Škedenjsko železarno in koksarno bodo zaprli čez dva tedna

Delavci škedenjske železarne so se pred dnevi na referendumu večinsko izrekli za sindikalni dogovor z družbo Arvedi o zaprtju plavža in koksarne s 1. februarjem letos, preoblikovanju območja in prekvalifikaciji delavcev. Referenduma se je udeležilo 472 od 513 upravičencev, za sindikalni dogovor se jih je izreklo 277, proti jih je bilo 192.

Škedenjsko železarno in koksarno bodo zaprli čez dva tedna. Foto: Arhiv Primorskega dnevnika
Škedenjsko železarno in koksarno bodo zaprli čez dva tedna. Foto: Arhiv Primorskega dnevnika

TRST > Rezultat referenduma so pozitivno ocenili v sindikatih Fim Cisl, Uilm, Usb in Failms, ki so zagovarjali dogovor. “Pričakovali smo tesen izid, v resnici pa smo zmagali z dovolj široko prednostjo in zato smo toliko bolj zadovoljni, ker smo kljub nemirnim dnem in dezinformaciji, ki je vladala med delavci, uspeli posredovati svoje sporočilo,” je dejal tajnik Uilm Antonio Rodà.

“Pomembno je, da so delavci razumeli, da dogovor vsebuje postopek, ki skuša nuditi zagotovila vsem,” pravi Rodà, ki zdaj pričakuje, da institucije zaključijo začeti proces glede programskega dogovora, brez katerega sindikalni dogovor ni operativen. “Pomembno je, da se, kot je dejal minister Stefano Patuanelli, v kratkem času zaključi programski dogovor z zagotovili glede zaposlitve, ki morajo upoštevati celotno ravnovesje tovarne,” je dodal Rodà.

Fedriga o usodi železarne

“Kar se nas tiče, je zagotavljanje zaposlitvene ravni temeljnega pomena,” je predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga komentiral izid referenduma, na katerem so delavci škedenjske železarne sprejeli sindikalni dogovor. “Spoštujem izbiro delavcev: nisem se oglašal v času referenduma in skušam biti previden, ko govorim o tej tematiki,” pravi Fedriga. “Smo na poti, ki je bila začrtana z dvema ciljema - zaprtje plavža in koksarne ter obenem ohranitev sedanje zaposlitvene ravni. Delamo v tej smeri, z ministrstvom za gospodarski razvoj, pristaniško upravo in tržaško občino imamo skupne namere. Upam, da nam bo uspelo doseči zastavljene cilje,” je sklenil Fedriga.

Podobno meni Umberto Salvaneschi iz Fim Cisl. “Pozitivno je dejstvo, da so delavci s pomembnim čutom za odgovornost prispevali, da je prevladal po našem mnenju edini možen proces, ki si ga je bilo mogoče zamisliti in ga oblikovati. Žoga je zdaj na strani institucij, ki bodo morale dokončati delo glede na dane obljube, se pravi postopek za vse zaposlene v škedenjski železarni. Mi smo svoje opravili, zdaj je na njih, da v programski dogovor vnesejo pozitivne odgovore, ki so potrebni, da se stvar zaključi brez žrtev za zaposlene.” Salvaneschi priznava, da je bila tekma težka, rezultat pa vse prej kot vnaprej zagotovljen.

Bolj previden je, čeprav je tudi sam podpiral dogovor, tajnik sindikata Usb Sasha Colautti, za katerega ni razlogov za praznovanje, saj gre za rezultat, ki narekuje budnost.

Povsem drugačnega mnenja je pokrajinski tajnik sindikata Fiom Cgil Marco Relli. Njegov sindikat je edini nasprotoval dogovoru, saj naj ne bi nudil zadostnih jamstev delavcem glede zaposlitve, to stališče pa očitno ni prodrlo. “Žal so se delavci na koncu precej razdelili in to ne koristi nikomur,” je dejal Relli. “Referendum je treba podpisati, ker so se delavci izrekli, potem pa bomo videli. Zdaj družba Arvedi ve, da ima sindikalni dogovor v rokah in bo nadaljevala s programskim dogovorom, ampak mi ne bomo sodelovali, na sindikalni ravni je delo opravljeno. Zdaj bomo videli razvoj glede programskega dogovora,” je dejal Relli.

V zvezi z železarno se je oglasil tudi vsedržavni tajnik sindikata Fiom Cgil Gianni Venturi, ki je pristojno ministrstvo pozval, naj skliče omizje z vsemi socialnimi in institucionalnimi partnerji za določitev programskega dogovora. Slednji mora vsebovati potrebna zagotovila o zaposlitveni kontinuiteti, pravicah v delovnem razmerju in zaščiti plač, česar izglasovani sindikalni dogovor ne vsebuje, je izjavil Venturi.

Sindikalni dogovor je slab
Po razglasitvi izidov referenduma, s katerim so se delavci železarne opredelili za sprejetje sindikalnega dogovora, sta na srečanju z novinarji predstavila stališča še predstavnika sindikata Cgil, ki je nasprotoval sprejetju omenjenega dogovora.
Pokrajinski sekretar Cgil Michele Piga in sekretar sindikata kovinarjev Fiom Marco Relli sta povedala, da spoštujeta izbiro delavcev, vendar sta prepričana, da je sindikalni dogovor slab, saj ne zagotavlja sedanje zaposlitvene ravni.
Po njunem mnenju je sporočilo za javnost, s katerim so lastniki železarne pred glasovanjem pojasnili, da ne bo programskega dogovora, če delavci ne bodo sprejeli sindikalnega dogovora, močno vplivalo na izid glasovanja. Napovedali so namreč, da se brez tega načrti o okrepitvi dejavnosti v valjarni ne bodo uresničili, v vsakem primeru pa da bosta plavž in koksarna prenehala delovati 1. februarja.
“Gospodar je s svojimi grožnjami pogojeval svobodo odločanja delavcev, ob čemer je pomenljiv molk predstavnikov javnih institucij - prav tistih, ki so se najbolj ogrevali za zaprtje železarne,” je povedal Piga.
Po razglasitvi izida referenduma so se sestali člani sindikatov Cgil in Fiom Cgil ter skupaj začrtali program s temeljnimi točkami za ponovni zagon tako škedenjske železarne kot proizvodnega sektorja na Tržaškem. Za slednjega bodo ključnega pomena korenite spremembe na področju tehnološke inovacije in organizacije gospodarstva ter podjetništva. Po mnenju sindikata Cgil si mora industrija, če želi preživeti, zastaviti sledeče cilje: visokotehnološka stopnja in specializiran značaj dejavnosti, spoštovanje do okolja, zagotavljanje zaposlitvene kontinuitete in pravic delavcev.

Najbolj brano