Vključevanja v družbo se ni mogoče učiti v instituciji

Ko je bil Tomo Dadić pred 20 leti vodja izolske enote Varstveno delovnega centra (VDC) Koper, se mu je utrnila zamisel, da bi varovance zaposlili, in skupaj s tedanjim direktorjem Komunale Marinom Domiom sta se dogovorila, da bodo vzdrževali otroško igrišče. Včeraj so na Birbi 1 obeležili 20. obletnico Zelenega programa.

Ob 20. obletnici Zelenega programa jim je Komunala podarila novo kosilnico, v  ozadju vodja 
vzdrževanja okolja Radoš Petrovič in direktor Denis Bele (prvi in tretji z leve), peti  Tomo Dadić. Foto: Mirjana Cerin
Ob 20. obletnici Zelenega programa jim je Komunala podarila novo kosilnico, v ozadju vodja vzdrževanja okolja Radoš Petrovič in direktor Denis Bele (prvi in tretji z leve), peti Tomo Dadić. Foto: Mirjana Cerin

IZOLA > Zamisel Toma Dadića je takoj padla na plodna tla, poleg Marina Domia in Radoša Petroviča, ki na Komunali vodi vzdrževanje okolja, sta jo podprli še tedanja direktorica VDC Irena Fister in izolska županja Breda Pečan.

“Čeprav je bilo vključevanje oseb s posebnimi potrebami v tujini in ponekod v Sloveniji že utečeno, smo si morali upati, začeli smo s staro metlo in lopato. Sodelovanje z lokalno skupnostjo je zelo pomembno pri iskanju priložnosti za varovance VDC, Barčice in podobnih centrov. Ko so aktivni na delovnem, športnem in kulturnem področju, so delavci, športniki, kulturniki in ne osebe z nekaterimi težavami,” je poudaril Dadić, zdaj zaposlen v koprskem dnevnem delovnem terapevtskem centru Barčica. Nazorna je bila tudi direktorica VDC Dragica Fojan: “V Izoli so bili pionirji, invalidom so priznali pravice, še preden so jih zapisali v konvencijo OZN.” Ker se socialnega vključevanja ni mogoče učiti, če smo ločeni in zaprti v instituciji, je za invalide pomembno, da delajo v običajnem okolju, tako so lahko čim bolj neodvisni, s tem preprečujemo čezmerno institucionalizacijo.“ Nekatere delodajalce je strah zaupati delo osebam, ki so veliko časa preživele ločeno, v neki segregaciji, pravno-formalno zadeve niso urejene, novi zakon o socialnem vključevanju invalidov takoj preskoči na status zaposlenih,” je dodala Fojanova.

Dragica Fojan

direktorica VDC Koper

“Naši varovanci sodelujejo tudi s komunalnim podjetjem Marjetica, cvetličarno, frizerskim salonom, v trgovskem centru Obi zlagajo stvari na police. Delali bi lahko v centrih uporabnih predmetov in storitvenih dejavnostih, kot sta turizem in gostinstvo.”

Varovanci VDC v Izoli zdaj vzdržujejo obe Birbi (v mestu in Livadah), otroško igrišče v Ulici oktobrske revolucije, okroglo športno igrišče v Livadah in bližnjo zelenico ter zelenico ob zdravstvenem domu. Dobremu zgledu so sledili v drugih občinah, VDC Koper pokriva območje od Pirana do Ilirske Bistrice in programe vključevanja poslej izvajajo tudi na Sežanskem.

Izolski župan Danilo Markočič je Zelen program označil za zgodbo o uspehu, direktor Komunale Denis Bele se je nadejal, da je 20-letno sodelovanje preraslo v prijateljstvo.

In kaj je povedala ena od varovancev VDC, Ana Đulabić, doma z Markovca? “Čistimo v Livadah, tam, kjer je vrtec, od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure. Dosti smeti je, mečejo jih tudi čez ograjo, ne držijo se pravil.”


Najbolj brano