Šoli grozi izvršba

Zaradi “nesporazuma” med občino in OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče slednji grozi izvršba, saj nima denarja za plačilo vzdrževalnih del, ki jih je opravila poleti. Znesek, na katerega je računala, je občina porabila za obnovo in dozidavo šole in vrtca v Bukovici.

Urejanje POŠ in vrtca Bukovica  je stalo več, kot je bilo predvideno, 
zaradi tega je zdaj v zagati šola v Renčah. Foto: Alenka Ožbot
Urejanje POŠ in vrtca Bukovica je stalo več, kot je bilo predvideno, zaradi tega je zdaj v zagati šola v Renčah. Foto: Alenka Ožbot

BUKOVICA > Obnova podružnične šole Bukovica in vrtca je med največjim letošnjimi naložbami v Občini Renče-Vogrsko in je zaključena. Z dodatnimi deli se je podražila na 440.000 evrov in presegla predvideni znesek v proračunu. Občina je zato približno 80.000 evrov za investicijsko vzdrževanje OŠ Renče namenila za to naložbo.

Šola je medtem 50.000 evrov porabila za vzdrževalna dela med počitnicami, denimo za ureditev avle med šolo in telovadnico v Renčah. Ko je občini izstavila račune, je izvedela, da denarja ni več. Izvajalci pa zahtevajo plačilo in šoli grozi izvršba. Ravnatelj Bogomir Furlan je pojasnil, da so se držali investicijskega načrta, po zapletu pa so z občino skušali najti rešitev. Izkazalo se je, da lahko zagato rešijo le z rebalansom proračuna.

Večina svetnikov pa rebalansa ni potrdila, župan Tarik Žigon jih z utemeljitvami ni prepričal. Nekateri so poudarili, da je letošnji proračun nerealen in zato ni mogoče izpeljati vsega. “Verjetno se bo šola znašla v finančni stiski, žal mi je, da večina svetnikov, ki naj bi zastopala najvišji organ občine, lastnika zavoda in nenazadnje objekta, lahko odloči, da našim otrokom ne omogoči dodatnega denarja,” je komentiral župan.

Obnova in dozidava POŠ in vrtca Bukovica sta se po njegovih besedah podražili, ker projekt predhodno ni bil dodelan. “Pri vrtcu je predvidena dograditev še enega oddelka in občina je odobrila vsa dodatna dela, denimo da se inštalacijo pripelje na rob stavbe, da v tretji fazi ne bi podirali novogradnje.” Kot pravi, se bodo v naslednjih dneh s šolo pogovarjali, kako ji zagotoviti denar v prihodnjem letu.


Najbolj brano