V koprski občini bodo “kopali” v preteklost

V koprski občini so se odločili pod drobnogled vzeti delček 16-letnega obdobja pod vodstvom prejšnjega župana Borisa Popoviča. Prek razpisa iščejo izvajalca, ki bo opravil notranjo revizijo za leti 2016 in 2017.

V koprski občini so se odločili  pod drobnogled vzeti delovanje 
občine v  letih 2016 in 2017. Foto: Luka Carlevaris
V koprski občini so se odločili pod drobnogled vzeti delovanje občine v letih 2016 in 2017. Foto: Luka Carlevaris

KOPER > V koprski občini tako med drugim zahtevajo revizijo zaključnega računa za leti 2016 in 2017. Zanimajo jih zanesljivost računovodskih informacij in izkazov ter primerjava s sprejetim finančnim načrtom, celovitost poslovnih poročil in zapisov po posamičnih področjih, nedavčni prihodki, izdatki za blago in storitve, s posebnim poudarkom na pravnih in svetovalnih storitvah, izdelavi neuresničenih arhitekturnih idejnih projektov, operativni in finančni lizingi ter investicijski odhodki.

Prav tako bo moral izbrani izdelovalec notranje revizije preveriti stanje zadolženosti z upoštevanjem danih garancij in sprejetih obveznosti ali jamstev, tudi za lizinge v zavodih, javnih podjetjih. Pričakujejo podatke o občinskem premoženju (nepremičnine), o načrtovanje ravnanja s premoženjem, utemeljevanje prodaje, nakupov in menjav. Vse skupaj pa naj bo zajeto v preglednici ugotovitev in odstopanj za pregledano časovno obdobje.

Revidiranje tudi v Marjetici Koper

Istočasno so tudi v Marjetici Koper objavili podobno javno naročilo, le da iščejo izvajalca, ki bo opravil revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021. Med drugim se bo moral izvajalec posvetiti bilanci stanja, poslovnemu izidu, preveriti bo moral denarne tokove in gibanje kapitala.

Nadalje se bo moral izvajalec revizije posvetiti še sistemu notranjega nadzora in organizaciji dela občinske uprave. Zanima jih opis del in nalog po sistemizaciji in razmejitve dela, pristojnosti in odgovornosti skrbnikov posamičnih proračunskih postavk in investicijskih projektov. Med drugim terjajo tudi register odprtih pravdnih zadev. Ko bodo izbrali ponudnika, bo tudi jasno, koliko denarja bo morala občina odšteti za “kopanje” v preteklost in preverjanje odločitev predhodnika župana Aleša Bržana.


Najbolj brano