Soča (pre)poceni teče?

Po zgolj treh letih od sprejema med tremi posoškimi občinami usklajenega odloka o določitvi plovnega režima, je reka Soča s Koritnico ponovno na tapeti. Odpirajo debato o ustreznosti cen plovnih dovolilnic, višinah kazni za kršitelje in o skrbniku plovnega režima. Pričakovati je dolgotrajno usklajevanje s kresanjem interesov, zato je v tem trenutku nemogoče napovedati, ali bodo prihodnjo sezono že veljale višje cene in kazni, s čimer bi priteklo precej več denarja za urejanje infrastrukture ob Soči z vstopno-izstopnimi mesti. Najti morajo novega skrbnika plovnega režima, ker zdajšnji, torej medobčinska uprava, hkrati opravlja tudi nadzor nad izvajanjem odloka, kar pomeni, da nadzira sama sebe.

Vselej vročo temo o Soči po pričakovanju uvaja Občina Kobarid. Da je Soča prepoceni, da jo razprodajamo, je župan Marko Matajurc odločno poudarjal že ob izvolitvi. Pred dnevi ga je s potrditvijo predloga dopolnjenega odloka z višjimi cenami in kaznimi ter z novim skrbnikom, zavodom za turizem Dolina Soče, podprl občinski svet, ki pa je nanizal več pridržkov in napotkov, ki naj bi jih občine Bovec, Kobarid in Tolmin uskladile v prihodnjih mesecih.

Ni sprejemljivo, da zdajšnji skrbnik, medobčinska uprava, hkrati opravlja nadzor nad izvajanjem odloka, da torej nadzira sama sebe.

Že na začetku je vsaj delno sporna cena za kajakaše individualce. Že vsa leta je s tremi evri na dan prenizka, toda povišanje kar počez na deset evrov je lahko polemično. Poznavalci ocenjujejo, da naj bi bila pred in po glavni sezoni nekoliko nižja. Nočejo odvračati pomembnih gostov, ki radi prihajajo izven sezone. Drugo področje je gospodarska dejavnost športnih agencij. Zdajšnja cena pavšala 2500 evrov za rafting podjetja je dejansko nizka, saj jo “pokrijejo” praktično z enim ali dvema dnevoma “kasiranja” na vrhuncu sezone. Kazni naj bi se podvojile.

Nekoliko nerodno so se lotili iskanja novega skrbnika. Zavod Dolina Soče so v predlog umestili brez poglobljene debate z njimi. Naknadno ugotavljajo, da ni ustrezno registriran. Kot pravijo pravniki, je pravno-formalno zadevo mogoče urediti.

Cilj je večji red na Soči, večji iztržek za vlaganje v infrastrukturo ob reki in podpora domačim izvajalcem. Slednjega odlok ne more zagotoviti. Nastajanje novih agencij, ki poleti pridejo in gredo, je mogoče krotiti zgolj s strožjimi pogoji za njihovo delo.


Preberite še


Najbolj brano