pogodbe med Občino Postojna in Mestno občino Ljubljana (MOL) o prenosu določenih ustanoviteljskih pravic na javni zavod Lekarna Ljubljana za območje občine Postojna, na podlagi česar naj bi le pridobila verifikacijo. Občina je to točko tudi uvrstila na sejo občinskega sveta, vendar svetniki niso dali soglasja k sklenitvi, pač pa so obravnavo zaradi pravnih nejasnosti preložili. Nov zakon o lekarniški dejavnosti pa mreže lekarniške dejavnosti zunaj območja sosednjih občin ne omogoča več.

Upravno sodišče je tako leta 2016 dokončno razsodilo, da Lekarna Ljubljana ne izpolnjuje pogojev za odprtje lekarne v postojnski občini, Lekarna Ljubljana pa je nato proti občini vložila odškodninsko tožbo, ker naj občina ne bi izpolnila svoje sodelovalne dolžnosti. Lekarno pa je konec leta 2018 dokončno zaprla in namesto nje odprla specializirano prodajalno.

Okrožno sodišče je zdaj razsodilo, da Občina Postojna s pogodbo o izvajanju lekarniške dejavnosti iz leta 2013 ni prevzela obveznosti za sklenitev dodatne pogodbe z MOL, je pojasnila Maja Korošec in dodala, da po oceni sodišča občina torej ni kršila svojih pogodbenih obveznosti in zato ni odškodninsko odgovorna. Poleg tega je sodišče izpostavilo, da je tudi vzročna zveza med sklenitvijo predlagane pogodbe z MOL in verifikacijo lekarne zgolj hipotetična. Odvisna je namreč od številnih drugih dejavnikov, ki bi se presojali v novem postopku verifikacije.

V LL kritični do nespoštovanja dogovorov

V Lekarni Ljubljana so že napovedali pritožbo. Kot so poudarili, je v občini Postojna pred sedmimi leti (ko tudi še ni bilo druge enote Kraških lekarn, op. p.) obstajala velika potreba po izboljšanju dostopnosti do lekarniških storitev. “Na osnovi povabila prejšnjega vodstva postojnske občine smo se v Lekarni Ljubljana odločili, da prisluhnemo potrebam občanov in se dogovorili o odprtju nove enote v Postojni. Žal se je nato vodstvo občine zamenjalo in postopki, potrebni po odločitvi upravnega sodišča, s katerimi bi izpolnili pogoje za odprtje lekarne, zaradi spremenjenega stališča Občine Postojna niso bili izpeljani,” so obrazložili. In dodali, da je Lekarna Ljubljana pri tem utrpela poslovno škodo. “Zdi se nam nesprejemljivo, da se ne spoštujejo predhodni dogovori,” so še poudarili.


Najbolj brano