Kmetom bo pomagala aplikacija

Občina Ajdovščina bo v Vipavski dolini vzpostavila omrežje merilnih postaj, ki bodo avtomatsko in ažurno spremljale pojav spor, ki povzročajo bolezni, in žuželk. Sistem bo kmetovalcem in strokovnim službam prek posebne aplikacije pomagal pri odločanju o uporabi škropiv, da bo zaščita rastlin učinkovitejša in hkrati prijaznejša do okolja.

Direktor podjetja Efos   Matej Štefančič je predstavil  sistem in 
orodja za spremljanje  podatkov. Foto: Občina Ajdovščina
Direktor podjetja Efos Matej Štefančič je predstavil sistem in orodja za spremljanje podatkov. Foto: Občina Ajdovščina

AJDOVŠČINA > Tovrstna podpora kmetovalcem in strokovnim službam s področja varstva rastlin je v svetu in tudi pri nas že razširjena, tudi Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica že ima v Vipavski dolini nekaj merilnih postaj, Občina Ajdovščina pa želi v okviru projekta Grevislin vzpostaviti gostejšo mrežo merilnikov na izbranih mikrolokacijah po celi Vipavski dolini, zato vabi k sodelovanju sadjarje in vinogradnike s tega območja.

Z aplikacijo do aktualnih podatkov in nasvetov

Kot so pojasnili na občini, bo omrežje avtomatsko in v realnem času spremljalo prisotnost spor, ki povzročajo rastlinske bolezni, ter pojav koristnih in škodljivih žuželk, med zadnjimi zlasti prisotnost breskovega zavijača in pasastega ter križnega grozdnega sukača, ki povzročata škodo na breskvah in vinski trti.

Polonca Vodopivec

koordinatorka evropskih projektov

“Dolgoročno želimo dvigniti kakovost pridelkov iz Vipavske doline in posledično tudi njihovo vrednost.”

“Zbrane podatke bo interpretirala aplikacija, ki bo kmetovalcem in službam s področja varstva in zaščite rastlin zagotovila potrebne informacije za podporo pri odločanju in svetovanju glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev ali izvedbe ustreznih agrotehničnih ukrepov,” je pojasnila koordinatorka evropskih projektov na občini Polonca Vodopivec.

Z ukrepom želijo v prvi vrsti zavarovati biotsko raznovrstnost Vipavske doline. To je tudi rdeča nit projekta Grevislin, ki se izvaja v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, denar zanj pa prispevata tudi Evropski sklad za regionalni razvoj in država.

“Ostanki fitofarmacevtskih sredstev, ki se uporabljajo v kmetijstvu, predstavljajo enega ključnih onesnaževalcev varovanih območij Nature 2000 ter s tem stanja habitatov in varovanih vrst. S tem projektom želimo optimizirati njihovo uporabo. Dolgoročno želimo namreč dvigniti kakovost pridelkov iz Vipavske doline in posledično tudi njihovo vrednost,” je dodala Vodopivčeva.

Občina je v okviru projekta Grevislin nedavno pripravila delavnico, na kateri je direktor podjetja Efos iz Razdrtega Matej Štefančič predstavil sistem ter orodja za spremljanje in zajem podatkov o pojavih rastlinskih bolezni ter razširjenosti koristnih in škodljivih žuželk, svetovalec specialist - prognostik iz KGZ Nova Gorica dr. Marko Devetak pa je predstavil osnove integriranega varstva rastlin.

Pametno kmetijstvo je vse bolj razširjeno

Sicer pa imajo Ajdovci pri uvajanju “pametnega kmetijstva” nekaj izkušenj že s projektom Prilagajanje kmetijstva na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini - Life ViVaCCAdapt, kjer so med drugim vzpostavili podporni sistem za bolj učinkovito odločanje o rabi vode za namakanje. 35 kmetovalcem iz Vipavske doline je v pomoč aplikacija, ki na osnovi trenutne količine vode v tleh in njihove sposobnosti zadrževanja vode, vremenske napovedi in potreb rastlin glede na razvojno fazo vsakemu posebej sporoča priporočeni čas in količino namakanja. Projekt sofinancirata program LIFE in ministrstvo za okolje in prostor.


Najbolj brano