Na Univerzi na Primorskem 17 novih doktorjev znanosti

Na Univerzi na Primorskem so pred dnevi slovesno promovirali 17 novih doktorjev znanosti. Od leta 2003, ko je bila primorska univerza vpisana v sodni register, so promovirali 276 doktorjev znanosti.

Promocija doktorjev znanosti, prva skupina Foto: Mirella Baruca
Promocija doktorjev znanosti, prva skupina Foto: Mirella Baruca

KOPER > Na slovesnosti v Pokrajinskem muzeju Koper sta prorektorja Štefko Miklavič in Boris Kavur v doktorje znanosti promovirala dr. Petro Furlan, dr. Martino Rodela, dr. Petro Kolenc, dr. Klemna Belharja, dr. Vesno Rutar Grubić, dr. Ksenijo Perković, dr. Iztoka Bončino, dr. Damijana Kreslina, dr. Safeta Penjića, dr. Miho Marklja, dr. Predraga Ljubotino, dr. Borisa Černilca, dr. Luko Šlosarja, dr. Tino Čok in dr. Tilna Smajlo. Najvišji akademski naziv sta pridobili tudi dr. Karmen Drljić in dr. Urianni Merlin, ki se slovesnosti nista uspeli udeležiti.

Ob podelitvi doktorskih diplom so predstavili tudi njihove doktorske disertacije:

> dr. Petra Furlan (UP Pedagoška fakulteta): Krajinski park Sečoveljske soline kot model spodbudnega interaktivnega učnega

> dr. Karmen Drljić (UP Pedagoška fakulteta): Profesionalna vzdržljivost in proaktivnost bodočih pedagoških delavcev

> dr. Martina Rodela (UP pedagoška fakulteta): Izrazna sredstva medosebne metafunkcije v učbenikih za slovenščino kot materinščino v osnovni šoli

> dr. Petra Kolenc (UP Fakulteta za humanistične študije): Trnovski gozd v gospodarsko-političnih in kulturno-socialnih dinamikah treh stoletij (18.-20. stol): med mikrozgodovinsko obravnavo in pisanjem lokalne zgodovine

> dr. Klemen Belhar (UP Fakulteta za humanistične študije): Narava kot urejevalno načelo in protislovni ideološki diskurz

> dr. Vesna Rutar Grubić (UP Pedagoška fakulteta): Zaznavanje in posledice stresa pri vzgojiteljih in učiteljih v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah

> dr. Ksenija Perković (UP Fakulteti za humanistične študije): Družbeni in prostorski vidiki regionalne opredeljenosti in multikulturne identitete - primer Vojvodine

> dr. Iztok Bončina (UP Fakulteta za turistične študije Turistica): Sociološki vidik motivatorjev turističnih potovanj v vesolje

> dr. Damijan Kreslin (UP Fakulteta za management): Model vpliva orodij managerjev na ekonomsko donosnost podjetij

> dr. Safet Penjić (UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije): O Terwilligerjevi algebri dvodelnih razdaljno-regularnih grafov

> dr. Miha Markelj (UP Fakulteta za humanistične študije): Višinska kolonizacija zgornjega dela Selške doline: primer razvoja posestne in populacijske strukture tirolske naselitve iz konca 13. stoletja

> dr. Urianni Merlin (UP Pedagoška fakulteta): Učinki raziskovanja svetlobe na razvoj likovnega izražanja predšolskih otrok

> dr. Predrag Ljubotina (UP Fakulteta za management): Dejavniki karierne odločitve študentov iz družinskih podjetij

> dr. Boris Černilec (UP Pedagoška fakulteta): Kognitivno-konstruktivistični pristopi pri pouku matematike v homogenih in heterogenih skupinah v osnovni šoli

> dr. Luka Šlosar (UP Fakulteta za vede o zdravju): Vpliv aktivnih video iger na gibalno učenje tenisa v srednjem otroštvu

> dr. Tina Čok (UP Pedagoška fakulteta): Konceptualizacija in upovedovanje glagolskega dejanja v slovenščini, kitajščini in italijanščini

> dr. Tilen Smajla (UP Pedagoška fakulteta): Odnos do uvajanja vsebinsko in jezikovno integriranega učenja tujega jezika v zgodnjem obdobju


Najbolj brano