Za reorganizacijo ključna dokumenta gresta v pretres

Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica danes ni obravnaval predlogov sprememb statuta bolnišnice in ne pravilnika o organizaciji, ki sta ključna za reorganizacijo zavoda ter odpravo rdečih številk, v katere je zabredel. Razlog je tudi socialni dialog. Toda spremembe bodo.

Svet zavoda šempetrske bolnišnice računa, da bo ustanova do konca leta prišla na pozitivno ničlo.  Foto: Ambrož Sardoč
Svet zavoda šempetrske bolnišnice računa, da bo ustanova do konca leta prišla na pozitivno ničlo.  Foto: Ambrož Sardoč

ŠEMPETER > Današnje seje sveta šempetrske bolnišnice, ki je bila v celoti posvečena pregledu poslovanja ustanove in temu, kako jo reševati iz globoke izgube, so se udeležili tudi predstavniki reprezentativnih sindikatov.

Med njimi je bil zaupnik sindikata delavcev v zdravstveni negi Dalibor Paljić in pričakoval je, da bo svet obravnaval tudi predloga sprememb statuta ustanove ter pravilnika o njeni organizaciji. Vršilec dolžnosti direktorja bolnišnice Radivoj Nardin ju želi uveljaviti zaradi reorganizacije bolnišnice, ključne za sanacijo poslovanja.

Kristina Kuhanec Tratar

predsednica sveta zavoda SBNG

“Vsi v svetu zavoda in v bolnišnici se zavedamo, da so spremembe nujne. Da do njih pride, pa je potreben dialog.”

Svet ni rekel ničesar

A kot je znano, sindikati predlogov ne podpirajo. Paljić je stališča “svojega” danes strnil tako: “V sindikatu zdravstvene nege soglašamo, da pride do potez, ki bodo bolnišnici zagotovile zdravo poslovanje. Spet pa ne moremo dovoliti, da bi prišlo do sprememb statuta in organigrama, ker vodijo v spremembe sistemizacije. To pa vpliva na status naših članov, zaposlenih v zdravstveni negi. Na predloge teh sprememb smo dali negativno mnenje.”

Toda omenjenih dveh dokumentov svet zavoda danes ni obravnaval, ker je predsednica sveta Kristina Kuhanec Tratar ti točki umaknila z dnevnega reda. In to prav zavoljo socialnega dialoga: “S predlagano reorganizacijo sindikalni partnerji niso soglašali. Vsi, tako v svetu zavoda, kot v bolnišnici, se zavedamo, da so spremembe nujne. Da do njih pride, pa je potreben dialog. In ker smo gradivo o predlogih sprememb dobili precej pozno, se mi je zdelo pametno, da se zadeva umakne, dodatno preuči, se upošteva različna mnenja in se naredi konkretna odločitev, da bo sprejeta pravilna odločitev.”

Nardin poteze sveta zavoda ne jemlje kot tragedije. Ocenil je: “Spremenilo se ne bo nič, dodatno se bo določene zadeve preučilo, potreben je dialog, cilj je priti do rešitve, ki bo za bolnišnico dobra.” In verjetno bo svet zavoda to obravnaval kmalu.

Pričakujejo “nulo”

Ostale točke dnevnega reda pa je najvišji organ bolnišnice obravnaval. Posvetil se je tudi poslovanju v preteklem letu in poročilu o izvajanju sanacije. Kot je povedala Kuhanec Tratarjeva, je novi svet z novim direktorjem šempetrske ustanove lani delo začel ob katastrofalnih poslovnih rezultatih, “vendar smo kasneje videli, da se tekoče poslovanje popravlja.”

Zato po njenih besedah računajo, da bo z novelacijo sanacijskega načrta bolnišnica do konca leta prišla na pozitivno ničlo. “Mislim, da bodo sprejeti ukrepi pravi in bodo zavod peljali iz slabega stanja,” je povedala. Tak načrt je bil sicer že narejen, a ga ministrstvo za zdravje lani ni potrdilo. Ukrepe za sanacijo bo torej treba prevrednotiti in poslati državi za “žegen”.


Najbolj brano