Kako z embalažo Tetra Pak do recikliranih robčkov?

V povprečju več kot 70 % embalaže Tetra Pak sestavlja karton, ki ga je mogoče predelati in iz njega izdelati nove, kakovostne izdelke, kot so na primer higienski papirnati robčki. V tem krogotoku imamo zelo pomembno vlogo kupci izdelkov v embalaži Tetra Pak. Ko izpraznjeno embalažo Tetra Pak odložimo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo, s tem omogočimo njeno recikliranje in ponovno uporabo njenih sestavnih materialov v novih izdelkih.

Na pomembno vlogo potrošnikov v krogotoku embalaže Tetra Pak 
opozarja tudi Zlatko.
Na pomembno vlogo potrošnikov v krogotoku embalaže Tetra Pak opozarja tudi Zlatko. 

Da krožno gospodarstvo deluje, mora biti sklenjen celoten krogotok, v katerem je več partnerjev. Tetra Pak v svojem krogotoku povezuje vse glavne partnerje. Ljubljanske mlekarne in Dana sta polnilca pijač in mlečnih izdelkov v embalaži Tetra Pak, ki jih kupujemo potrošniki. Italijansko podjetje Lucart prevzame odpadno embalažo Tetra Pak in z uporabo inovativne ter človeku in okolju prijazne tehnologije iz recikliranega kartonskega dela te embalaže izdela higienske papirnate izdelke. V krogotoku sodeluje tudi skupnost EKO INICIATIVA, ki spodbuja uporabo teh izdelkov v Sloveniji.

Prikaz recikliranja embalaže Tetra Pak z mini pulperjem

Kupite 5, dobite 10

V hipermarketih Mercator po celi Sloveniji do 20. decembra poteka posebna akcija za kupce, ki z nakupom petih izdelkov Ljubljanskih mlekarn in Dane v embalaži Tetra Pak dobijo 10 paketkov robčkov Lucart EcoNatural, izdelanih iz recikliranega kartonskega dela odpadne embalaže Tetra Pak. S tem kupce opozarjajo, da so del krožnega gospodarstva embalaže Tetra Pak tako, da jo po uporabi pravilno odložijo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo. V sklopu akcije, ki jo podpira Zlatko, predstavljajo recikliranje te odpadne embalaže z mini pulperjem, ki ponazarja dejanski proces reciklaže v papirnici.

Tetra Pak skupaj s partnerji krogotoka organizira akcijo z namenom, da potrošniki sami vidimo rezultate pravilnega ravnanja z odpadno embalažo. Prvič so jo organizirali pred dvema letoma z namenom, da uvedejo model in primer, po katerem se lahko zgledujejo tudi druga podjetja in organizacije. V družbi Tetra Pak poudarjajo, da delež recikliranja odpadne embalaže Tetra Pak v Sloveniji v zadnjih letih sicer narašča, vendar ga je mogoče še izboljšati.

Trajnostni vidiki embalaže Tetra Pak

Karton je ključni sestavni del embalaže Tetra Pak. Vir zanj je les, ki ga pridobivajo v odgovorno upravljanih gozdovih s certifikatom FSC® (Forest Stewardship Council). V Sloveniji jo po uporabi odlagamo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo, v kateri se sicer zbirajo tudi druge vrste odpadne embalaže. Vsebino rumene vreče v sortirnicah razdelijo na različne frakcije, med njimi tudi odpadno embalažo Tetra Pak. Z ločenim zbiranjem in sortiranjem je omogočeno njeno recikliranje – ne le kartonskega dela, saj tudi iz polietilena in aluminija v papirnici Lucart izdelujejo podajalnike za higienski papir. Z recikliranjem odpadne embalaže Tetra Pak pridobimo do 60 odstotkov kakovostnega kartona ter tako ohranimo pomemben delež gozdov.

Krožno gospodarstvo optimizira procese ravnanje z odpadnimi materiali

Krožno gospodarstvo ali zapiranje snovnih tokov je ena glavnih usmeritev Evropske unije, saj naša poraba že dvakratno presega razpoložljive naravne vire. Za uresničevanje krožnega gospodarstva obravnavamo življenjski cikel izdelkov, njihovih sestavnih materialov ter drugih virov, ki so potrebni v tem ciklu, ter opredelimo, kolikšen delež teh materialov in virov je mogoče nadalje uporabiti in v kakšni obliki. Tako iz odpadne nastane surovina za nov izdelek.

Kroženje kartonskega dela odpadne embalaže Tetra Pak v več izdelkih:
1. Izdelek v embalaži Tetra Pak porabimo.
2. Prazno embalažo odložimo v rumeni zabojnik ali vrečo za odpadno embalažo.
3. Odpadno embalažo prepeljejo v sortirnice.
4. V sortirnicah razvrstijo vso odpadno embalažo.
5. Odpadno embalažo Tetra Pak reciklirajo v papirnicah, da dobijo reciklirano surovino za nove izdelke.
6. Iz te surovine naredijo nove, uporabne izdelke, kot so reciklirani robčki in brisačke.

Najbolj brano