Za obisk je primernejši dopoldanski čas

V Zdravstvenem domu Ajdovščina so občini ustanoviteljici zaprosili za soglasje, s katerim bi ohranili trenutni ordinacijski čas dispanzerja za ženske. Zaradi lažje organizacije dela in za čim bolj kakovostno obravnavo pacientk predlagajo, da bi dispanzer popoldne delal le en dan v tednu, ostale štiri dni pa v dopoldne.

V zdravstvenem domu ocenjujejo, da je en dan popoldanskega 
dela v dispanzerju za ženske dovolj. Foto: Alenka Tratnik
V zdravstvenem domu ocenjujejo, da je en dan popoldanskega dela v dispanzerju za ženske dovolj. Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 morajo izvajalci zdravstvenih storitev zagotoviti, da bo vsak izbrani osebni zdravnik, izbrani ginekolog ali izbrani zobozdravnik eno petino s pogodbo dogovorjenega ordinacijskega časa zagotovil v popoldanskem času, in sicer po 16. uri. Za ajdovski dispanzer za ženske bi to pomenilo, da bi tri dni v tednu delal v dopoldanskem času, dva pa v popoldanskem.

Splošni dogovor dopušča tudi izjeme. Na primer v dejavnostih, kjer zaradi diagnostičnih preiskav popoldanski čas ni primeren, pa tudi, če izvajalec utemelji razloge in dobi soglasje lokalne skupnosti.

En dan popoldanskega dela je dovolj

Zadnjo možnost so izkoristili tudi v Ajdovščini, kjer v dispanzerju za ženske trenutno delata dve zdravnici. Ena je upokojena zdravnica, ki dela po pogodbi dva dneva v tednu dopoldne, druga zdravnica dela tri dni v tednu, od tega en dan popoldne.

V zavodu so ocenili, da je en dan popoldanskega dela dovolj, predlog so tudi strokovno utemeljili. “Razlogi za dopoldanske preglede so manjša utrujenost pacientk, lažje in kakovostnejše izvajanje laboratorijskih preiskav, saj morajo biti pacientke pri nekaterih tešče, kri za zahtevnejše preiskave, ki jih izvaja zunanji izvajalec, se odvzema do 9. ure, transport vzorcev za kompleksnejše preiskave v druge laboratorije poteka enkrat dnevno do 13. ure, prav tako tudi transport kužnin. Vse kurativne urgentne primere se vedno obravnava dopoldne, tudi naročanje pacientk na posege v bolnišnicah se praviloma opravlja v dopoldanskem času,” sta v utemeljitvi zapisali zdravnici, specialistki ginekologije.

Čakajo še Ajdovce

“Utemeljitev je potrdil tudi strokovni svet Zdravstvenega doma Ajdovščina in soglašal s predlaganim ordinacijskim časom,” je povedal direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar, ki je predlog že predstavil vipavskim svetnikom. Ti so z njim soglašali, jutri bodo o njem razpravljali tudi ajdovski svetniki.


Najbolj brano