Kanin presekal zakonodajni vozel

Občina Bovec je presekala gordijski vozel nerealne zakonodaje za upravljanje z zimsko poletnim centrom Kanin. Izpeljala je statusno spremembo s preoblikovanjem upravljalca Sončni Kanin iz javnega zavoda v javno podjetje v njeni stoodstotni lasti.

To bi morali storiti že vsaj pred dvema letoma, saj se je po prenovi žičnice in ponovnem zagonu leta 2016 izkazalo, da je javni zavod povsem neprimerna organizacijska oblika, ki je druga slovenska smučišča ne poznajo. V Bovcu so jo izbrali zaradi strahu, da bi podjetje, če bi se takrat odločili zanj, morda lahko slabilo občinsko premoženje. Potrebovali so veliko časa, da so ob premlevanju zakonodaje ugotovili, da je javno podjetje vendarle boljša izbira. Premislek jih je stal najmanj 80.000 evrov, kolikor so morali lansko pomlad plačati Fursu za dodatne prispevke in ker naj ne bi delovali v skladu z zakonodajo. Revizija je narejena. Pričakovati je odzivno poročilo bivšega direktorja Marijana Skorniška. Predsednik sveta zavoda Miha Sotlar se z utemeljitvami revizije ne strinja.

Preoblikovanje statusa Sončnega Kanina bi morali opraviti že pred dvema letoma, ko so že vedeli, da javni zavod ni ustrezen.

S 1. septembrom bo Sončni Kanin z lastnico Občino Bovec lažje zadihal z manj strogimi in žičničarstvu bolj naklonjenimi pravili. Doslej je bil Kanin talec javnega zavoda, morali so spoštovati javna naročila, kar v mnogih primerih ni šlo. Ob okvarah je treba hitro ukrepati. Ne morejo vnaprej določati urnika nadur, ker sneg lahko preseneti. Če najamejo zunanje sodelavce, ker svojih nimajo, ker niso opredeljeni v naboru delovnih mest, so spet v prekršku. Primer so bili minerji snežnih plazov.

Kanin v poletje vstopa s plačanimi obveznostmi za zaposlene, z relativno majhno izgubo, z optimizmom in hkrati, kot ves turizem, z negotovostjo. Dnevno na hrib prepeljejo okoli 200 potnikov. Če bi se v kolektivu pojavil novi koronavirus ali če bi zaprli meje, lahko poletno sezono odpišejo.

Čas bi že bil za sprejem zakonodaje o uvrstitvi gondolskih dostavnih žičnic v javni prevoz, kar pomeni, da bi država plačala del stroškov. Medresorska državna ekipa raziskuje možnosti za pridobitev denarja EU za prenovo centra. Čezmejna povezava visokogorskega centra vliva upanje, da se bo dobro izteklo.


Preberite še


Najbolj brano