Drobtinice za mlade

Dobro leto je že minilo od lokalnih volitev, na katerih so domala vsi županski kandidati v svojih programih poudarjali, da si bodo prizadevali ustvariti svoje občine prijazne do mladih. Da bodo ti ostajali doma oziroma se vanje vračali po končanem študiju. Zlasti podeželske in od večjih središč bolj oddaljene občine se že leta soočajo z odhajanjem mladih. Predvsem bolje izobraženi si boljše priložnosti poiščejo v prestolnici, drugih večjih mestih ali po svetu.

Toda kaj lahko občine sploh storijo, da bi mlade zadržale doma? Katere vzvode sploh imajo na voljo? Kar nekaj občin vidi eno od možnosti v pomoči mladim pri reševanju stanovanjskega problema. Že pred leti se je tega aktivno in z novimi pristopi lotila ajdovska občina, pred dvema letoma je subvencije za nakup stanovanja ali gradnjo hiše uvedla hrpeljsko-kozinska, zdaj se je za to odločila še komenska občina.

Občinske oblasti praviloma več mislijo na zvestejše starejše volilce. Toda brez mladih, ki polnijo občinski proračun, je tudi za stare težko poskrbeti.

Mladim je sicer namenila le dvajset tisočakov, vsakemu prosilcu največ 3500 evrov. Pri nakupu sto tisočakov vrednega stanovanja ali še precej dražji gradnji hiše se to zdi le kaplja v morje. A pokazala je, da ji je za mlade mar, ne nazadnje pa prav pri stanovanjih velja star pregovor “Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača”. Le da smo v sodobnih časih, z leve in desne zasutih s posojili, množično nehali varčevati. Tudi takšne majhne vsote, poldrugi evro za kavo, denimo. Če dva mlada, ki se odločata za skupno bivanje, občinski vsoti dodata še vsak svojo in če jima podobno morda primaknejo še starši, sta hitro na petini cenejšega stanovanja.

Dosedanje izkušnje kažejo, da so občinski ukrepi za mlade uspešnejši tam, kjer so pripravljeni skupaj z mladimi. V Komnu so ubrali to pot. Mnoge občine pa so pri tem šibke. Večinoma mladih v soodločanje ne znajo pritegniti ali pa vključijo le peščico mladinskih funkcionarjev, ki pa ne poznajo dovolj razmer med vsemi mladimi.

To velja tudi za mnoga druga področja, na katerih bi občine lahko storile več za to, da bi mladi ostajali - od pogojev za delovanje mladih podjetij do sodobne infrastrukture in še česa. A občinske oblasti praviloma več mislijo na zvestejše starejše volilce. Toda brez mladih, ki bodo z davkom od plače desetletja polnili občinski proračun, je tudi za starejše težko poskrbeti.


Preberite še


Najbolj brano