Sistematično o vinu

Avstrijski vinski marketing, organizacija za promocijo vinarstva in vina ter raziskave na tem področju, ima z letošnjim letom novega direktorja. To je postal Chris Yorke, ki je to delo doslej opravljal v Novi Zelandiji, legendarni dosedanji direktor Willi Klinger pa se je na poti k novim izzivom po 13. letih poslovil z magistralnim delom Vino v Avstriji - zgodovina, knjigo na več kot 500 straneh, ki je izšla tik pred njegovim slovesom, v njej pa so tudi drobci za zgodovino naših vinorodnih krajev.

Zajetno in večplastno knjigo zgodovini vina v Avstriji je Willi Klinger zastavil z zgodovinarjem Karlom Vocelko. Gre, kot poudarja Klinger, za podlago za nadaljnje študije o vinu, ki je vselej nekoliko zavito v plašč skrivnostnosti, venomer spreminjajoča se in nikoli dokončno pojasnjena zgodba. Prispevki so delo vrste strokovnjakov z različnih področij.

Nadvojvoda Janez

Klinger in Vocelka sta knjigo, ki je pozno jeseni izšla v nemškem, pred koncem leta pa še v angleškem jeziku, zasnovala v petih poglavjih. V prvem sta opredeljena okolje in narava, vključno s pregledom sort in vinsko geografijo. Drugo poglavje je namenjeno zgodovinskemu orisu vinogradništva, v katerem je veliko zanimivih pogledov na skupno zgodovino te dejavnosti v habsburških deželah. Posebno podpoglavje govori o reformatorju kmetijstva na Štajerskem v 19. stoletju, nadvojvodi Janezu, ki je zapustil globoko sled v vinogradništvu južne Štajerske, saj je številne novosti svetu predstavljal na svojem posestvu na obronkih Pohorja nad Pekrami.

Med velikimi prelomnicami za avstrijsko vinogradništvo je novi državni ustroj po koncu prve svetovne vojne, ko je Avstrija izgubila pomembna vinogradniška območja na Južnem Tirolskem in južnem Štajerskem. Podrobno sta analizirani tudi temnejši obdobji avstrijskega vinogradništva, čas nacionalsocializma, ko je deloval Friedrich Zweigelt, “oče” najbolj razširjene avstrijske rdeče sorte, in čas osemdesetih let, ko je avstrijsko vinarstvo v tako imenovanem vinskem škandalu, ko so odkrili dodajanje glikola v vino pri nekaterih vinarjih, padlo na dno.

Načrtno delovanje

Sledila je reorganizacija in vzpon do današnjih dni, ko je avstrijsko vinogradništvo in vinarstvo z načrtnim razvojnim delovanjem ter usmerjenim marketingom visoko pozicionirano na mednarodnih trgih. Novejšo zgodovino avstrijskega vinogradništva Klinger oplemeniti še z zgodbo s slovenske meje o družinah Dreisiebner in Gaube, njihovem ločevanju ob zgodovinskih prelomnicah in spet trdni povezanosti v zdajšnjem času.

V sklepnih delih knjige je izpostavljen pogled v prihodnost, ki po mnenjih avtorjev temelji na trajnostnem konceptu, na upoštevanju klimatskih sprememb, kulturnega okvirja in pričakovanj pivcev vina. Klingerjeva razmišljanja za prihodnost so univerzalna, slonijo pa na čim bolj tenkočutnem delovanju, v katerem je treba najti ustrezno razmerje med do narave prijaznim kmetijstvom, tržiščem in novimi kulturnimi praksami.

Nekatera poglavja, zlasti pa sistematičen pristop k vinu kot celostnemu kmetijsko-gospodarsko-kulturno-družbenemu fenomenu v državi, ki ima, denimo, največji delež ekološke pridelave, bi morala biti za tukajšnje odločevalce obvezno čtivo v letu, ko naj bi v Sloveniji vendarle začeli urejati nekatere skupne marketinške in razvojne zadeve na vinskem področju.


Najbolj brano