Konzerve Delamarisa so hit doma in v tujini

V dekanskem podjetju Titus za zdaj še ne opažajo upadanja naročil, tudi dobave materialov so še nemotene. A skrbi jih, kako bo v prihodnje, če bo odsotno večje število zaposlenih. Tudi v skupini Pivka Delamaris delo teče brez prekinitev. Se je pa povečalo povpraševanje po konzervah Delamarisa, kjer zato pospešeno izdelujejo dodatne količine.

Prodaja konzerv Delamarisa se povečuje že od srede februarja, 
zato  so njihovo proizvodnjo pospešili.  Foto: Helena Race
Prodaja konzerv Delamarisa se povečuje že od srede februarja, zato so njihovo proizvodnjo pospešili.  Foto: Helena Race

DEKANI, PIVKA > Kljub številnim prilagoditvam delo v skupini Pivka Delamaris poteka brez prekinitev. Izziv pa je večje povpraševanje po konzervah Delamarisa. Prodaja konzerv se je v obdobju od sredine februarja povečala z učinkom, ki je primerljiv z večjo akcijsko prodajo pri vseh trgovcih. “Povpraševanje po vseh konzervah je naraslo na domačem trgu, v še večji meri pa na tujih trgih. V Delamarisu trenutno pospešeno proizvajamo dodatne količine in povečujemo zaloge,” je povedala Petra Skok, vodja pospeševanja in odnosov z javnostmi.

Gostinci in hotelirji kupujejo manj mesa, trgovci pa nekoliko več

S trgovci imajo sklenjene pogodbe, zato morajo redno dobavljati naročene izdelke. “V tem trenutku še ne moremo oceniti, ali se bo povečanje proizvodnje in prodaje občutilo na letni ravni, saj si posamezniki morda trenutno pripravljajo lastne zaloge, iz katerih bodo črpali dlje časa,” še pravi Skokova.

Petra Skok

vodja službe za odnose z javnostmi Delamaris

“Povpraševanje po vseh konzervah je naraslo na domačem trgu, v še večji meri pa na tujih trgih. V Delamarisu trenutno pospešeno proizvajamo dodatne količine in povečujemo zaloge.”

Opažajo, da je nekoliko upadlo povpraševanje gostincev in hotelirjev po mesu, medtem ko je povpraševanje trgovskih sistemov nekoliko povečano.

Titus: za zdaj brez motenj, a pripravljeni tudi na slabše scenarije

V dekanskem podjetju Titus trenutno ne beležijo upada naročil in tudi dobave materialov potekajo nemoteno. “S skrbjo pa zremo v prihodnje tedne in se pripravljamo na zagotavljanje nemotene proizvodnje v primeru odsotnosti večjega števila sodelavcev - bodisi zaradi okužbe bodisi zaradi odsotnosti, povezane z varstvom svojih otrok,” pravi Martina Kuzmič, direktorica trženja. Z organizacijskimi ukrepi so poskrbeli, da so izvajalci funkcij in procesov, ključnih za delovanje podjetja, razdeljeni v vsaj dve skupini, med katerimi ni stika; omejujejo tudi stike med njimi, da lahko posamezna zaposlena drug drugega nadomeščata.

S prejšnjim tednom so uvedli možnost dela od doma, za zaposlene iz skupnih in strokovnih služb. Včeraj je tako od doma delalo več kot 80 zaposlenih. Razmere skrbno spremlja multifunkcijski namenski tim, ki ga vodi glavni izvršni direktor Titus EU in sproti sprejema dodatne ukrepe. Pripravili so tudi načrt ukrepanja v primeru eskalacije razmer, strožjih karantenskih ukrepov, večjih motenj v dobavi ali pa večjega izpada naročil in bistveno znižanega obsega proizvodnje.

Dodatni ukrepi za omejevanje stikov

V skupini Pivka Delamaris so zaradi zajezitve širjenja koronavirusa sprejeli vrsto ukrepov. Tako so zaostrili pravila še posebej za voznike dostave, nova so tudi pravila za gibanje v restavraciji, vstop obiskovalcev na območje obrata pa je prepovedan. Med 505 zaposlenimi je pri njih 137 takih, ki ima otroke, stare do 10 let, in bi se zaradi zaprtja šol in vrtcev lahko odločili za odsotnost. Za zdaj se je za to možnost odločila manjšina. Vodje so za posamezne zaposlene že odredili tudi delo od doma; gre predvsem za delavce iz skupnih služb, ki lahko delo opravljajo na daljavo. Zaposlene so seznanili tudi, da bi lahko po potrebi posamezniku ali skupini zaradi preprečevanja okužbe odredili tudi čakanje na delo na domu.

V restavraciji za mizo samo po en jedec

Tudi v podjetju Titus so že pred časom sprejeli vrsto preventivnih ukrepov za zmanjšanje tveganj za okužbe sodelavcev in zagotavljanje nemotenega delovanja proizvodnje. Sproti jih nadgrajujejo. Službene poti in število obiskovalcev na sedež podjetja so omejili na najnižjo možno raven, v komunikaciji imajo prednost elektronski načini. Obiskovalci podjetja morajo spoštovati posebne ukrepe in se gibati v ozko določenem območju. Na točkah prevzema in dostave blaga so zaposlene opremili z zaščitnimi maskami in rokavicami ter uvedli omejitve stika med vozniki in zaposlenimi iz Titusa, ki sodelujejo v procesih dobave in odprem.

Od včeraj veljajo dodatni preventivni ukrepi za omejevanje stikov med sodelavci. V interni samopostrežni restavraciji poslej pripravljajo samo tako imenovane lunch pakete, za vsako mizo v restavraciji pa lahko sedi samo en posameznik.

Atlantic Grupa: skrb za zdravje zaposlenih in za oskrbo vseh s hrano

V Atlantic Grupi deluje krizni štab, ki dnevno preverja razmere in ukrepe usklajuje s sklepi vlade in priporočili nacionalnih inštitutov za javno zdravje. O tem obveščajo zaposlene na vseh trgih, kjer Atlantic Grupa posluje. Proizvodnja hrane je strateška panoga v vseh kriznih razmerah in tega se zavedajo. “V teh težkih časih imamo kot odgovorno podjetje dvojno nalogo: varovati zdravje vseh zaposlenih in sodržavljanov, kot tudi zagotoviti neprekinjeno delo in s tem oskrbo prebivalstva,” pravijo v družbi. Zato že tri tedne izvajajo stroge ukrepe za preprečevanje okužbe, tako pri zaposlenih, kot na vseh vstopnih točkah surovin in embalaže. Ukinili so službena potovanja in omejili delo internih gostinskih obratov. Tudi poslovne sestanke so omejili in spodbujajo on-line komunikacijo. Uvedli so preventivno delo od doma za vse, ki jim narava delovnega mesta to omogoča. Zaposlenim, ki hodijo na delo, ker jim narava njihovega dela ne omogoča dela od doma, nudijo okrepljeno zaščito, dodatna izobraževanja glede preventivnih in zaščitnih ukrepov, dodatno tudi preventivno razkužujejo opremo in sredstva, s katerimi prihajajo delavci v neposredni stik. Ukrepe bodo po potrebi dograjevali.


Najbolj brano