Seks

Če lahko kaj pri svojih šestinštiridesetih letih z gotovostjo trdim, je, da sveta, ki me obdaja, ne razumem. In z vsako gubo, ki mi vzcveti na obrazu, se moje nerazumevanje družbe poglablja. Začnimo, kjer je beseda meso postala. Večina nas svoj obstoj dolguje uspešnemu reproduktivnemu aktu samca in samice človeka. In ker se homo sapiens razmnožuje spolno, ne z brstenjem ali delitvijo, nas je večina na svetu, ker sta naša biološka starša seksala. Se dala dol. Se (morda) ljubila. Da besede na f na tej točki ne zapisujem, ker nismo tak časnik. Če je torej naša eksistenca, poenostavljeno, odvisna od seksa, sem pričakoval, da bomo o tem eksistencialno ključnem dejanju veliko govorili, se učili, se pogovarjali, si izmenjevali izkušnje, dobre prakse, mnenja, nasvete. Doma, s starši, sorodniki, sosedi. V osnovni, srednji šoli, z učiteljicami in učitelji. Na fakulteti. V medijih. Pa tudi, da bomo veliko vadili, trenirali, si nabirali izkušnje, da bomo teh dejanj vešči.

Seks seveda ni samo za reprodukcijo. Pravzaprav je za reprodukcijo še najmanjkrat. Seks, ko temelji na soglasju, je lahko sprostitev, zabava, sredstvo socializacije, način utrjevanja medčloveških vezi, prijateljstev, partnerstev, ljubezni. Je ena temeljnih bioloških potreb. Kot polenta in kafe. Kot zrak, ki ga dihamo. S seksom se tolažimo, se pokokolamo, sprožamo ugodje. Užitek. Drugim in sebi. Seks je primaren. Je spomin na toplino prve človeške kože. Je vonj. Pogled. Je dotik. Intimnost. Ranljivost. Bi tvegal reči, da je spolnost, kot jo je razvilo človeštvo, eno temeljnih dejanj učlovečenja.

Seks nas razgali v vsej naši človeškosti in živalskosti. Ker je tako primaren, tako intimen, ker je tako bistven, so že zdavnaj dognali: kdor nadzira seks, nadzira človeka. Začele so religije. Pridružila se je država.

Spolnost je raznolika. Seksualne fantazije so prostor svobode. Seksualna dejanja smo civilizacijsko zamejili. Razumsko. Na točki soglasja. Med neskončnostjo domišljije in spoštovanjem meje drugega je univerzum možnosti. Od nežnega poljuba do divje naslade v bolečini. In omami. Načinom seksa ni konca. Altro ke kamasutra. In tudi seksualne potrebe so raznolike. Od nič do “uživajmo čim več, dokler lahko.” Od ena do orgije. Od monogamije do poliamorije. Od aseksualnosti do precejšnjih spolnih apetitov.

Seks nas razgali v vsej naši človeškosti in živalskosti. Ker je tako primaren, tako intimen, ker je tako bistven, so že zdavnaj dognali: kdor nadzira seks, nadzira človeka. Začele so religije. Pridružila se je država.

Seks ima tudi temne plati, ki zdaleč presegajo spolno prenosljive okužbe. Ko gre za seksualno nasilje. Za kršitev pogodbe “samo ja pomeni ja”. Tudi temne plati. Ko gre za reduciranje spolnosti na eno samo legitimno obliko. Ko gre za zanemarjanje in zatiranje seksualnosti žensk. Ko gre za represijo, kriminalizacijo raznolikih, konsenzualnih oblik seksa. Za medikalizacijo. Patologizacijo. Koliko ur sem prebil v spovednici samo zato, ker sem kot najstnik rad masturbiral, cerkev pa je učila, da je onaniranje smrtni greh. Koliko ur, zapravljenih v rušenju svoje samopodobe, namesto da bi me kot mladostnika spodbujali k raziskovanju in zrelosti ustreznemu preizkušanju svoje seksualnosti.

V sedmem razredu so nas v učilnici biologije poučili o spolnosti. Predavala je šolska psihologinja. Ni bilo slabo, a bilo je le enkrat. Se še spomnim rdečic sošolk in sošolcev. Nelagodja in hihitanja. O spolnih organih pa sami doma. Iz učbenika. V srednji šoli podobno. Daleč od, za razvoj posameznika ustrezne spolne vzgoje, ki je starosti primerna, kontinuirana, sistemsko urejena. Ki pomen znanja o spolnosti postavlja na raven pomena znanja materinščine in drugih jezikov. Ki je seksualnosti naklonjena. Ki pogovor o spolnosti normalizira na raven pogovora o hrani. Ki skuša mladega človeka pripraviti na soočanje z vso kompleksnostjo seksa in seksualnosti. Danes ni bistveno bolje. Ne doma. Ne v šoli. Ne v medijih. (Z nekaj svetlimi izjemami, kot je podkast Evolucija užitka na javnem radiu.) In kjer ni znanja, je prostor za bohotenje strahu, manipulacij in zlorab. Zakaj smo iz seksa naredili tak tabu? Vi razumete?


Preberite še


Najbolj brano