Več kot 100 milijonov evrov za razvoj regije

V 25 letih delovanja Regionalnega razvojnega centra Koper je regija Istra-Brkini-Kras pod okriljem razvojnih programov prejela več kot 100 milijonov evrov. Od svoje ustanovitve leta 1994 so uresničili več kot 100 državnih in mednarodnih projektov ter zagotovili 10,7 milijona evrov posojil za podjetja v okviru garancijske sheme.

Ekipa Regionalnega razvojnega centra Koper z direktorjem Giulianom Nemarnikom (v sredini zgoraj).  Foto: RRC Koper
Ekipa Regionalnega razvojnega centra Koper z direktorjem Giulianom Nemarnikom (v sredini zgoraj).  Foto: RRC Koper

KOPER > “Večina denarja, ki smo ga prejeli v obdobju treh regionalnih razvojnih programov, je šla za gradnjo infrastrukture, ne gre pa zanemariti še izobraževanja in usposabljanja podjetnikov, kmetov, študentov in zaposlenih,” poudarja Giuliano Nemarnik, direktor Regionalnega razvojnega centra Koper, v katerem je zaposlenih 12 ljudi.

Državo seznanjajo s potrebami lokalnih skupnosti

Center se je najprej imenoval Zavod za pospeševanje podjetništva in obrti Koper, ustanovili pa sta ga koprski enoti Gospodarske zbornice Slovenije in Republiškega zavoda za zaposlovanje ter zasebno podjetje Studio Tip. Kmalu je med ustanovitelje pristopila tudi Mestna občina Koper, pred tremi leti pa še občina Hrpelje-Kozina. Leta 1998 so ga preimenovali v Regionalni razvojni center Koper (RRC), leta 2001 pa je pridobil status regijske razvojne agencije.

100

državnih in mednarodnih projektov je uresničil RRC Koper v 25 letih

250

štipendij je podelil

“Njena najpomembnejša naloga je povezovanje lokalnih akterjev na regionalni ravni in seznanjanje države s potrebami lokalnih skupnosti,” pravi Nemarnik. Regijska razvojna agencija deluje na območju osmih istrskih in kraških občin Ankarana, Divače, Hrpelj-Kozine, Izole, Komna, Kopra, Pirana in Sežane. “Zanje pripravljamo regionalni razvojni program, dokument, ki opredeljuje najpomembnejše razvojne usmeritve v programskem obdobju,” pojasnjuje direktor.

V obdobju 2007-2013 je tako regija Istra-Brikini-Kras iz regionalnih razvojnih programov dobila 32 milijonov evrov, v obdobju 2014-2020 pa 25 milijonov evrov za projekte urejanja komunalne infrastrukture, gradnje vodovodov, cestne in kolesarske infrastrukture ter ureditve podjetniških con. Program v obdobju 2021-2027 bo usmerjen v spodbujanje trajnostnega razvoja in spodbujanje inovativnosti v gospodarstvu. Izkazalo se je, da bo v tokratnem obdobju verjetno na voljo dobrih 20 odstotkov manj denarja.

Ugodna posojila za gospodarski razvoj

Vodja projektov Irena Cergol ob tem dodaja, da RRC v sodelovanju z nekaterimi bankami in občinami vodi regijsko garancijsko shemo. “Ta ponuja malemu in srednjemu gospodarstvu, pa tudi društvom, zadrugam, zavodom in socialnim podjetjem ugodna posojila in garancije za naložbe, obratna sredstva in zaposlovanje,” pravi.

V pomoč podjetnikom pa je tudi točka SPOT, kjer je možno izvesti vse postopke povezane z registracijo podjetja. Nemarnik navaja, da se je kot zelo uspešen izkazal zlasti projekt Podjetno v svet podjetništva, ko so štiri mesece pod okriljem RRC nudili zaposlitev mladim podjetnikom, ki so se usposabljali, da so nato odprli lastna podjetja. Dobrih 70 odstotkov udeležencev tega projekta še danes uspešno posluje.


Najbolj brano