Knjiga je tudi protokolarno darilo

Postojnska občina je pridobila naziv Branju prijazna občina. V sodelovanju z drugimi organizacijami si prizadevajo za čim višjo pismenost in razgledanost občanov, zato podpirajo in sodelujejo v različnih projektih bralne kulture, knjige pa so tudi najboljše občinsko darilo, poudarjajo na občini.

Knjiga je v Postojni občinsko darilo ob najrazličnejših priložnostih.  Foto: arhiv Občine Postojna
Knjiga je v Postojni občinsko darilo ob najrazličnejših priložnostih.  Foto: arhiv Občine Postojna

POSTOJNA > Postojnska občina je v zadnjih dveh letih denarno, tehnično ali vsebinsko podprla 15 organizacij, ki se ukvarjajo z bralno kulturo in enajst projektov bralne kulture (brez splošne knjižnice). Seznam vseh projektov različnih organizatorjev, ki tako ali drugače spodbujajo branje v občini, je še daljši. Poleg bralnih uric, srečanj, krožkov, facebook bralne skupine, literarnih večerov, pomoči pri učenju branja, žive knjižnice in knjigobežnic se je Postojna priključila tudi projektom Noč knjige, Rastem s knjigo.

Ob rednem zagotavljanju denarja za delovanje splošne knjižnice in nakup gradiva, leta 2017 tudi za sofinanciranje novega bibliobusa, občina namenja denar tudi za nakup knjig, ki so občinsko darilo ob različnih priložnostih: prvošolčkom ob začetku in odličnjakom ob zaključku šolanja, vrtčevskim otrokom ob tednu otroka, športnikom in glasbenikom ob sprejemih ... Knjige so tudi protokolarno darilo, zlati domačih avtorjev, ki jim občina s tem pomaga pri promociji oziroma jim nudi finančno podporo.

Tretji natečaj

Naziv Branju prijazna občina letos tretjič podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z ministrstvom za kulturo z namenom promocije dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine. Doslej je naziv prejelo 28 občin (med primorskimi Hrpelje-Kozina in Divača), letošnje bodo podelili danes.

Knjiga kot protiutež “instantni” dobi

“V postojnski knjižnici smo zelo veseli, da se naše lokalne skupnosti zavedajo, da je promocija branja skrb vseh in da moramo na to kulturo in dediščino gledati s ponosom ter zanjo aktivno skrbeti,” ob tem pravi Uroš Mlinar, direktor Knjižnice Bena Zupančiča Postojna. Čeprav so knjižnice najpomembnejše na področju bralne kulture, morajo za ustvarjanje kvalitetne družbe za branje skrbeti vsi. “Naši otroci bodo kot odrasli posegali bo branju, če jim bomo veliko brali in če bodo tudi nas videli brati knjige. Hitro spreminjajoča se digitalna doba in impulzivnost informacij potrebujeta protiutež, s poglobljenim in umirjenim branjem knjig (lahko tudi elektronskih) pa ohranjamo kondicijo, ki jo tej 'instantni' informacijski dobi še bolj potrebujemo za naše duševno zdravje,” je prepričan Mlinar.

Postojnska knjižnica je ena redkih, kjer člani plačajo le vpisnino in ne plačujejo letne članarine. Številke obiska in izposoje v zadnjih letih rahlo upadajo, kot tudi v drugih knjižnicah. Aktivnih je dobrih 6000 članov, kar je dobrih 27 odstotkov občanov občin Postojna in Pivka. Na leto zabeležijo 185.000 klasičnih izposoj knjižnega gradiva na dom, v številnih dejavnostih imajo okrog 130.000 obiskovalcev.

“Naši otroci bodo kot odrasli posegali bo branju, če jim bomo veliko brali in predvsem, če bodo tudi nas videli, da beremo knjige.”

Uroš Mlinar

direktor Knjižnice Bena Zupančiča Postojna


Najbolj brano