Plačati morajo, čeprav ne morejo graditi

Furs je v imenu izolske občine letos prvič poslal odmero za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Šared. Poslal pa ga je tako lastnikom parcel, kjer je že urejena komunalna infrastruktura, kot več desetim lastnikom parcel, na katerih je videti le oljke ali druge rastline in nobene infrastrukture.

Marancinov oljčnik, za katerega so mu odmerili 572 evrov  NUSZ, nima nobene komunalne infrastrukture.     Foto: Mirjana Cerin
Marancinov oljčnik, za katerega so mu odmerili 572 evrov NUSZ, nima nobene komunalne infrastrukture.  Foto: Mirjana Cerin

ŠARED > Komunalna opremljenost zemljišč je bistvena. “Brez komunalne opreme se ne moreš lotili gradnje, ker ne dobiš gradbenega dovoljenja. Takšnega zemljišča ne moreš niti prodati, ker si morebitni kupci želijo čim prej začeti graditi,” pojasnjuje Marko Marancin, tudi predstavnik Šaredinov v svetu KS Korte.

Marko Marancin (foto: Mirjana Cerin)

Kako so zaračunali to nadomestilo?

Občina se nanaša na Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2009. Višina nadomestila je “odvisna od lege, namembnosti in smotrne izkoriščenosti uporabe stavbnega zemljišča, njegove opremljenosti s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne ter skupne rabe”. Znesek določijo s točkovanjem, vrednost točke za nepozidano stavbno zemljišče za letos znaša 0,00732 evra za kvadratni meter (za pozidano pa 0,00565 evra za kvadratni meter). To pomeni, da lastnik nepozidanega zemljišča, ki ne uporablja komunalne infrastrukture, plačuje precej višji znesek kot lastnik parcele, ki si je na njej zgradil hišo.

Občina bi morala najprej zagotoviti komunalno opremo

Sam je dobil zahtevek za plačilo nadomestila za več parcel, med njimi za parcelo, veliko 920 kvadratnih metrov, na kateri je le oljčnik; na njej ni ne električnega voda ne vodovodne cevi in predvsem do nje ne vodi nobena dostopna cesta. Furs in občina za to parcelo terjata 572 evrov nadomestila, za štiri parcele mora skupaj plačati skoraj 4000 evrov. Znesek lahko poravna v štirih obrokih v prihodnjih petih mesecih, vendar Marancin poudarja, da jim je občina v času sprejemanja OPPN obljubila, da jim bo nadomestilo zaračunala šele, ko bo uredila komunalno infrastrukturo. Njegove besede potrjuje Jernej Živic, ki je v času usklajevanja in sprejemanja OPPN zastopal interese Šaredinov.

Marancin pravi še, da so tudi na seji sveta KS Korte minulo sredo sprejeli sklep, da mora občina najprej zagotoviti komunalno infrastrukturo in lastnikom s tem omogočiti gradnjo, šele potem lahko terja nadomestilo.

Marko Marancin

lastnik nezazidane stavbne parcele

“Brez komunalne opreme se ne moreš lotili gradnje, ker ne dobiš gradbenega dovoljenja.”

Lastniki parcel se lahko pritožijo

“Pri odmeri nadomestila smo upoštevali Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. V devetem členu določa, da se šteje, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na komunalno omrežje, če je to omrežje od meje zemljišča oddaljeno do 100 metrov,” pa navaja vodja občinskega urada za prostor in nepremičnine Marko Starman.

Marko Starman (foto: Mirjana Cerin)

Marko Starman

vodja urada za prostor in nepremičnine

“Med drugim je namen tega nadomestila spodbuditi lastnike stavbnih zemljišč, da jih pozidajo.”

Lastnik parcele mora sam poskrbeti za priključek ali navezavo na bližnji vodovod, električno omrežje oziroma dostopno cesto ali pa mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja predložiti ustrezna soglasja, služnostne pravice in druge dokumente, ki omogočajo tovrstne priključke. “Med drugim je namen plačila tega nadomestila spodbuditi lastnike stavbnih zemljišč, da jih pozidajo,” utemeljuje Starman.

Čeprav se lahko tisti, ki menijo, da si sami ne morejo zagotoviti priključka do bližnje infrastrukture, pritožijo, se svetu KS Korte zdi nenavadno, da morajo sami dokazovati, da njihove parcele niso komunalno opremljene.

Po Starmanovih besedah pa so plačila vnaprej oprostili tiste lastnike, katerih zazidljive parcele so manjše od 450 kvadratnih metrov (po OPPN to niso gradbene parcele), in lastnike zelenih površin, ki so del gradbenih parcel, zaradi česar lahko na njih postavijo garažo ali kakšen drug pomožen objekt.


Najbolj brano