Epidemija spremenila obravnavo nosečnic in žensk s težavami

Zaradi epidemije covid-19 veljajo dodatni ukrepi v ginekologiji na primarni ravni. Tako bodo tudi prvi pregledi nosečnic opravljeni malce kasneje, manj je delujočih ambulant, nujne preglede opravljajo ginekologi po seznamu. Preventivni program Zora in drugo nenujno zdravljenje je odloženo.

Ginekološka dejavnost je med epidemijo namenjena zlasti  nosečnicam, porodnicam in novorojencem, nujnim ginekološkim 
težavam in obravnavam stanj, ki ogrožajo zdravje ter življenje.  Foto: STA
Ginekološka dejavnost je med epidemijo namenjena zlasti nosečnicam, porodnicam in novorojencem, nujnim ginekološkim težavam in obravnavam stanj, ki ogrožajo zdravje ter življenje.  Foto: STA

PRIMORSKA > Zaradi epidemije covid-19 je zdravstveno ministrstvo v sodelovanju s stroko reorganiziralo ginekološko-porodniško službo. Za zdrave ženske in nosečnice deluje skrčeno število ambulant v osnovnem zdravstvu, ginekološke ambulante v bolnišnicah pa so zaprte. Z virusom okužene nosečnice, ki nujno potrebujejo pomoč ginekologa, in okužene ženske, ki so nujni ginekološki primeri, sprejemajo le urgentni centri. Vse morajo prej poklicati in povedati za okužbo.

Manj ambulant, posvet po telefonu

Za neokužene ženske in nosečnice, ki nujno potrebujejo ginekologa, so na Primorskem ginekološke ambulante v nekaterih zdravstvenih domovih (ZD).

“Takoj prepovedati porod doma”

Zlasti na Postojnskem in Pivškem porodne svetovalke agresivno propagirajo porod na domu. Ker gre za veliko nevarnost tudi zaradi epidemije, je ginekološko-porodniška stroka zdravstvenega ministra pozvala, naj porod doma začasno prepove.

Gre za porodne svetovalke, ki lačne zaslužka, izkoriščajo strah pred epidemijo. Ginekološko-porodniška stroka v postojnski bolnišnici jih pozna in ve, da nimajo ustreznih strokovnih dovoljenj, nekatere so ga celo izgubile. “So pa nosečnice zmedene, ker preveč verjamejo spletu, kjer to propagirajo,” pravi direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo.

V imenu strokovnega kolegija te ustanove je Merlo v sredo zdravstvenemu ministru Tomažu Gantarju poslal poziv s prošnjo, naj zaradi epidemije in varnosti porodnic ter novorojencev takoj prepove porode doma. Varnost in strokovnost lahko zagotovi le vsaka od 14 visoko strokovno usposobljenih porodnišnic v državi. Porod doma je lahko nevaren, lahko se zaplete in slabo izteče.

“Glede na pritiske, ki se pojavljajo zadnje dni tako medijev kot redkih, premalo izkušenih izvajalk porodov na domu, vas prosimo za takojšnjo prepoved poroda na domu. V naši regiji je zadeva zelo aktualna. Znano je, da posebne okoliščine zaradi epidemije covid-19 terjajo posebno obravnavo nosečnic, porodnic in novorojenčkov, kar je izven porodnišnic nemogoče izvajati in lahko bistveno prispeva k nenadzorovanemu širjenju okužb,” opozarja.

Ministrstvo proti porodu doma

Zdravstveno ministrstvo sporoča, da zdravniška in babiška stroka porod doma odsvetujeta, “saj je manj varen za mater in predvsem za novorojenčka; še bolj to velja v času epidemije s koronavirusom”.

Dokaj enakomerno razporejenih 14 ginekološko-porodniških oddelkov v Sloveniji omogoča vsem nosečnicam in porodnicam sorazmerno dober dostop do teh storitev. V epidemiji bodo vse lahko sprejemale na preglede in porode tudi s koronavirusom okužene nosečnice, ki so jim namenili izolacijske porodne in bolniške sobe. Tudi očetje pri porodu ne smejo biti prisotni.

Doc. dr. Tatjana Premru-Sršen, predsednica Republiškega strokovnega kolegija za ginekologijo, dodaja: ”Že pred dnevi smo se izrekli proti porodu doma v času epidemije. To ni le priporočilo, veljavno tudi, ko ni epidemije, ampak je jasno izraženo navodilo.”

Je pa ta hip odločitev o odredbi prepovedi poroda doma še v presoji ministrstva. JA

Ginekološka ambulanta v ZD Izola, kjer delajo tudi ginekologi iz izolske bolnišnice, sprejema ženske iz ginekološkega dispanzerja Izola in deloma iz dispanzerja v sežanskem ZD. V ZD Koper je ginekološka ambulanta namenjena ženskam iz koprskih dispanzerjev in deloma iz sežanskega. Ginekološki dispanzer v ZD Postojna, kjer delajo tudi ginekologi iz postojnske porodnišnice, in ginekološka ambulanta Danice Hrvatin sta namenjena sprejemom v primeru težav nosečnic in žensk s tega območja Primorske.

Zaradi razdrobljenosti in oddaljenosti je nekoliko drugačna organizacija ginekoloških ambulant na severnem Primorskem. Po besedah nacionalne koordinatorke za Goriško Barbare Kerkoč za zdaj še delujejo posamezne ginekološke ambulante, s sicer skrajšanim urnikom, v ZD Ajdovščina. ZD Kobarid in ZD Tolmin. V ZD Nova Gorica pa delata samo še dve, ambulanta v ZD Šempeter je zaprta. “V primeru poslabšanja epidemije pa bo glavnina ambulant zaprtih, ostali bosta le tisti v ZD Nova Gorica,” dodaja.

Posvet z ginekologom

Tudi za območje Postojne in Pivke so vzpostavili kontaktno telefonsko številko za nujne posvete in informacije v zvezi s težavami v nosečnosti ter pojavom ginekoloških težav. Na telefonski številki 05/726-44-89 so dosegljivi 24 ur na dan.

Za pomoč ženskam, ki imajo težave, so vzpostavljene posebne telefonske linije za posvet z ginekologom. Ta svetuje in oceni, ali je pregled nujen. Na teh linijah pa žensk nikjer ne naročajo na preglede, saj naročila sprejemajo delujoče ambulante.

Več novosti

Med drugim bodo prvi pregledi v nosečnosti opravljeni med 11. in 14. tednom, kar je nekoliko kasneje kot doslej. Novost je zagotavljanje ustrezne zaščitne opreme za zdravstvene delavce za te preglede in tudi za nosečnice (maske). Nosečnicam, ki nimajo prevoza do ambulant, bo tega zagotovila civilna zaščita, sporočajo iz zdravstvenega ministrstva.

Ginekološke ambulante za nosečnice in nujne primere so skrčene in organizirane regijsko, v sklopu nekaterih zdravstvenih domov.

Ginekolog porodničar in direktor postojnske porodnišnice in bolnišnice za ženske bolezni Aleksander Merlo pojasnjuje: “Manjše število pregledov, ko je nosečnost običajna in nosečnica zdrava, ne bo ogrozil nosečnice ali ploda. Zavedati se moramo, da nosečnost ni bolezen!”

Za nosečnice ostajajo predpisana med drugim tudi merjenja nuhalne svetline med 20. in 24. tednom in z morfologijo v 28. tednu, nato med 32. in 34. tednom ter v 37., 39. in 40. tednu. Ultrazvočna preiskava z biometrijo bo sledila v 37. tednu nosečnosti.

Nespremenjene so presejalne preiskave in diagnostične preiskave za kromosomopatije, obravnave nosečnic s sumom ali ugotovljeno gestacijsko boleznijo ali ogroženostjo ploda ter obravnave nosečnic s kroničnimi boleznimi ali s predhodno znanim povečanim tveganjem za zaplete v nosečnosti. Prvi pregled po porodu se pri zdravih porodnicah, brez zapletov v nosečnosti ali po porodu, prestavi na kasnejši čas. Zaradi krčenja delujočih ginekoloških ambulant morda nosečnice ne bo pregledal izbrani osebni ginekolog, temveč tisti, ki bo takrat dela.

Zaradi epidemije je odloženo predpisovanje in nadzor nad hormonsko kontracepcijo in nadomestno hormonsko terapijo v ambulantah, zdravila se predpisujejo le z e-recepti. Odloženi so preventivni pregledi v okviru programa Zora in pregledi v zvezi z neplodnostjo.

Kot doslej ostajajo obravnava bolnic, pri katerih je bil izvid brisa materničnega vratu visoko rizičen, obravnava žleznih sprememb in vseh drugih sprememb pri nosečnicah ter obravnava bolnic s poškodbami in okužbami rodil, patološkimi krvavitvami in bolečinami.

Ko je nosečnica prehlajena, naj pokliče osebnega zdravnika in obvesti svojega ginekologa, ki bo odredil nadaljnjo obravnavo. Nosečnica s potrjeno okužbo s koronavirusom mora s tem seznaniti reševalca in osebje pred prihodom v porodnišnico.


Najbolj brano