Prvo ledvico so presadili pred 50 leti

Letos praznuje slovenska dejavnost transplantacijske medicine in z njo celotna država pomembna jubileja - 50. obletnico prve presaditve organa (to je bila ledvica) - in 20. obletnico priključitve evropski strokovni neprofitni mreži Eurotransplant. Slovenska posebnost je celostna obravnava bolnikov na enem mestu. Pri prevozih organov pomaga tudi Slovenska vojska.

Falcon je vključen v prevoze organov za presaditve. Foto: STA
Falcon je vključen v prevoze organov za presaditve. Foto: STA

SLOVENIJA > Transplantacijska dejavnost poteka pod okriljem ljubljanskega kliničnega centra, kjer bolnika obravnavajo in spremljajo v vseh fazah postopka.

Slovenija, rekorderka pri transplantaciji src

Slovenija ima največje število presaditev srca na tisoč prebivalcev. Podatki razkrivajo, da je bilo zadnja leta že celo 15 presaditev srca na milijon prebivalcev v enem letu; drugod (denimo v Nemčiji) le štiri do osem.

Kaj je Eurotransplant

Ustanova Eurotransplant (ET) je neprofitna organizacija, ki združuje transplantacijske centre, laboratorije in donorske bolnišnice iz osmih držav. Posveča se optimalni uporabi darovanih organov, ki so na razpolago tako, da računalniški program poišče najboljše možno ujemanje med darovanim organom in bolnikom, ki je vključen na čakalno listo. Dodelitev organov temelji na medicinskih merilih in etični podlagi. Članice ET so Belgija, Nemčija, Hrvaška, Madžarska, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija in Slovenija.

V Evropi deluje transplantacijska dejavnost pod vodstvom Eurotransplanta, neprofitne organizacije, organizirane kot mreža za izmenjavo organov med posameznimi transplantacijskimi centri. Eurotransplant združuje osem držav - Belgijo, Nemčijo, Hrvaško, Madžarsko, Luksemburg, Nizozemsko, Avstrijo in Slovenijo. V Sloveniji deluje zavod Slovenija-Transplant, ki je del Eurotransplanta in je na podlagi pogodbe strokovno povezan s centrom za transplantacije ljubljanskega kliničnega centra.

Na skupnem evropskem čakalnem seznamu je trenutno 13.985 bolnikov. Lani so presadili 6973 organov od 2041 umrlih darovalcev. Slovenija je premajhna, da bi lahko našli za vsako pridobljeno ledvico mrtvega darovalca primernega prejemnika, povezava z večjo transplantacijsko mrežo je potrebna tudi zaradi nujnih presaditev jeter, pljuč in src, ki jih v Sloveniji ne bi mogli pravočasno dobiti. Slovenija je del Eurotransplanta od januarja leta 2000.

Pomaga vojska s falconom

Slovenska vojska je lani z letalom falcon opravila 15 prevozov za potrebe zavoda Slovenija Transplant. Od podpisa pogodbe marca leta 2015 o sodelovanju med ministrstvom za obrambo in zavodom za presaditev organov in tkiv Slovenija Transplant so s falconom opravili že 56 prevozov.

Nujno soglasje svojcev

Slovenija ima register vpisanih darovalcev organov po smrti. Šele po smrti darovalca so ti podatki na voljo bolnišnicam. Takrat morajo zdravniki najprej pridobiti še soglasje svojcev pokojnega vpisanega darovalca, ali se strinjajo z darovanjem organov. S tem se po statističnih podatkih strinja 78 odstotkov svojcev, kar je več kot drugod. V Nemčiji, denimo, v darovanje privoli približno 50 odstotkov svojcev, omenja direktorica zavoda Slovenija-transplant Danica Avsec.

V slovenskem registru je vpisanih 9872 oseb. Vpisati se je mogoče osebno na za to pooblaščenih mestih in elektronsko, na portalu e-uprave. Podatek se po vpisu zaklene, bolnišnični koordinatorji lahko do njega dostopajo šele po smrti darovalca.

13.985 bolnikov čaka na organ darovalca na skupnem evropskem seznamu

227 bolnikov je na čakalnem seznamu v Sloveniji

Prva ledvica leta 1970

Letos bo preteklo pet desetletij od prve presaditve organa pri nas. Leta 1970 so opravili prvo transplantacijo ledvice.

Slovenska posebnost je celostna obravnava bolnikov na enem mestu. “Spremljamo jih pred in po transplantaciji. V večjih centrih, kjer potekajo transplantacije kot po tekočem traku, tem bolnikom ne sledijo. Našim bolnikom je tako na voljo najvišja ekspertna raven, kar je velika dodana vrednost,” meni strokovna direktorica ljubljanskega kliničnega centra prof. dr. Jadranka Buturovič Ponikvar.

Na leto opravijo od 110 do 120 presaditev organov. Vzrok za to, da Slovenija vodi po številu presaditev srca, je po besedah vodje centra za transplantacijsko dejavnost doc. dr. Ivana Kneževiča tudi zrcalo dobre organiziranosti. Dodaja, da so izidi vseh presaditev boljši od povprečnih rezultatov Eurotransplanta.

Lani so sicer presadili nekoliko manj organov, kar Kneževič pripisuje novim pravilom Eurotransplanta za presaditev ledvic. Do konca tega meseca pričakuje prilagoditev tega sistema tako, da manjše države ne bodo več v slabšem položaju, kar trenutno so.

Množica čakajočih

Na skupnem evropskem čakalnem seznamu je trenutno 13.985 bolnikov. V Sloveniji je na čakalnem seznamu trenutno 227 bolnikov. Lani so skupaj presadili 6973 organov od 2041 umrlih darovalcev. Vsaka država, ki je članica Erotransplanta, dobi toliko organov, kot jih tudi posreduje v tujino.

Lani so v centru za transplantacijsko dejavnost presadili 96 organov - 38 ledvic, 22 src, 24 jeter, enajst pljuč in eno trebušno slinavko. Povprečne čakalne dobe so za srce 247 dni (za urgentne presaditve 50 dni), za ledvico približno 300 dni, za jetra 155 dni.


Najbolj brano