Leglo nesnage sredi Postojne, inšpekcije pa ne dosežejo (skoraj) nič

“Ta primer kaže, da nekomu ni treba spoštovati zakonov in lahko počne, kar ga je volja in se mu tudi nič ne zgodi,” o občanu, ki že leta kopiči odpadke in izrabljene avtomobile, pravi župan Igor Marentič. Pristojne službe je zato javno pozval k odločnejšemu ukrepanju, saj dosedanje bistvenih rezultatov še ni prineslo.

Tudi takšne “sramotne” prizore je mogoče videti v središču 
Postojne. Foto: Veronika Rupnik Žeko
Tudi takšne “sramotne” prizore je mogoče videti v središču Postojne. Foto: Veronika Rupnik Žeko

POSTOJNA > Vodstvo postojnske občine je pristojne službe ponovno pozvalo, naj uvedejo inšpekcijske postopke zoper povzročitelja nedovoljenega odlaganja odpadkov in izrabljenih vozil ob stavbah v ulici Luke Čeč (nekdanja Tovarna mesnih izdelkov) in ob Ljubljanski cesti (za nekdanjo Mambo) v središču Postojne, vasi Koče in pri Stari vasi.

Gre za Postojnčanom dobro poznanega Franca Guljo, na “postojnsko sramoto” pa občani opozarjajo že vrsto let, a spremenilo se ni skoraj nič.

Plačilni nalogi niso bili plačani niti izterjani

Na meodbčinskem inšpektoratu in redarstvu so v okviru svojih pristojnosti proti kršitelju večkrat ukrepali tudi v zvezi s kršenjem cestno prometnih predpisov glede zapuščenih vozil, nepravilnega parkiranja in prekoračitve hitrosti ter kršenjem zakona o zaščiti živali zaradi neuporabe povodca. “V vseh primerih je redarstvo postopke zaključilo z izdajo plačilnih nalogov, ki pa nikoli niso bili plačani. Za vse plačilne naloge so izdani predlogi za izterjavo na Furs, ki pa do sedaj niso bili izterjani,” pravi Neva Šibenik.

Kot opozarjajo na občini, se v okolici stavb zbirajo in kopičijo komunalni odpadki, izvedeni so posegi v varovalni pas tako državne kot občinske ceste brez ustreznih soglasij, izvaja se predelava in zbiranje izrabljenih vozil, neustrezna hramba vozil odjavljenih iz cestnega prometa, več neregistriranih dejavnosti, poleg tega pa tudi kršitve cestnoprometnih predpisov ter neprimerna skrb za domače živali.

Župan je zato k takojšnjemu ukrepanju pozval medobčinski inšpektorat in redarstvo, inšpektorat RS za okolje in prostor, policijo in finančno upravo. Svoj poziv pa namerava razširiti še na vse ostale pristojne oziroma ponovno organizirati skupne sestanke, da bodo, kot pravi, končno našli vzvod, kako nekaj premakniti, ne pa se izgovarjati, kako se nečesa ne da.

Največja žrtev so namreč sosedje. “To so občani drugega razreda, ker očitno nimajo enakih pravic kot jih ima gospod Gulja, ki dela po svoje mimo vseh predpisov. Očitno imamo dvojna merila v tej občini in državi,” je kritičen župan.

Sosede skrbijo tudi podgane

Bližnji stanovalci se javno ne želijo izpostavljati, ne skrivajo pa velikega razočaranja nad pristojnimi, ki v vseh teh letih niso bili sposobni kaj prida premakniti. Poziv pa podpirajo tudi v Krajevni skupnosti Postojna. “Na nas se pogosto obračajo krajani, ki si želijo, da bi se območje vendarle uredilo. Skrbi jih tudi sanitarni vidik, saj opažajo tudi povečano število glodalcev,” pravi predsednik krajevne skupnosti Goran Blaško in dodaja, da bi morali vsi pristojni skupaj poiskati rešitev, ne pa se izgovarjati na omejene pristojnosti.

V okolici stavb se kopičijo različni odpadki in izrabljena vozila, sosedje opozarjajo tudi na širjenje glodalcev.

Bistvo problema: Za kršitelja to niso odpadki

Neva Šibenik, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR), pojasnjuje, da so problematiko obravnavali že večkrat ter proti kršitelju in lastniku tudi uvedli postopke.

Na podlagi odločb je kršitelj Franc Gulja komunalne odpadke, za katere je pristojen MIR, večinoma tudi odstranil - vendar zgolj te. Podobno velja za lastnika stavb in parcel, podjetje Primit benz iz Brezovice pri Ljubljani. MIR ga je letos ponovno pozval, naj uredi okolico svoje lastnine, za kar je ustno zagotovil pripravljenost.

Medtem pa na lokaciji ostajajo razni predmeti iz različnih kovin, deli vozil, koles, aparatov, odslužena vozila in druge stvari, ki ne sodijo med komunalne odpadke. Te imajo za lastnika določeno uporabno vrednost, saj jih razstavlja, sestavlja, odvaža, menjuje ..., zato zanj to niso odpadki. “To pa v omenjenem primeru predstavlja bistvo problema,” opozarja Šibenikova.

MIR je o dejavnostih kršitelja zato že v preteklosti in nazadnje lani obvestil tudi druge organe, in sicer inšpekcijo za okolje in prostor, tržno inšpekcijo, finančno upravo, zdravstveno inšpekcijo, inšpekcijo za naravne nesreče in požarno varnost, gradbeno in veterinarsko inšpekcijo.

Že pet sklepov o izvršbi za 21.000 evrov

Tudi na inšpekciji za okolje in naravo pravijo, da v tem primeru vodijo več inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Inšpektorica je že leta 2017 zavezancu med drugim odredila odstranitev vseh izrabljenih in razstavljenih vozil in njihovih sestavnih delov ter njihovo oddajo. Ker odločbe ni izvršil, je začela postopek izvršbe z denarno kaznijo in do danes izdala že pet sklepov o izvršbi z denarnimi kaznimi 2000 oziroma 5000 evrov, skupno 19.000 evrov, v prekrškovnih postopkih pa še dva plačilna naloga po 1000 evrov. Zaradi neplačil je zadeve predala v izterjavo Fursu.

S postopkom odstranitve vozil, ki so na zasebnih zemljiščih, pa inšpekcija po neuradnih podatkih, ni začela, ker vozilo, ki je odjavljeno iz prometa, še ni nujno odpadek, pač pa je o izrabljenem vozilu možno govoriti šele, ko ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Poleg tega ni jasno niti lastništvo vozil.

Na Fursu, kjer so pristojni tudi za nadzor nad izvajanjem neregistrirane dejavnosti, na vprašanja glede konkretnega davčnega zavezanca ne odgovarjajo zaradi varovanja davčne tajnosti. Na odziv policije pa še čakamo.

“Avti pri Kočah niso moji. Pri Stari vasi sem rekel, naj stvari umaknejo. Drugo pa ni nič kaj takega. Noben avto ni v razgradnji. Če je kaj narobe, pa naj inšpekcije pridejo in povejo,” pa nam je odgovoril Franc Gulja. Poklicali smo tudi podjetje Primit benz, a niso bili dosegljivi.


Najbolj brano