V lekarno naj gredo po zdravila samo zdravi

Del odgovornega preventivnega obnašanja prebivalstva je odločitev, da nakup potrebnih zdravil za tiste, ki imajo okužbo dihal, povišano temperaturo, kašelj in nahod, opravijo zdravi svojci, drugi bližnji in ljudje, s katerimi so v dobrih odnosih. To zdaj posebej izpostavljata tudi Lekarniška zbornica Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) s ciljem samozaščitnega ravnanja prebivalstva zaradi ohranitve splošnega zdravja.

Človek, ki smrka, kiha in kašlja, v obliki kapljic  stresa v ozračje 
viruse, z neumitimi rokami pa jih prenaša tudi na predmete. Foto: pixabay.com
Človek, ki smrka, kiha in kašlja, v obliki kapljic stresa v ozračje viruse, z neumitimi rokami pa jih prenaša tudi na predmete. Foto: pixabay.com

LJUBLJANA > Lekarniška zbornica Slovenije je pred dnevi objavila javno zaprosilo vsem prebivalcem Slovenije in ga poslala medijem.

Ne ogrožajte tistih, ki jih bremenijo kronične nenalezljive bolezni

V sporočilu zbornica naproša vse ljudi, naj v primeru, ko se pojavijo znaki okužbe dihal, ostanejo doma. V lekarno naj gredo po zdravila le zdravi ljudje. To je zelo pomembno tudi zato, ker so lekarne takšni kraji, kamor hodi veliko ljudi z različnimi boleznimi.

Poslanstvo lekarn

V Sloveniji ima 341 javnih lekarn dovoljenje za delo na podlagi Zakona o lekarniški dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Osnovni namen lekarniške dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe. Svetujejo pacientom in zdravstvenim delavcem. Hkrati zagotavljajo še farmacevtsko obravnavo pacientov za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja z zdravili. Ob javnih lekarnah deluje še nekaj zasebnih lekarn z za to potrebno pridobljeno koncesijo.

Gre povečini za bolezni, ki niso nalezljive, so pa lahko kronične in težke, ki obolele zelo obremenjujejo. Zato ima lahko večina teh bolnikov zaradi teh obolenj načeto odpornost, denimo bolniki z rakom, obolenji srca, ožilja ... Prav zato morajo vsi ti težki bolniki ostati zdravi. Prav tako pa morajo ostati zdravi tudi v lekarnah zaposleni, ki imajo opraviti z vsemi vrstami obiskovalcev in so dolžni strokovno dobro delati, svetovati in izdajati predpisana zdravila.

Ne gre za novost, gre za neupoštevanje

Navodilo, ki ni novost in naj bi bilo del premišljenega obnašanja ter spoštovanja vseh drugih ljudi v okolici, je zbornica posredovala tudi zato, ker še vedno razsaja gripa, ki je letos dokaj huda. Ob tem pa razsaja še vedno tudi vrsta drugih nalezljivih virusov okužb dihal. Zadnje čase pa so se tem razmeram pridružile še najnovejše epidemiološke razmere v Evropi in svetu.

“Vljudno naprošamo vse, naj v primeru znakov okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje) ostanejo doma. Po zdravila v lekarno napotite zdravega svojca oziroma drugo zdravo osebo,” sporoča Lekarniška zbornica Slovenije, upoštevaje usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vsak naj preprečuje širjenje okužb

Opozarjajo tudi, naj bo oseba, ki bo za obolelega prevzela zdravila v lekarni, dobro seznanjena z vso terapijo, ki jo bolnik prejema. Le tako bodo farmacevti v lekarnah lahko bližnjim in znancem posredovali vse potrebne strokovne nasvete glede ustrezne uporabe zdravil pri obolelem. “Le z odgovornim ravnanjem bomo vsi skupaj pripomogli k preprečevanju širjenja vseh vrst okužb dihal,” dodajajo predstavniki stroke.

Na vprašanje, kaj pa naj stori človek, ki svojcev nima in živi sam, odgovarjajo, naj za pomoč prosi znance in sosede. Z njimi naj se dogovori za način predaje oziroma prevzema zdravil tako, da ne bo neposrednega stika med obolelim in zdravim človekom, ki mu zdravila prinese domov. Ob tem opozarjajo na strokovno priporočilo, da je treba spoštovati varno razdaljo, ki mora med enim in drugim znašati vsaj meter in pol. Hkrati je nujna temeljita higiena rok.


Najbolj brano