Novo zdravstveno kartico pošljejo po pošti

Zdravstvena zavarovalnica ZZZS je že lansko jesen začela obsežno akcijo zamenjave zdravstvenih kartic zavarovancem, ki jim bodo te kartice zaradi omejene, desetletne veljavnosti, v kratkem pretekle. Vendar pa to ne velja za vse izdane kartice.

Druga in tretja generacija kartic (izdanih po letu 2008 oziroma 
2015), veljata deset let in jih morajo pred iztekom  zamenjati.
Druga in tretja generacija kartic (izdanih po letu 2008 oziroma 2015), veljata deset let in jih morajo pred iztekom zamenjati.  

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) poudarja, da gre za zamenjavo zdravstvenih kartic tistim zavarovancem, ki imajo zdravstvene kartice, izdane po letu 2008.

Prav tem karticam je namreč potekla desetletna veljavnost. Zato jih zdaj pošiljajo po pošti en mesec pred iztekom veljavnosti svojim zavarovancem.

Le nekaterim poteče veljavnost

ZZZS je od oktobra do konca lanskega leta zamenjal 157.555 takšnih kartic. “Zamenjava je potrebna zaradi njihove omejene veljavnosti, saj uporabljajo varnostne mehanizme, ki temeljijo na digitalnih potrdilih, ki so časovno omejena na deset let. Letos pa sledi še zamenjava skupaj 52.506 takšnih kartic,” navaja Damjan Kos iz ZZZS.

Damjan Kos

Zakaj bodo le nekaterim zamenjali zdravstvene kartice, drugim pa ne, saj gre za isto zavarovanje in ima ZZZS vse zavarovance enake evidence? Kos pojasnjuje: “V sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja uporabljamo tri različne generacije kartic. Prva generacija kartic (izdane so bila med letoma 2000 in 2008) ima namreč neomejeno veljavnost, saj uporablja varnostni mehanizem, ki nima časovne omejitve. Druga in tretja generacija kartic (izdanih po letu 2008 oziroma 2015) pa imata omejeno veljavnost, saj uporabljata varnostne mehanizme, ki temeljijo na digitalnih potrdilih, ki so časovno omejena na deset let, zato je potrebna zamenjava teh kartic.”

Prva generacija kartic je še vedno veljavna in jih ne bodo zamenjali. (foto: ZZZS)

Kartico lahko tudi sam naročiš

Zaradi neomejene veljavnosti varnostnega mehanizma, ki ga ima prva generacija izdanih zdravstvenih kartic, ki so bile izdane do leta 2008, teh kartic ZZZS samodejno torej ne bo zamenjal in ostajajo v veljavi in v uporabi.

Lahko pa zavarovanec, če to želi ali pa je v to prisiljen, novo kartico tudi sam naroči. To stori tako, da se ali osebno zglasi v najbližji območni enoti ZZZS ali pa izpolni naročilo prek spleta na spletni strani ZZZS. V primeru okvare kartice ali, kadar obstoječa kartica ne deluje, je zamenjava za zavarovano osebo brezplačna, navajajo v ZZZS.

Kaj vsebuje kartica zdravstvenega zavarovanja? Na zunanjosti kartice so zapisani osebno ime in priimek, rojstni datum, ZZZS številka in številka izvoda kartice ter številka izdajatelja. V čipu kartice pa so zapisani ZZZS številka, številka izvoda kartice, osebno ime imetnika kartice, spol in rojstni datum. Drugih podatkov (denimo medicinskih), po zagotovilih ZZZS na kartici ni. “Kartica je le ključ za dostop do podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja,” navaja Kos.


Najbolj brano