Razpisi za ugodna posojila

Občina Vipava ima odprte razpise za ugodna posojila s subvencionirano obrestno mero za vlaganja v stanovanjske objekte, kmetijstvo in v proizvodne ter storitvene zmogljivosti.

  Občina Vipava ima odprte razpise za  ugodna posojila s subvencionirano obrestno mero za vlaganja v stanovanjske objekte, 
kmetijstvo in v proizvodne ter storitvene zmogljivosti. Foto: Leo Caharija
Občina Vipava ima odprte razpise za ugodna posojila s subvencionirano obrestno mero za vlaganja v stanovanjske objekte, kmetijstvo in v proizvodne ter storitvene zmogljivosti. Foto: Leo Caharija

VIPAVA > Občina je letos za subvencioniranje obrestne mere posojil za gradnjo, prenovo, sem sodi tudi ureditev centralnega ogrevanja z zemeljskim plinom, in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš zagotovila 21.000 evrov. Najvišji znesek posojila, ki ga občina subvencionira posameznemu prosilcu, je 26.000 evrov, najdaljši rok za njegovo vračilo je deset let.

Občinska podpora razvoju kmetijstva znaša 20.000 evrov. Upravičenci bodo lahko z ugodnimi posojili urejali matičnjake, sadovnjake, vrtnarske površine, travnike in pašnike, gradili in prenavljali hleve, urejali proizvodnjo mesa in mleka in posodobili strojni park.

Pomoč po načelu “de minimis” je namenjena naložbam v dopolnilne dejavnosti, kot so izletniški turizem in nastanitve, prodaja in promocija vin ter gradnja sirarnic in sušilnic mesa.

Občinska podpora naložbam v proizvodne in storitvene dejavnosti znaša 32.000 evrov. Mikro, majhna, srednja podjetja in samostojni podjetniki lahko posojila s subvencionirano obrestno mero izkoristijo za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov, za nakup nove ali celovito obnovljene opreme in za nakup patentov, licenc in tehnološkega znanja.

Čas za oddajo vlog za prvi namen je do 1. junija, za drugega do 12. junija, za tretjega pa do 1. oktobra oziroma do porabe denarja.


Najbolj brano