Višje nadomestilo razburilo podjetnike

Postojnska občina je lani sprejela nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). V teh dneh zavezanci, predvsem večja podjetja, ugotavljajo, da sprememba v praksi za nekatere pomeni celo do šestkrat višje plačilo. V območni gospodarski in obrtno-podjetniški zbornici so zelo nezadovoljni, opozicija pa je že zahtevala sejo občinskega sveta.

Številne postojnske podjetnike je zelo neprijetno presenetilo 
obvestilo občine o višini NUSZ, ki jim bo odmerjeno za letošnje 
leto, zato pričakujejo pojasnila. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Številne postojnske podjetnike je zelo neprijetno presenetilo obvestilo občine o višini NUSZ, ki jim bo odmerjeno za letošnje leto, zato pričakujejo pojasnila. Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Postojnska občina je zavezancem, ki se jim odmera NUSZ v skladu z novim odlokom letos zviša za najmanj 100 evrov, poslala obvestila o stanju obremenitve njihovih nepremičnin, s čimer jim je omogočila morebitne popravke in pripombe, preden jih bo poslala v odmero. Med takšnimi, ki jih bo udarilo višje plačilo, so številna podjetja, predvsem proizvodna, ki so nad večkratnim povišanjem ogorčena. Sprašujejo se, ali je to politika občine za razvoj gospodarstva oziroma znak, da morajo podjetje preseliti drugam.

Iz ene anomalije v drugo?

“Med člani, ki se obračajo na nas, je sprememba sprožila zelo veliko nezadovoljstvo, saj so ponekod povišanja res visoka. Za gospodarstvo niti v normalnih razmerah takšne obremenitve niso sprejemljive, kaj šele v trenutni situaciji,” pravi Boštjan Požar, direktor postojnske območne gospodarske zbornice, ki je že na začetku krize vsem občinam v regiji v imenu gospodarstva poslal dopis s pozivom, naj se NUSZ za letošnje leto zniža oziroma naj se zniža vsaj vrednost točke. Zbornica je za prihodnji teden že sklicala tudi sestanek podjetij z županom Igorjem Marentičem.

SDS predlaga znižanje

Občinski svetniki SDS so v zvezi s problematiko že predlagali čimprejšnji sklic dopisne seje občinskega sveta. Glede na razmere in bistveno povečanje NUSZ za številne podjetnike, ki je posledica lani spremenjenega odloka, predlagajo znižanje NUSZ vsem, ki se jim je letos glede na lani povišal, ter odpis polovice letnega zneska za dejavnosti, ki bodo beležile velik upad prihodkov, je sporočil svetnik Zvonko Černač.

“Resnično ni normalno, niti človeško, da v časih, ko podjetja pošiljamo zaposlene na čakanje ali ko nekatera celo odpuščajo, ko smo brez naročil, ko gospodarstvo pada, dobimo na mizo nekaj takšnega,” dodaja Boštjan Blažek, direktor podjetja Profiles, ki naj bi mu odmerili dobrih 31.000 evrov NUSZ, kar je 600 odstotkov več kot lani. Tako visokega zneska ni pripravljen plačati.

Simon Premrl, direktor podjetja Unika TTI, pa pravi, da težava ni zgolj v tem, da je povišanje podjetja udarilo v času koronakrize, temveč predvsem to, da je do takšnega povišanja sploh prišlo. Občini očita, da je po odpravi visoke obremenitve trgovskih centrov (ki so plačevali desetkratnik povprečne odmere za poslovni namen), razliko zdaj prevalila na 60 podjetij, ki se jim je plačilo bistveno povečalo; Uniki za 420 odstotkov. Višina prihodkov NUSZ bo za občino namreč tudi po spremembi ostala enaka oziroma celo nekoliko višja, dobrih 1,5 milijona evrov. “Pričakujemo razlago, na podlagi česa so si dovolili iz ene anomalije v drugo in kaj lahko naredimo.” Pri tem opozarja predvsem na spremembe pri vrednotenju posameznih nepremičnin, ki so dvignile število točk.

Večina plačuje manj, predvsem za stanovanja

Z novim odlokom o NUSZ se 1381 zavezancem obremenitev ni spremenila, 4960 zavezancem se je znižala, od tega več kot 80 odstotkom do 20 evrov, od 100 do 1000 evrov 52 zavezancem, od 1000 do 109.647 evrov pa 23 zavezancem. Zvišala pa se je 674 zavezancem, od tega 178 od 100 do 1000 evrov, 62 pa od 1000 do 31.800 evrov.

Pozivom iz gospodarstva se pridružuje tudi območna obrtno-podjetniška zbornica, kjer bodo prav tako zahtevali sestanek z občino. “V času, ko bi nam morali priti še bolj nasproti, nam nameniti kvečjemu kakšne olajšave in odpise, saj se nam je vsem situacija poslabšala, pa dobimo takšne dopise,” je razočaran predsednik postojnske obrtne zbornice, podjetnik Franci Šemrl, lastnik Mizarstva Šemrl, ki bi moral po novem plačati še enkrat več.

Odmera vseh zunanjih površin

Na občini so nam pojasnili, da so z novim odlokom poenotili poslovni namen, kar pomeni, da se je nekaterim poslovnim dejavnostim odmera znižala, drugim pa zvišala. Eden od razlogov za zvišanje je, da se je z novim odlokom določila tudi vzpostavitev lastne evidence zunanjih poslovnih površin (zunanja parkirišča, manipulativne površine), ki predstavlja zakonito podlago za odmero NUSZ. “Na terenu je potekala individualna kontrola vseh poslovnih subjektov, s katero so se pridobila območja, ki so namenjena opravljanju poslovnih dejavnosti.” Poleg tega je letos občina posodobila evidence in jih uskladila z uradnimi evidencami, zato je marsikje prišlo tudi do sprememb v površinah.

0,33

do

2,59

evrov za kvadratni meter znaša NUSZ za poslovni namen v občini Postojna

Poenotenje več različnih in različno ovrednotenih poslovnih namenov v enotni poslovni namen z enotnim številom točk v treh posameznih območjih pa pomeni tudi, da je število točk za poslovni namen zdaj v glavnem višje. Nov odlok pa ukinja tudi faktorje olajšav poslovnih subjektov, ki so nezakoniti.

Na občini pravijo, da bodo letos NUSZ odmerili po veljavnem odloku, bodo pa zaradi epidemije pomagali gospodarstvu na drugačne načine, o katerih se še dogovarjajo. Tudi če bi odlok spremenili, bi spremembe namreč veljale šele s prihodnjim letom. Zato načrtujejo, da bodo tistim podjetjem, ki po vladnem odloku niso mogla opravljati dejavnosti, odmerjeni NUSZ za to obdobje vrnili v obliki subvencije.


Najbolj brano