Obudili stare igre

Na treh lokacijah v središču Postojne, v neposredni bližini obstoječih igral na osrednjem mestnem trgu, v mestnem parku in pred OŠ Miroslava Vilharja, se lahko otroci, pa tudi njihovi starši in stari starši ter ostali mimoidoči odslej poigrajo tudi nekatere zanimive stare igre.

  Foto: Veronika Rupnik Ženko
Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA Obudili so jih v študijskem krožku Obudimo stare igre, ki ga je pod okriljem Ljudske univerze Postojna vodila Jerneja Sojer Smerdu. Nekatere najbolj priljubljene talne igre iz naše preteklosti so članice krožka ob podpori Občine Postojna tudi narisale na tla in jih opremile s tablami z navodili ter s tem poskrbele za dodatno možnost druženja in medsebojno, tudi medgeneracijsko povezovanje. Članice študijskega krožka upajo, da bodo stare, a za številne otroke nove igre, ki so ob torkovi predstavitvi požele veliko navdušenje (na fotografiji igra Am salam – am klobasa) spodbuda vsem, da elektronske naprave čim pogosteje zamenjajo za skupno igro na prostem. “Z igro omogočimo bogatejši domišljijski in socialni razvoj, spodbujamo druženje, pridobivamo nova znanja in razvijamo sposobnosti prek lastne aktivnosti,” je v igrivo poletje povabila Jerneja Sojer Smerdu.


Najbolj brano