Odprte prijave za štipendije za deficitarne poklice

Od danes do vključno 25. septembra lahko dijaki, ki bodo v prihodnjem šolskem letu obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

Med deficitarnimi poklici, za katere je možno pridobiti štipendijo, 
je tudi poklic  kamnoseka. Foto: Petra Mezinec
Med deficitarnimi poklici, za katere je možno pridobiti štipendijo, je tudi poklic kamnoseka. Foto: Petra Mezinec

SLOVENIJA > S štipendijami za deficitarne poklice želijo v Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklicapridobitev štipendije za deficitarne poklice za novo šolsko leto.

Deficitarni poklici, za katere je možno pridobiti štipendijo v šolskem letu 2020/2021:

> kamnosek,

> mehatronik operater,

> izdelovalec kovinskih konstrukcij,

> inštalater strojnih inštalacij,

> oblikovalec kovin orodjar,

> elektrikar,

> avtokaroserist,

> pek,

> slaščičar,

> mesar,

> tapetnik,

> mizar,

> zidar,

> tesar,

> klepar-krovec,

> izvajalec suhomontažne gradnje,

> slikopleskar-črkoslikar,

> pečar-polagalec keramičnih oblog,

> gozdar,

> dimnikar,

> steklar,

> tehnik steklarstva.

Dvojezični izobraževalni programi:

> ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

> avtoserviser (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

> predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

> mehatronik operater (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

> strojni tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

> kemijski tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

> ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Pomembne informacije

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine.

Dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice.

V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oziroma ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

V zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Merila in izbirni postopek

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dodelitev štipendije izbrani po naslednjih merilih:

> višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,

> višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Vloga, razpis in ostale informacije so na voljo na spletni strani sklada. Za dodatne informacije za prijavitelje so dosegljivi tudi po e-pošti: deficitarne@sklad-kadri.si in na telefonski številki 01/43-45-897.


Najbolj brano