Razvili so orodja za učenje podjetništva

V Šolskem centru Nova Gorica se zaključuje mednarodni projekt Mreženje za podjetništvo. V projekt, katerega cilj je bilo razviti podjetniško miselnost in kulturo med dijaki in učitelji, je bilo vključenih pet šol iz štirih držav. Študijsko gradivo, ki je pri tem nastalo, bo po zaključku prosto dostopno na spletni strani projekta.

V okviru projekta je v Helsinkih potekalo   izobraževanje za učitelje 
o osnovah coachinga, ki je na Finskem bolj vpet v poučevanje. Foto: Šolski center Nova Gorica
V okviru projekta je v Helsinkih potekalo izobraževanje za učitelje o osnovah coachinga, ki je na Finskem bolj vpet v poučevanje. Foto: Šolski center Nova Gorica

NOVA GORICA > “Podjetništva kot gonilne sile razvoja in samozaposlitve ne moremo učiti na klasičen način. Učitelji in dijaki morajo razviti nov pogled na učenje in poučevanje. Ne učimo se več za ocene, ampak za znanje in izkušnje,” je bistvo projekta strnila Rosana Pahor, koordinatorka in idejni vodja projekta NET-ENT iz novogoriškega šolskega centra (ŠCNG). Poleg ŠCNG kot vodilnega partnerja je v Sloveniji pri projektu sodelovala še Srednja šola za oblikovanje in fotografijo iz Ljubljane, pa tudi tri srednje šole iz Velike Britanije, Španije in Finske.

Začeli so z ugotavljanjem razmer na področju poučevanja podjetništva v omenjenih državah. Glede na ugotovljene pomanjkljivosti so izdelali mednarodni podjetniški modul z učnimi vsebinami in inovativnimi metodami dela. V vseh državah partnerstva so predlagani modul pilotno izvedli v šolskem letu 2018/19. Na podlagi tega so oblikovali končno obliko in vsebino modula, pripravljena pa so tudi učna gradiva v štirih jezikih - učni načrt modula, priročnik za učitelje, učbenik za dijake in digitalna orodja za dijake in učitelje. Ta bodo na spletni strani projekta prosto dostopna predvidoma konec aprila.

Rosana Pahor

koordinatorka projekta v Šolskem centru Nova Gorica

“Učitelji in dijaki morajo razviti nov pogled na učenje in poučevanje. Ne učimo se več za ocene, ampak za znanje in izkušnje.”

Učni proces se prilagaja razvoju ideje

“Modul udeležencem omogoča, da izkusijo ustvarjalni proces razvoja tržno uspešnega produkta od ideje do končnega izdelka in pri tem razvijejo vse pomembne karakteristike podjetnega posameznika in timskega sodelavca,” je pojasnila Pahorjeva in dodala, da so se tega lotili na inovativen način, tako da se učni proces prilagaja razvoju konkretne ideje.

Pomembno vlogo ima pri tem mreženje, saj v fazi vrednotenja idej učitelj povabi tudi strokovnjake iz podjetij in učitelje in dijake z drugih šol ali programov, da se pridružijo učnemu procesu. Ker je modul mednarodno zasnovan, omogoča tudi mreženje onkraj nacionalnih meja.

Projekt se opira tudi na tako imenovani coaching, ki pomeni inovacijo v učenju in poučevanju. Na Finskem, kjer je coaching bolj vpet v poučevanje, je potekalo izobraževanje za učitelje. Pri coachingu se vloga učitelja spremeni, saj ni več samo prenašalec znanja, ampak vodi in usmerja dijake s postavljanjem pravih vprašanj z namenom, da bi dijaki tudi v sodelovanju z drugimi udeleženci, vključenimi v proces učenja, prišli do lastnih rešitev.

Tržno uspešen izdelek zahteva sodelovanje

“Korist, ki jo prinaša sodelovanje v tem modulu, je tudi spoznanje, kako pomembno je sodelovanje med različnimi področji, da lahko ustvarimo tržno uspešen izdelek ali storitev,” je še povedala Pahorjeva in dodala, da dijaki tako že v šolskih letih lahko vzpostavijo pomembne povezave, ki jim kasneje lahko olajšajo odpiranje lastnih mikro ali malih podjetij.

V okviru projekta so izdelali tudi nekaj konkretnih rešitev. Izpostaviti velja rešitev dijakov ŠCNG, ki so v sodelovanju s srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo iz Ljubljane izdelali jakno s sončnimi celicami, ki deluje tudi kot polnilec za mobilni telefon in tablice.


Najbolj brano