Počasi do konsolidirane bilance

7,2 milijona evrov je debel divaški proračun za prihodnje leto, a tudi ob drugem branju ni šlo brez kritik na račun nerealnega in “napihnjenega” proračuna. “Proračun smo skušali oklestiti zaradi finančnih težav, v katerih se je znašla občina, čeprav te niso tako hude,” je svetnike pomirila županja Alenka Štrucl Dovgan, a jasno je, da je manevrskega prostora malo.

Lanska nujna obnova škofeljskega mostu in dvig plač v javnem 
sektorju bosta  imela posledice v divaškem proračunu tudi v letu 
2020.  Foto: Lea Kalc Furlanič
Lanska nujna obnova škofeljskega mostu in dvig plač v javnem sektorju bosta imela posledice v divaškem proračunu tudi v letu 2020.  Foto: Lea Kalc Furlanič

DIVAČA > Divaška občina se je v škripcih znašla zaradi stroškov obnove mostu v Škofljah in povišanja stroškov dela v javnem sektorju. Med glavne naložbe v prihodnjem letu sodita dokončanje večnamenske stavbe v Vremah, zanj je v proračunu za prihodnje leto predvidenih 320.000 evrov, ter ureditev kanalizacije in ostale infrastrukture v Betanji, Škocjanu in Matavunu v skupni vrednosti 900.000 evrov, za kar je občina pridobila 650.000 evropskega denarja.

Kratkoročno posojilo

“Moti me, da proračun tudi tokrat ni usklajen. Že vrsto let se dogaja velik razkorak med predvidenim proračunom in dejansko realizacijo,” je bil kritičen Martin Prelc. Dolg je v letu dni narasel za 300.000 evrov, občina pa bo morala za pokritje tekočih obveznosti na začetku leta vzeti kratkoročno posojilo, je opozoril.

7,2

milijona evrov znaša proračun divaške občine za leto 2020

Ostali svetniki so bili do finančnega stanja občine bolj razumevajoči. “Ne predstavljam si, da proračuna ne bi potrdili, saj ima občina odprte projekte. Tudi druge občine imajo podobne težave,” je dejala Mirjam Frankovič Franetič. Tudi članica odbora za finance Damijana Gustinčič je pojasnila, da si želijo, da bi občina do konca mandata vendarle zlezla na zeleno vejo: “Vemo, da so se v tem času določeni stroški povišali za obveznosti, ki jih mora občina zagotavljati, med drugim se je dvignila minimalna plača, sprostila so se napredovanja v javnem sektorju. Nepričakovana naložba v škofeljski most pa je porušila razmerja.”


Najbolj brano