Na sežanski slavnostni seji podelili občinska priznanje, nagrado in plaketo

Najvišje občinsko priznanje je na sinočnji slavnostni seji prejela ravnateljica Vrtca Sežana Radica Slavković, vodji policijskega okoliša Sežana Andreji Šantelj so podelili občinsko priznanje, zbiratelju kulturne dediščine Dušanu Štoku pa občinsko plaketo.

Sežanski župan David Škabar (drugi z desne) se je sinoči zahvalil 
nagrajencem in vsem občanom, ki so si v času epidemije strpno in 
požrtvovalno  med seboj pomagali.  Foto: Lea Kalc Furlanič
Sežanski župan David Škabar (drugi z desne) se je sinoči zahvalil nagrajencem in vsem občanom, ki so si v času epidemije strpno in požrtvovalno med seboj pomagali.  Foto: Lea Kalc Furlanič

SEŽANA > Sežanski župan David Škabar je izrekel zahvalo vodji policijskega okoliša Sežana Andreji Šantelj. “Občina se zaveda pozitivnih učinkov njenega delovanja za skupnost, zato Andreji Šantelj v zahvalo za predano delo policistke s poudarkom na preventivni pomoči občanom podeljuje Priznanje Občine Sežana za za leto 2020,” so izpostavili. Ter poudarili: “Pri opravljanju dela jo odlikuje predanost in učinkovitost. Preplet njenih socialnih kompetenc in osebnostnih lastnosti se odraža v dobri organizaciji in rezultatih dela, predvsem pa izboljšanju stanja na področjih javnega reda in miru, kriminalitete in varnosti v cestnem prometu.” Povedali so še, da jo odlikuje aktivno delovanje v lokalni skupnosti, vrsto let je članica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sodeluje tudi v Lokalni akcijski skupini, pristojni za pripravo ukrepov na področju drog: “Šantljeva vzgaja otroke in mladino o odgovornem ravnanju v prometu in pasteh zlorabe prepovedanih drog, posveča se tudi preprečevanju medvrstniškega nasilja.”

Druga slavljenka je bila ravnateljica Vrtca Sežana Radica Slavković. “V zahvalo za prizadevnost, strokovnost in inovativnost Radici Slavković Občina Sežana s ponosom podeljuje najvišje občinsko priznanje - Nagrado Občine Sežana za leto 2020 za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok,” je na odru Kosovelovega doma sinoči izpostavil župan.

Slavkovićeva je Vrtcu Sežana zvesta od leta 1974, ko je svojo pedagoško pot začela kot vzgojiteljica. Vedno je gradila na strokovnosti, vrsto let je mentorica mnogim mladim, zaradi marljivega dela, bogatega znanja, izkušenj in srčnosti uživa ugled in priljubljenost. Zadnje desetletje kot ravnateljica uspešno vodi vrtec in se s sodelavci poglablja v vsebine, povezuje področja dela in življenja v vrtcu ter sistematično in učinkovito uresničuje cilje in načela kurikula za vrtce.

Sodeluje z Zavodom za šolstvo. “Zaradi njene zavzetosti in predanosti je Vrtec Sežana postal študijsko središče za vzgojitelje in njihove pomočnike ter ostale strokovne delavce vrtcev v Sloveniji, s čimer prispeva k širjenju in prenosu sodobnih pedagoških znanj ter inovativnih praks,” so še poudarili na slovesnosti.

Plaketo občine pa je prejel Dušan Štok iz Dutovelj, “za neprecenljiv odnos in prispevek k ohranjanju kulturno-zgodovinske dediščine v lokalnem okolju,” so obrazložili. “Nagrajenec se z raziskovanjem preteklih dogodkov in oseb v Dutovljah ukvarja že več let, vključil se je v Turistično društvo Kras. Velja za enega večjih zbirateljev v občini, predstavil je športne dosežke Danila Žerjala, preučuje in zbira mizarsko dediščino ter zgodovino tovarne Krasoprema, zbira šivalne stroje in druge predmete ter oblikuje razstave, “je ljubitelj vsega starega, redkega, zanimivega, od listin do starih izrazov, zgodb. Je vztrajen, pronicljiv opazovalec ter varuh vsega, kar bi lahko utonilo v pozabo,” so sklenili na odru.


Najbolj brano