Zaradi obnove mostu prek Tolminke dolge kolone?

Most prek Tolminke statično sicer ni problematičen, terja pa zajetne posege, med drugim širitev pločnika, na kar je tudi Občina Tolmin vseskozi opozarjala. Kako se bo promet izmenično enosmerno odvijal, bo pokazal čas, v jutranjih in popoldanskih konicah pa je pričakovati dolge vrste ob semaforjih. To je nakazala poskusna zapora konec oktobra.

Delo ovira dež, zato prihaja do zamikov,  izmenične enosmerne 
zapore prometa še ni.   Foto: Neva Blazetič
Delo ovira dež, zato prihaja do zamikov, izmenične enosmerne zapore prometa še ni.  Foto: Neva Blazetič

TOLMIN Začetna dela na mostu oziroma državni cesti proti Idriji ovira deževno vreme, zato prav veliko do zdaj še niso naredili. Terminski plan se nekoliko zamika. Zato oktobra napovedanega občasnega enosmernega prometa prek mostu niso uvajali.

Semaforji še niso prižgani

Semaforji so še vedno prekriti, čeprav naj bi od sredine tega meseca dalje vse do junija promet potekal ves čas enosmerno. Kako se bo zadeva s prometom odvijala, bo jasno, ko bosta semaforja na obeh straneh mosta začela delovati. Ko sta bila konec oktobra za en dan prižgana, so kolone vozil zjutraj in popoldne stale vse do semaforiziranega križišča sredi Tolmina in do Dobrav proti Mostu na Soči. Predvsem zaposleni v industrijski in obrtni coni pri Poljubinju se sprašujejo, koliko časa jim bo vzela pot na delo in z dela.

Občina je skupaj s KS Tolmin dolgo pritiskala, da bi država oziroma direkcija za infrastrukturo most obnovila in da bi zagotovili bolj varen prehod za pešce. Prek mostu namreč mnogi hodijo peš na delo oziroma proti bližnjima vasema Žabče in Poljubinj. “Zato smo zadovoljni, da je država začela z naložbo. Zavedamo pa se, da taki posegi vplivajo na promet, a verjamemo, da bo izvajalec Ginex International iskal rešitve, ki bodo kar najmanj posegale v vsakdanjik uporabnikov. Se pa je v tem primeru jasno pokazala slabost zaradi ene same prometne žile skozi Tolmin, kar bomo rešili z izgradnjo načrtovane obvoznice,” pojasnjuje župan Uroš Brežan.

Za most bo šel skoraj milijon evrov

Naložba, ki bo po zdajšnjih ocenah stala 945.000 evrov, je v domeni direkcije za infrastrukturo. Tam pojasnjujejo, da bodo poleg vozišča, odbojne in varovalne ograje ter širitve pločnika sanirali tudi spodnja dela konzolne plošče in kamnitega loka, bočne kamnite površine, zgornjo ploščo in kamnite opornike. Sanacijo slednjih bodo izvajali tudi v vodi. Dodajajo, da načrtovanje obnov tovrstnih objektov temelji na ugotovitvah ob njihovih podobnih pregledih in ob hkratnem upoštevanju pomembnosti cestnih povezav, povprečnega letnega dnevnega prometa in nekaterih drugih okoliščin. Stanje objektov ocenjujejo na rednih in glavnih pregledih po posebni metodologiji, na podlagi katere izdelajo oceno in naložbo uvrstijo v večletni plan. “Nosilnost pri tem mostu pa nikoli ni bila problematična in bo tudi po obnovi ostala enaka, torej brez omejitev,” so še povedali. Po podatkih direkcije naj bi dela trajala do 12. junija, izvajalec pa opozarja, da je terminski plan okviren, saj se pri tovrstnih posegih dejanski obseg dela ugotovi šele po odstranitvi krovnih slojev betona in asfalta.

Nova vodovodna cev

Komunala Tolmin bo v času obnovitvenih del zamenjala vodovodno cev na tem odseku in se s tem izognila kasnejšim novim posegom na zaključenem objektu. Območje gradbišča bo v celoti ograjeno. Prek mosta bodo omogočili peš prehod, sprehajalna pot ob Tolminki pod mostom pa bo zaradi varnosti zaprta.


Najbolj brano