Otroštvo je več kot samo šola

Različnost bogati je bila rdeča nit dneva odprtih vrat, s katerim so se predstavili učenci, učitelji in strokovni delavci v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom na OŠ Danila Lokarja. Letos je v oddelke od 2. do 10. razreda vpisanih 26 učencev, še dva se jim bosta pridružila po zimskih počitnicah.

Dan odprtih vrat prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim 
standardom so  obogatili s prisrčnim nastopom.    Foto: Alenka Tratnik
Dan odprtih vrat prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom so obogatili s prisrčnim nastopom.  Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA >Še pred petimi leti je prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, ki ima na Ajdovskem že več kot 30-letno tradicijo, obiskovalo deset učencev. Na šoli, ki je ena od desetih ustanov na Primorskem s tem programom, so razmišljali celo o ukinitvi. Potem so se stvari obrnile. Trenutno je v oddelke od 2. do 10. razreda vpisanih 26 učencev iz Vipavske doline, še dva se jim bosta pridružila po zimskih počitnicah.

Družbena klima se je spremenila

Ravnateljica Irena Kodele Krašna razloge vidi tudi v drugačni družbeni klimi. “Danes vemo, da ni smiselno vsakega otroka siliti v redni program, če tam trpi. Otroštvo je nekaj več kot samo šola, učenje in ocene. Tudi starševska ljubezen je veliko več kot zgolj to, da otroka samo silimo, naj se uči. Če je redni program za otroka prezahteven, je dobra odločitev vpis v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. Na koncu šteje vse drugo, ne pa ocene. Teh se kasneje nihče ne spomni, kot tudi ne, v katerem programu je otrok bil,” je poudarila.

Z učenci v prilagojenem programu delajo specialno rehabilitacijski pedagogi, logopedi, inkluzivni pedagogi, pedagogi in drugi učitelji. Učna snov in način dela sta prilagojena, veliko si pomagajo z didaktičnimi pripomočki, učenci spoznavajo vsebine, ki so za njih življenjskega pomena, navajajo se na samostojnost, odgovornost in na soočanje z vsakodnevnimi težavami.

Odprte so jim različne možnosti izobrazbe

Na šoli, kjer se delo prilagojenega in rednega programa vsakodnevno prepleta, poudarjajo, da so danes tudi učencem, ki obiskujejo program z nižjim izobrazbenim standardom, odprte različne poti izobrazbe. “Tudi do univerze, če se želijo v to smer izobraževati. Drugače pa lahko izberejo različne poklice in so tudi uspešni podjetniki. Pomembno je, da imajo dobro samopodobo in znajo ponosno reči, jaz to znam. To pa potrebujejo vsi učenci,” je še povedala.

Kaj vse znajo in kako poteka delo v oddelkih so učenci predstavili včeraj.


Najbolj brano