Občina Sežana je (spet) brez direktorja občinske uprave

Občina Sežana je od 1. aprila brez direktorja občinske uprave. Tako je delovala tudi že v preteklosti. Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da bi občina morala imeti direktorja občinske uprave ali njegovega vršilca dolžnosti. Na občini pa, da so že leta 2007 v upravi uvedli oddelke, ki lahko odločajo samostojno in da je tak način delovanja zakonit.

Občina Sežana od 1. aprila nima direktorja, delo vodijo po 
posameznih oddelkih.   Foto: Helena Race
Občina Sežana od 1. aprila nima direktorja, delo vodijo po posameznih oddelkih.  Foto: Helena Race

SEŽANA > Od 1. aprila, ko je dotedanji direktor sežanske občinske uprave Milan Potparič zasedel drugo delovno mesto, je občina brez direktorja. Njegovo delo opravljajo v okviru dela na posameznih oddelkih in v kabinetu župana. Novega direktorja ne izbirajo.

Župan David Škabar meni, da ni s takšnim načinom delovanja nič narobe in da je tako občina delovala tudi že v preteklosti. “To ni novost, saj je bilo tako tudi v času preteklih županov. Nazadnje, na primer, od 15. junija 2007 do 1. januarja 2011, ko občina ni imela zaposlenega direktorja. Zaradi tega nobena upravna zadeva ni bila v neskladju z zakonom o splošnem upravnem postopku.”

Ministrstvo: “Občina mora imeti direktorja”

A na ministrstvu za javno upravo pravijo, da mora v skladu z zakonom o lokalni samoupravi imeti vsaka občina tajnika oziroma direktorja občinske uprave. Niti župan niti kaka druga oseba v občinski upravi pa da ne more pristojnosti, ki jih zakon pripisuje direktorju, delegirati na tretje osebe. “Ker direktor občinske uprave odloča na prvi stopnji v upravnih postopkih, ki jih vodi občinska uprava, bi bile odločbe, ki bi jih podpisale druge osebe, v neskladju z zakonom o splošnem upravnem postopku.” Če se delovno razmerje z direktorjem prekine, pa je župan dolžan imenovati vršilca dolžnosti in objaviti javni natečaj za imenovanje novega direktorja, še dodajajo.

Občina: “Oddelki so samostojni”

V Sežani pa svoj način delovanja utemeljujejo z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki so ga sprejeli že leta 2007. Z njim so uvedli notranje organizacijske enote oziroma oddelke (za splošne zadeve, za gospodarske in družbene dejavnosti, za finance, za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo), ki so pri odločanju o upravnih zadevah samostojni.

“Na podlagi akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga predvideva tudi zakon o lokalni samoupravi, je namreč določeno, da vodje oddelkov samostojno odločajo v upravnih postopkih s področja posameznega oddelka. To zagotavlja pokritost odločanja vseh upravnih področij v občinski upravi,” navajajo. Praznine odločanja v upravnih zadevah naj ne bi bilo, saj zakonodaja ne daje absolutne obveze, da v vseh upravnih zadevah odloča izključno direktor občinske uprave, ampak dopušča tudi druge možnosti, trdijo. Poleg tega direktorja občinske uprave imenuje župan, njemu je tudi neposredno odgovoren, zato lahko župan tudi posega v pooblastila direktorja oziroma na njegovo področje vodenja uprave, dodajajo.

V sežanski občini tako vodje posameznih oddelkov vodijo tudi upravne zadeve z njihovih področij.


Najbolj brano