Občina logističnega centra ne bo dovolila

Na obrobju Divače že dobro desetletje sameva industrijska cona. Njen lastnik Iztok Krumpak je nameraval v njej za prodajo zgraditi 13 poslovnih hal, a se mu načrti niso izšli. Sedaj bi cono prodal v celoti ali po večjih delih. Pravi, da ima zainteresirane kupce, ki bi tam radi vzpostavili logistični center, čemur pa občina ostro nasprotuje.

Do sedaj je v coni Na vrtači Krumpak zgradil le eno od 13 
načrtovanih poslovnih hal in načrte za več let opustil.  Foto: Lea Kalc Furlanič
Do sedaj je v coni Na vrtači Krumpak zgradil le eno od 13 načrtovanih poslovnih hal in načrte za več let opustil.  Foto: Lea Kalc Furlanič

DIVAČA > Istrski podjetnik Iztok Krumpak je pred dobrimi desetimi leti v Divači, ob avtocesti v bližini Dolnjih Ležeč, kupil dobrih 26.000 kvadratnih metrov zazidalnega zemljišča od prejšnjega lastnika, koprskega podjetja Dom Koper, in nekaj tudi od občine. Na njem je želel postaviti 13 gospodarskih hal in jih prodati v gospodarske namene. A je postavil le eno, razparceliral zemljišče in pridobil gradbeno dovoljenje za komunalno ureditev s 26 priključki, kolikor enot bi lahko bilo v coni. Nato se je projekt ustavil. Do zdaj.

Iztok Krumpak

Stoli Škerjanc potencialni kupec

Eden od interesentov za cono Krumpak je Mitja Škerjanc iz Materije, ki ima podjetje za proizvodnjo in prodajo stolov. “Potrebujemo približno 10.000 kvadratnih metrov zemljišča, kjer bi postavili 6000 kvadratnih metrov skladišča, za razvoz našega blaga bi rabili tri manjše tovornjake, na lokaciji bi zaposlili 15 do 20 ljudi. Za zdaj smo le pri informativnih pogovorih, cene so še previsoke, vse je obstalo zaradi virusa,” nam je pojasnil Škerjanc.

Bojijo se tovornega prometa

“V zadnjem času so se na tržišču pojavili za nas zanimivi kupci, med njimi so taki, ki bi v coni radi zgradili logistični center. To pomeni, da je treba spremeniti načrte in komunalno ureditev. Tudi zato sem se oglasil na občini in podal vlogo,” nam je še pred pojavom koronavirusa povedal Iztok Krumpak. Na uradni odgovor občine še čaka.

A tako županja kot občinski svetniki oziroma odbor za okolje in prostor logističnemu centru načelno nasprotujejo. “Občina se strinja z umestitvijo katerekoli gospodarske dejavnosti v cono Krumpak, a logističnemu centru ostro nasprotujemo. Taka dejavnost ne sodi na obrobje Divače in ne želimo si, da bi domačini morali trpeti številne tovornjake, ki bi tja in od tam vozili blago, po možnosti celo čez Vremsko dolino,” izpostavlja divaška županja Alenka Štrucl Dovgan.

Logistični center namreč pomeni, da bi bila tam skladišča za blago in parkirišča za nekaj deset tovornjakov, ki bi ga dovažali in odvažali. Ta novica je zato zelo razburila tudi bližnje krajevne skupnosti, Dolnje Ležeče in Vreme, ki so že zdaj obremenjene s tranzitnim tovornim prometom.

Občina cone ne bo kupila

Na ta oster, za zdaj neuraden odziv občine Iztok Krumpak odgovarja: “Želim si, da bi se stanje v coni premaknilo z mrtve točke, na kateri stojimo že desetletje. Cona miruje, bližnji in daljni obrtniki in podjetniki pa nimajo na voljo zemljišč, kjer bi lahko delali ali širili svoje dejavnosti. Zato sem občini med drugim tudi predlagal, da bi odkupila to zemljišče, ponudili bi jim tudi ugodne plačilne pogoje, in ga naprej prodala svojim obrtnikom.”

Vendar je ta predlog občina zavrnila, županja pravi, da zaradi denarja in drugih prednostnih potreb občine.

Ena od možnosti (s štirimi halami) ureditve Krumpakovega poslovnega centra Na vrtači. Ta bi terjala manj obsežno, zato pa cenejšo komunalno ureditev.

Manj komunalne infrastrukture

Da bi torej lažje prodal cono, ki ji je dal ime Na vrtači, je Krumpak pripravil več različič njene ureditve: “Ni nujno, da bi jo prodal v celoti za logistični center, vsekakor bom spoštoval smernice občinskih prostorskih aktov in želje lokalnega prebivalstva. Lahko se cono uredi tudi tako, da je v njej manj podjetij, morda dve, največ štiri. Zato sem tudi podal vlogo za spremembo odloka o komunalnem opremljanju, saj bi se v tem primeru to bistveno pocenilo. Morebiti bi komunalno infrastrukturo lahko uredila občina, z evropskim denarjem?” se sprašuje in ureditve cone nadeja Krumpak. A županja zatrdi, da občina odloka v tej točki ne bo spreminjala oziroma ne bo plačala komunalne infrastrukture.


Najbolj brano