“Razkuževanje javnih površin je preventivno”

Delavca Komunale Nova Gorica sta včeraj razkuževala javne površine po Novi Gorici, v teh dneh jih bosta še v Solkanu in Rožni Dolini. V komunalnih službah na Goriškem z nekaj omejitvami delujejo nemoteno, ljudi pozivajo, naj bodo odgovorni pri ravnanju z odpadki. Omejitve so tudi pri pogrebih.

Javne površine so včeraj preventivno razkuževali v Novi Gorici, v 
teh dneh jih bodo še v Solkanu in v Rožni Dolini.  Foto: Mitja Marussig
Javne površine so včeraj preventivno razkuževali v Novi Gorici, v teh dneh jih bodo še v Solkanu in v Rožni Dolini.  Foto: Mitja Marussig

VIPAVSKA DOLINA > Podobno kot v slovenski Istri so se tudi v novogoriški občini odločili, da bodo razkužili vse javne površine v mestu in primestju. Delavca Komunale Nova Gorica, ustrezno zaščitena v posebnih oblekah, z masko na obrazu in ročnima škropilnicama na ramenih, sta včeraj zjutraj krenila po mestnih ulicah, trgih in drugih javnih površinah. V podjetju so se namenoma izognili motornim škropilnicam, ki preveč razpršijo razkužilo in bi s tem lahko motili mimoidoče. A teh je bilo zjutraj na ulicah malo, kar je za te čase običajno.

Razkuževanje še v Solkanu in Rožni Dolini

“V glavnem smo se odločili za razkuževanje površin, kjer se ljudje ponavadi zadržujejo, ustavljajo ali posedajo. Za razkuževanje naša delavca uporabljata razkužilo za površine na bazi klora,” je pojasnil direktor Komunale Nova Gorica Darko Ličen. Gre za klopi, stopnice, ograje, police in podobno. Razkužili so tudi ekološke otoke. O ukrepu so obvestili strokovne službe na mestni občini, Ličen pa je poudaril, da se zanj niso odločili, ker bi zaznali okužbe s koronavirusom, ampak izključno iz preventivnih razlogov, da bi v čim večji meri skušali morebitne okužbe preprečiti. Obenem je napovedal, da bodo najbolj izpostavljene javne površine razkuževali še v Solkanu in Rožni Dolini.

Pogrebi so okrnjeni

Zaradi epidemije so povsod okrnjene pogrebne slovesnosti. Prisotnost je omejena na ožje družinske člane, pogreba se lahko udeležijo le zdrave osebe, ki morajo upoštevati navodila za zaščito zdravja. Spremljevalni dogodki (zastavonoše, pevci ...) niso dovoljeni. V Novi Gorici denimo odsvetujejo uporabo poslovilne vežice, ob slabem vremenu naj ljudje vstopajo posamično z upoštevanjem varnostne razdalje, do nadaljnjega ni mogoče kropljenje pokojnika. V občini Idrija so pogreb omejili na 20 minut, prisotnih je lahko največ 12 družinskih članov, namesto kropljenja priporočajo poklon.

Zadrževanje na igriščih in vadbenih površinah je v mestni občini že nekaj dni popolnoma prepovedano, od včeraj pa tudi združevanje na javnih mestih, razen z odredbo vlade določenih izjem. Podrobnosti, kje se ljudje ne smejo zadrževati, so ali bodo opredelili v vsaki občini posebej in bodo to tudi javno objavili.

Odgovorno odlagajte odpadke!

Ličen je ponovno pozval občane, da je v teh dneh, ko je veliko ljudi doma zaradi varstva otrok ali na čakanju, povečan pritisk na ekološke otoke: “Občane pozivamo, naj bodo strpni, če se nabere več odpadkov, in naj jih ne odlagajo ob zabojnike. Raje naj jih nekoliko dlje zadržijo doma in jih pravilno odložijo, ko bo prostor v zabojnikih.” V teh dneh so opazili povečane količine odložene plastike oziroma embalaže, izrazito so povečane tudi količine zelenega odreza. “Ljudje so doma in opravljajo delo na vrtu, obrezujejo žive meje in podobno. Odvoz z ekoloških otokov poteka po normalnem urniku, bomo pa organizirali dodatno ekipo, ki bo na najbolj frekventnih mestih dodatno odvažala zeleni odrez,” je še povedal Ličen in dodal, da k sreči nimajo težav z odsotnostjo zaposlenih.

Tudi v Komunalno stanovanjski družbi (KSD) Ajdovščina si prizadevajo za čim bolj nemoteno izvajanje obveznih javnih služb. Uvedli so omejitve, prednost imajo najnujnejše, tudi oni občane prosijo za odgovorno ravnanje, s čimer bodo poskrbeli za lastno zdravje in za zdravje zaposlenih komunalnih delavcev.

Tudi v Ajdovščini delo teče, a z omejitvami

“Izvajanje obveznih občinskih javnih služb bomo lahko nemoteno opravljali le, če bodo naši delavci ostali zdravi,” podobno kot v Novi Gorici poudarjajo v Ajdovščini. Kot je pojasnil direktor Luka Jejčič, ki je vodenje javnega podjetja prevzel s februarjem, so posebno skrb namenili varstvu zaposlenih. “Ekipe se zadržujejo v svojih enotah, s čimer smo omejili kroženje in stike, zmanjšali smo obiske centralne enot, posamezni delavci so doma in jih bomo vključevali po potrebi.”

Za odvoz odpadkov iz gospodinjstev je poskrbljeno, v zbirnem centru v CERO Dolga Poljana pa velja nov urnik, in sicer je odprt od ponedeljka do petka, med 7. in 15. uro. Občane prosijo, naj spoštujejo vse previdnostne ukrepe. V ajdovski občini so do nadaljnjega odpovedali vse čistilne akcije po krajevnih skupnostih.


Najbolj brano