Vrnili mu bodo sijaj in funkcijo

Delavci kranjskega podjetja Saning so po podpisu pogodbe z Občino Ajdovščina že začeli predvidena vzdrževalna dela na stolpu s cinami. Med drugim bodo izkopali in očistili dno stolpa, sanirali kamnite zidove in opravili restavratorska dela. Temu bosta po napovedih občine sledili celovitejša prenova in rekonstrukcija stolpa.

Na stolpu s cinami so začeli nujna vzdrževalna dela. Foto: Alenka Tratnik
Na stolpu s cinami so začeli nujna vzdrževalna dela. Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Prepoznavni in najbolje ohranjeni stolp obzidja poznoantične Kastre bo po napovedih občine obnovljen do konca leta, na preurejeno razgledno ploščad pa naj bi se bilo mogoče povzpeti v začetku prihodnjega leta. Prva faza prenove antičnega stolpa 8, ki so ga v srednjem veku nadzidali z značilnimi strelnimi linami ali cinami in verjetno uporabili kot stražarsko-razgledni obrambni stolp, zajema nujna vzdrževalna dela. Med drugim bodo odstranili betonske krožne stopnice, izkopali in očistili dno stolpa, prenovili zunanje kamnite stopnice in jih opremili z varovalnimi ograjami, namestili nova vrata, sanirali kamnite zidove, ob stolpu 9 pa bodo opravili tudi določene restavratorske posege. Za posege je občina pridobila soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, dela izvaja kranjsko podjetje Saning, restavratorska dela pa bo po podatkih občine opravil domači strokovnjak Klavdij Zalar.

Pogodbena vrednost prvega sklopa del je približno 150.000 evrov, občina je za izvedbo na razpisu ministrstva za kulturo dobila 95.000 evrov nepovratnega denarja. Pri izvedbi druge faze s celovito prenovo in rekonstrukcijo stolpa, zanjo mora občina še pridobiti gradbeno dovoljenje, se Ajdovci nadejajo nepovratnega denarja in posojila ministrstva za gospodarstvo, sami pa naj bi zagotovili približno 100.000 evrov. V tem sklopu naj bi uredili notranjost stolpa s stopniščem in z dvema medetažnima konstrukcijama ter razgledno ploščad na vrhu. To nameravajo pokriti z manjšo, čim manj opazno stekleno kupolo.

150.000

evrov bo stala prva faza del

Celovita prenova enega od simbolov Ajdovščine sledi prvotni ideji za njegovo oživitev. Kot je nedavno pojasnila vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini Katarina Ambrožič, želijo stolp odpreti za obiskovalce in ga nameniti kulturno-turističnim dejavnostim. Skupaj z grajskim vrtom naj bi v prihodnje postal razstavno, informacijsko in poletno prireditveno središče mesta.


Najbolj brano