17.800 vlog za čakanje na delo, prva izplačila 10. maja

Zavod za zaposlovanje je od sobote, ko je začel veljati prvi protikoronski zakon, doslej prejel približno 17.800 vlog delodajalcev za koriščenje instituta čakanja zaposlenih na delo. Gre za neuradne, neobdelane podatke. Prva izplačila nadomestil plač delavcev na čakanju bodo 10. maja.

Med prvimi so svoje zaposlene na čakanje poslali gostinci. Foto: Sonja Ribolica
Med prvimi so svoje zaposlene na čakanje poslali gostinci. Foto: Sonja Ribolica

LJUBLJANA > Število vlog delodajalcev vsak dan narašča, včeraj jih je bilo že približno 17.800. V to število so zajete vloge, vložene po obeh zakonih, ki urejata področje povračil nadomestil plač za delavce na čakanju oziroma za odsotne zaradi karantene in višje sile.

Upoštevali bodo nov, ugodnejši zakon

“Nekateri delodajalci so očitno vloge oddali po obeh zakonih, čeprav to ne bi bilo potrebno. Zdaj jih bo zavod pozval, naj dopolnijo vloge, ki bodo nato obravnavane po novem, ugodnejšem zakonu,” pravi Vesna Petric Uran, direktorica novogoriškega zavoda za zaposlovanje.

Kaj dobijo?

Delodajalci, ki so ali bodo napotili delavce na začasno čakanje na delo ali pa delavci ne opravljajo dela zaradi višje sile od 13. marca 2019 dalje in izpolnjujejo pogoje za vložitev vloge za povračilo nadomestila plače, bodo upravičeni do povračila v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine mesečne povprečne plače za leto 2019, zmanjšane za prispevke zavarovanca. Država bo plačevala tudi prispevke za vsa socialna zavarovanja od nadomestil plače, vendar največ od nadomestila, ki ne presega višine mesečne povprečne plače za leto 2019.

Institut čakanja na delo je namreč najprej predvidel zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki je začel veljati 29. marca. V tem zakonu je predvideno, da 80-odstotno nadomestilo plače čakajočim na delo v 40 odstotkih financira država, v 60 odstotkih pa delodajalec. Od sobote je medtem v veljavi prvi protikoronski zakon za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu, po katerem 80-odstotno nadomestilo plače čakajočih na delo oziroma odsotnih zaradi karantene ali višje sile v celoti preide v breme države.

Na zavodu za zaposlovanje pravijo, da je za podatke o tem, koliko vlog so delodajalci poslali iz posamezne regije in iz katerih panog je največ prosilcev, zdaj še prezgodaj, prav tako za oceno glede izpolnjevanja pogojev.

Vsi pogoji, sicer pomoči ne bo

Po prvem protikoronskem zakonu morajo podjetja izkazati, da v prvem polletju letošnjega leta medletno beležijo upad prihodkov za več kot 20 odstotkov in v drugem polletju ne bodo dosegala več kot 50-odstotne medletne rasti prihodkov. Tisti delodajalci, ki lani še niso poslovali, morajo medtem izkazovati vsaj 25-odstoten marčni mesečni upad prihodkov ali vsaj 50-odstoten aprilski ali majski upad prihodkov glede na februar.

Že od napovedi prvega interventnega zakona na zavodu vsak dan prejemajo veliko vprašanj; to je razumljivo, saj je državni zbor v 14 dneh od razglasitve epidemije sprejel kar dva interventna zakona o ukrepih za pomoč gospodarstvu. Prav zato je zavod okrepil svoj kontaktni center, na voljo pa je tudi nov poštni predal za vprašanja o uveljavljanju povračil nadomestila plače (ziuppp@ess.gov.si).

Delodajalci: veliko vprašanj in skrbi

Delodajalci imajo ob sprejemu interventnih zakonov predvsem veliko vprašanj glede načina izvajanja, glede oddaje vloge, sporočanja sprememb, prihodov delavcev nazaj na delo in podobno, pravi Vesna Petric Uran in pojasnjuje: “Med težavami delodajalci izpostavljajo predvsem nezmožnost izplačila nadomestil plače (ki jih sicer dobijo naknadno povrnjena) in neizpolnjevanje pogojev - neporavnane davčne obveznosti, skrb glede izpolnjevanja pogoja glede upada in rasti prihodkov ... Želijo si tudi večje fleksibilnosti pri razporejanju dni, v katerih lahko delavce pozovejo nazaj na delo.”

Zakon predvideva mesečno izplačevanje povračil nadomestil plače (za izplačana nadomestila delavcev iz predhodnega meseca). Za tiste delavce, ki so bili na čakanju marca, bo zavod tako izplačila nakazal 10. maja.


Najbolj brano