Stanovalci: “Marsikaj ni tako, kot smo se dogovorili”

“Gradbinci delajo tudi ob sobotah, čeprav v dokumentaciji piše, da bodo delali pet dni na teden. Sprva so predvideli, da bodo gradbeno jamo zavarovali s tehniko razpiranja, zdaj pa uporabljajo sidranje. Obljubili so nam rezultate monitoringa hrupa, a meritev sploh ne opravljajo,” težave ob gradnji podzemne garažne hiše nizajo stanovalci stolpiča na Muzejskem trgu 4 v neposredni bližini gradbišča.

V Famnitu, ki ima prostore v nekdanji stavbi pošte (stavba v 
sredini), trdijo, da tresljaji in hrup z gradbišča že vplivajo na 
izvajanje pedagoškega in raziskovalnega procesa. Foto: Nataša Hlaj
V Famnitu, ki ima prostore v nekdanji stavbi pošte (stavba v sredini), trdijo, da tresljaji in hrup z gradbišča že vplivajo na izvajanje pedagoškega in raziskovalnega procesa. Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Vladimir Savarin in Milan Murovec, predstavnika stanovalcev stolpiča na Muzejskem trgu 4 v središču Kopra, opozarjata, da marsikaj ni tako, kot so se dogovorili.

Vladimir Savarin z dokumentom, v katerem piše, da bo gradnja potekala pet dni na teden, ne pa tudi ob sobotah.

Izjemoma delajo tudi ob sobotah

“V dokumentaciji piše, da bi morala gradnja potekati od ponedeljka do petka, med 7. in 17. uro. Dogovorili smo se, da bo ob sobotah mir. Zakaj se izvajalec ne drži zapisanega,” se sprašujeta. V koprski občini, ki je investitorka naložbe, potrjujejo, da so delavci podjetja CGP določena dela, ki so jih morali zaradi narave dela izvajati s čim manj prekinitvami, izjemoma opravili izven predvidenega časa.

Stanovalci ugibajo, ali je odločitev za spremembo tehnike varovanja gradbene jame (iz prvotnega razpiranja v sidranje) povezana s ceno izvedbe. Bojijo se, da bo ta sprememba za seboj povlekla kakšne posledice na stolpiču brez protipotresnih temeljev, zato še razmišljajo, ali bi izvajalcu dali soglasje.

Tehnika sidranja je hitrejša od razpiranja

V občini navajajo, da sta po projektu predvideni obe tehnologiji, ki zagotavljata ustrezno stopnjo varnosti. Pojasnjujejo, da je sidranje precej hitrejše od razpiranja, tehnologija pa je tudi bolj ugodna za objekte, ker pripomore k dodatni stabilnosti.

“Iz operativnega vidika je sidranje boljše in omogoča lažjo izvedbo izkopov ter odvoza materiala,” v občini zavračajo očitek o izbiri cenejše različice. Potrjujejo, da si izvajalec prizadeva pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, da bi lahko to tehnologijo uporabil povsod, ne le na zemljiščih, ki so v lasti občine in tistih, za katere je slednja že dobila dovoljenja lastnikov.

Sicer pa gradnja garažne hiše para živce tudi bližnji Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, ki ima prostore v nekdanji stavbi pošte na Glagoljaški 8. Trdijo, da tresljaji in hrup že vplivajo na izvajanje pedagoškega in raziskovalnega procesa.

Začasna odredba za zaustavitev del

“To je naša edina stavba, druge nimamo. Z občino smo se hoteli pogovoriti o možnosti začasne selitve v nadomestne prostore. Že v začetku oktobra lani smo jim poslali predlog dogovora, a dlje od sestankov še nismo uspeli priti,” pravi glavni tajnik Univerze na Primorskem (UP) Mojca Kleva Kekuš. Ker menijo, da obstaja možnost, da bo gradnja povzročila škodo na premoženju in nevarnost za ljudi, so o tem obvestili različna ministrstva, poleg tega so podali predlog za izdajo začasne odredbe za zaustavitev gradbenih del.

V občini pravijo, da je bila univerza udeležena v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da so se seznanili z vso gradbeno dokumentacijo, vključno s soglasji, elaborati in drugimi dovoljenji ter terminskim načrtom gradnje. Zagotavljajo, da so jim ponudili nekaj nadomestnih prostorov, ki pa - kot trdijo v občini - niso ustrezali njihovim prostorskim potrebam oziroma željam.

“Obžalujemo, da univerza ni privolila v noben naš predlog, in se je odločila za različne pravne postopke, ki so se vsi po vrsti izkazali za povsem neutemeljene in brez pravne ali strokovne podlage. Vse pritožbe, tožbe in začasne odredbe, ki jih je univerza sprožila zoper občino, ne vplivajo na potek gradnje parkirne hiše pod Muzejskim trgom,” navajajo v občini.

Zataknilo se je tudi pri soglasju za postavitev sider pod stavbo fakultete. Mojca Kleva Kekuš pojasnjuje, da morajo za obravnavo vloge upravnemu odboru univerze predložiti neodvisno strokovno mnenje, ki bi ga za njih pripravil zavod za gradbeništvo. “To bi moral plačati izvajalec CGP, a zavodu še vedno niso izdali naročilnice,” pravi Kleva Kekuševa.

Rezultati meritev so na voljo na sedežu občine

V občini imajo drugačno mnenje. Naročili so dve neodvisni recenziji načrta varovanja gradbene jame in geološko geotehničnega elaborata, ki sta ju izdelali podjetji Geoeng in Tringrad. “Poleg tega je bil izvajalec del pripravljen pridobiti in plačati še tretje neodvisno strokovno mnenje, a je zavod za gradbeništvo naročilo zavrnil,” trdijo v občini.

Čudijo jih tudi navedbe glede meritev. Pravijo, da je izvajalec ob začetku gradnje opravil nulte meritve hrupa in nulto meritev stanja okoliških objektov, ponovne meritve hrupa pa še ob začetku vrtanja pilotov in izvedbi gradbene jame. Naslednje meritve hrupa bodo opravili pri naslednji fazi gradnje.

Doslej so opravili tudi dve dodatni meritvi stanja okoliških objektov. Poročilo zadnje meritve (15. oktober) bodo izdelali predvidoma konec meseca. “Vsa poročila hranimo na sedežu občine, kjer imajo stanovalci in drugi občani možnost vpogleda vanje,” še pravijo v občini.


Najbolj brano