Spet vdor fekalij v blok na Muzejskem trgu

V nedeljo zvečer je v kletne prostore bloka na Muzejskem trgu 4 v Kopru, tik ob gradbišču podzemne garažne hiše, znova vdrla mešanica meteornih in kanalizacijskih vod. Ker je eden od stanovalcev pravočasno zaznal vonj po fekalijah, so takoj poklicali dežurno službo Marjetice, ki je nato vse do 23. ure prečrpala kar 14 kubičnih metrov odplak.

Z rdečim krogom je označen kanal, ki so ga gradbinci skopali, da 
bi fekalije iz začasne jame speljali v nižje ležeče območje.  Foto: Nataša Hlaj
Z rdečim krogom je označen kanal, ki so ga gradbinci skopali, da bi fekalije iz začasne jame speljali v nižje ležeče območje.  Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Spomnimo, da se je enako izlitje že zgodilo pred tremi tedni, ko so gradbinci pri vrtanju in nameščanju enega od pilotov nenamerno zadeli kanalizacijsko cev, ki ni bila vrisana v načrtu. Takrat so na gradbišču začasno skopali jamo, kamor se stekajo fekalije iz bloka, ki jih nato prečrpavajo v kanalizacijski sistem. Izvajalec se je obvezal zgraditi nadomestni kanalizacijski vod.

Fekalije tečejo v najnižji del gradbišča

Kaj se je zgodilo tokrat? “Zadnji dan pred prazniki so se vrli strokovnjaki spomnili, da ne bodo več črpali fekalij iz jame, ampak so jih prek izkopanega kanala speljali v nižje ležeče območje. Ker pa so zgrešili potrebno globino, je v nedeljo ob povečani količini dežja zalilo naše kleti. Včeraj so jarek razširili in poglobili, tako da zdaj fekalije prosto tečejo v najnižji del gradbišča,” dogajanje opisuje Dušan Ropotar, eden od stanovalcev v bloku.

14

kubičnih metrov odplak so v nedeljo prečrpali delavci Marjetice

V koprski občini, ki je investitorka gradnje garažne hiše, imajo drugačno pojasnilo. Pravijo, da se je med prazniki zgodila okvara na črpališču, kar je povzročilo dvig fekalnih vod in njihov ponovni vdor v kleti. “Izvajalec del je nemudoma pristopil k odpravi nastalih težav in bo čim prej poskrbel za bolj kakovostno rešitev. Zaščita gradbene jame je zdaj v fazi, ko je možno izvesti boljšo rešitev, ki predvideva neposredno priključitev črpališča na obstoječi cevovod in odvajanje fekalnih voda brez uhajanj. Ta rešitev bo bolj varna,” napovedujejo v občini.

Nenehno prihaja do izklopov elektrike

“To je največja greznica v Sloveniji,” pa sta slikovita stanovalca bloka Vladimir Savarin in Milan Murovec. “Nesprejemljivo je tako onesnaževanje celotne gradbene jame s fekalijami kot to, da moramo biti izpostavljeni smradu. Še sreča, da ni več poletje in vročine,” ocenjujeta. Menita, da vseeno ne gre zanemariti zdravstvenega vidika takšnih okoliščin, zato pričakujejo ukrepanje zdravstvenega inšpektorata, kjer pa ne delijo njunega mnenja. “Ureditev odvajanja odpadnih vod oziroma fekalij je v domeni lokalne skupnosti,” je kratka inšpektorica Barbara Kocjan.

Sicer pa stanovalci pravijo še, da so že več dni brez osvetljave pred blokom, ker pristojni prelagajo odgovornost za popravilo. V občini pravijo, da je težava v zagotovitvi ustrezne moči elektrike na gradbišču, saj nenehno prihaja do izklopov. “S predstavniki Elektro Primorska se usklajujemo in iščemo ustrezno rešitev, ki bo omogočila dovolj električne energije za potrebe gradbišča in okoliških objektov,” zagotavljajo.

Prijava še ne pomeni uvedbe postopka

Stanovalce pa tudi čudi, da si kljub prijavi koprskemu inšpektorju za okolje in prostor ta od 14. oktobra do danes še ni uspel ogledati, kaj se dogaja na gradbišču. “Povedal nam je, da je naša zadeva na čakalnem seznamu,” je ogorčen Savarin.

V inšpektoratu za okolje in prostor pojasnjujejo, da bodo zadevo vsaj v delu, ki ureja ustrezno priključitev in odvajanje komunalnih odpadnih vod na javno kanalizacijsko omrežje, odstopili občinskemu inšpektoratu.

Navajajo še, da prednostno obravnavajo prijave, iz katerih je mogoče razbrati, da sta ogrožena zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti. Sicer pa prejem prijave še ne pomeni, da bo inšpektor tudi uvedel postopek. “Pri tej odločitvi je na podlagi okoliščin posameznega primera odločilna inšpektorjeva presoja,” navajajo v inšpektoratu.


Najbolj brano