Občinsko upravo bodo reorganizirali

V Kopru bodo reorganizirali občinsko upravo. Nekatera delovna področja in urade bodo združili, nekatere službe pa oblikovali povsem na novo. Obeta se tudi kadrovska okrepitev, saj bodo zaposlili uslužbenca za opravljanje nalog notranje revizije.

V Kopru bodo po devetih letih od zadnjih sprememb reorganizirali 
občinsko upravo. Foto: Luka Carlevaris
V Kopru bodo po devetih letih od zadnjih sprememb reorganizirali občinsko upravo. Foto: Luka Carlevaris

KOPER > V koprski občinski upravi bodo ustanovili tri nove samostojne organizacijske enote. To bodo služba za občinski svet in krajevne skupnosti (vodila naj bi jo Alenka Plahuta, ki je do zdaj vodila urad za splošne zadeve), služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje ter služba za notranjo revizijo. Ta bo podrejena neposredno županu, ni pa še znano, kdo jo bo vodil, saj bodo za ta namen zaposlili novega uslužbenca.

Področje okolja po novem v dveh uradih

Urad za nepremičnine in urad za okolje in prostor se bosta združila v urad za prostorski razvoj in nepremičnine. Ta združeni urad naj bi deloval pod taktirko Irene Kocjančič, ki je do zdaj delala v samostojni investicijski službi, pred več kot 16 leti pa je bila predstojnica urada za nepremičnine.

Zavrnili Italijane in Levico

Na nedavni seji koprskega občinskega sveta je bilo jasno, da predlog reorganizacije občinske uprave ni prepričal vseh svetnikov. Komisija za vprašanja italijanske narodnosti je predlagala, da bi odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave dopolnili z ustanovitvijo urada za dvojezičnost in druge pravice pripadnikov italijanske narodne skupnosti. V.d. direktorica občinske uprave Tamara Kozlovič ocenjuje, da za izvajanje teh nalog skrbijo že v kabinetu župana. “Bomo pa v kadrovski načrt uvrstili zaposlitev osebe, ki bo skrbela za bolj dosledno izvajanje dvojezičnosti in prevajanje,” napoveduje Kozlovičeva. Občinski svet tudi ni potrdil dveh amandmajev, ki jih je predlagala Levica. V stranki namreč menijo, da bi morali pod okriljem občinske uprave oblikovati še nova samostojna urada, in sicer za turizem in za kulturo. Kozlovičeva pojasnjuje, da bosta ti dve področji dobili pomembnejšo vlogo v zavodu, ki ga snujejo. Občina namreč predvideva ustanovitev zavoda za mladino, kulturo in turizem, kar naj bi bila nadgradnja zdajšnjega Centra mladih Koper.

Urad za gospodarske javne službe in promet bodo preimenovali v urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet. Poleg gospodarskih javnih služb bo ta urad prevzel tudi področje gospodarstva, kmetijstva in okolja. Tudi v prihodnje naj bi ga vodil Raf Klinar. V uradu za družbene dejavnosti se bodo po novem ukvarjali še s turizmom, vodenje pa naj bi ostajalo v rokah Timoteja Pirjevca. Večje spremembe oziroma reorganizacija bo obšla službo za investicije pod vodstvom Petra Ziralda ter urad za finance in računovodstvo, kjer ima glavno besedo Vilma Milunovič.

Pod okriljem novo ustanovljenega sekretariata občinske uprave (preoblikovanje zdajšnjega urada za splošne zadeve) bodo delovale tri notranje organizacijske enote, in sicer za področja kadrovskih zadev, pravnih zadev ter za področje splošnih zadev in javnih naročil. Vodi ga lahko direktor oziroma direktorica občinske uprave.

Projektna pisarna za strateško načrtovanje

Oblikovali bodo še službo za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje, ki bo razdeljena na tri oddelke (občinski inšpektorat, mestno redarstvo in oddelek za zaščito in reševanje). Pod okriljem kabineta župana bo zaživela projektna pisarna, ki bo skrbela za strateško načrtovanje in razvojne projekte. Po naših zanesljivih informacijah naj bi župan Aleš Bržan vodenje te enote zaupal nekdanji direktorici občinske uprave Sabini Mozetič.

Zadnje spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave so sprejeli konec leta 2010. “Skozi leta delovanja občinske uprave so se pokazale potrebe po vsebinskih spremembah zaradi bolj učinkovitega dela,” nujnost zdajšnjih organizacijskih novosti utemeljuje v.d. direktorice občinske uprave Tamara Kozlovič.


Najbolj brano