O vetrnicah piha le zmeden orkan

Poldrugo desetletje je minilo od tedaj, ko so v Sloveniji vzniknile prve pobude za gradnjo velikih vetrnih elektrarn. Umestitev prve, na Volovji rebri pri Ilirski Bistrici, je propadla zaradi nasprotovanja okoljevarstvenikov.

Da bi se izognili podobnim neljubim situacijam v prihodnje - Elektro Primorska je do propada naložbe vanjo že vložil precej dela in denarja - so okoljevarstveniki že takrat pozvali ministrstvo za okolje in prostor, naj se loti izdelave državne strategije umeščanja vetrnih elektrarn v slovenski prostor.

Dvanajst let kasneje strategije, ki bi strokovno opredelila območja, ki so za vetrnice manj problematična z vidika varstva narave in krajine, še vedno ni.

Danes, dvanajst let kasneje, strategije, ki bi strokovno opredelila območja, ki so za vetrnice manj problematična z vidika varstva narave in krajine, še vedno ni.

Če bi jo imeli, bi vsi natančno vedeli, kje je z vidika vetrnega potenciala, degradiranosti okolja, varstva narave in varovanja zdravja ljudi najbolje ali vsaj najmanj škodljivo postaviti vetrnice. To bi bilo v pomoč ljudem, ki so - zdaj v tej vasi, zdaj v drugi - kar naenkrat soočeni z napovedjo, da se bodo v bližini njihove spalnice vrtele vetrnice in se morajo sami poglabljati v strokovne študije o nizkofrekvenčnem hrupu. Na uradne mejne vrednosti se namreč ne morejo zanesti. Uredba o hrupu, ki naj bi jih postavila skladno s sodobnimi znanstvenimi dognanji, je namreč pristala na ustavnem sodišču, stara pa niti približno ne dosega sodobnih standardov.

Jasna državna strategija prostorskega umeščanja vetrnic v prostor in sodobna uredba o hrupu bi pomagali tudi investitorjem, ki zdaj ne vedo, na kakšne pasti vse bodo naleteli.

Nejasno pa je glede vetrnih elektrarn še marsikaj. Tudi to, zakaj so - z izjemo Elektra Primorske, ki je po neuspelem poskusu na Volovji rebri vetrne načrte opustilo, in Dravskih elektrarn, ki jih pravkar načrtujejo - domala vsi investitorji družb(ic)e z nekaj ali celo nobenim zaposlenim, z malo ali nič kapitala, z malo ali nič znanja o energetiki in še manj o vplivu vetrnic na zdravje ljudi.

Kako naj ljudje verjamejo takim investitorjem? Komu sploh lahko verjamejo, na koga se lahko zanesejo?


Preberite še


Najbolj brano