Uredili sprehajalno pot ob reki Pivki

Postojnčani se že lahko sprehodijo po novourejeni pešpoti ob reki Pivki, ki mesto skozi pester obrečni prostor povezuje s Postojnsko jamo in omogoča prijeten (krožni) sprehod. “Pešpot je zamišljena tudi kot učilnica v naravi, kjer se bodo izvajale delavnice za šole in vrtce,” pravi Anita Kranjc z Občine Postojna. Ob poti so urejena tudi počivališča.

Postojna je bogatejša za urejeno pešpot ob reki Pivki, ki omogoča 
prijeten sprehod v naravi v neposredni bližini mesta.  Foto: Veronika Rupnik Ženko
Postojna je bogatejša za urejeno pešpot ob reki Pivki, ki omogoča prijeten sprehod v naravi v neposredni bližini mesta.  Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Sprehod po novozgrajeni poti, ki sledi toku reke Pivke, je doživetje tudi za domačine, saj odkriva doslej marsikomu nepoznane in težko dostopne mirne kotičke ob reki Pivki in omogoča stik s čudovito naravo le streljaj od mesta. Hkrati pa urejena pot preprečuje tudi nenadzorovan obisk v porečju reke in posledično negativne vplive na habitate in ogrožene vrste.

Pot se proti reki odcepi z Vilharjeve ulice in poteka za klavnico, nato pa ob reki do parkirišča pri Postojnski jami oziroma skoraj do tam. Na presenečenje sprehajalcev se pot nekaj metrov pred vstopom na parkirišče namreč, kot bi jo odrezal, konča in do parkirišča je mogoče priti po travniku. Župan Igor Marentič obžaluje, da so morali pot prekiniti, ker za nadaljevanje niso dobili dovoljenja lastnika naslednje parcele, družbe Postojnska jama, pa čeprav bi bila primerno označena pot lahko zanimiva tudi za turiste.

Postavili bodo tudi informativne table

Ob s kamenčki nasuti poti so štiri počivališča s klopmi in smetnjaki, v lesenih okvirjih pa bodo kmalu tudi informativne table. Na njih bodo obiskovalci lahko izvedeli več o pestrem rastlinskem in živalskem svetu. Med drugim je tukaj mogoče najti vodomca, kosca in veliko vrst metuljev.

Občina je naložbo izvedla v sklopu Interregovega čezmejnega projekta Grevislin, v katerem je ena od partnerk. Eden od namenov projekta je namreč tudi ureditev zelene infrastrukture na območju Nature 2000 in ozaveščanje javnosti o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami in zavarovanimi območji, ohranjanje biotske raznovrstnosti in zaščita habitatov. Občinski delež v projektu je 118.000 evrov. Poleg ureditve poti vključuje tudi “mehke” vsebine, saj naj bi, kot pravi Anita Kranjc, pešpot služila tudi kot učilnica v naravi za vrtce in šole, pripravili pa bodo tudi izobraževalne delavnice.

Župan si želi, da bi pešpoti z brvmi preko reke speljali tudi v smeri proti Kazarjem, za kar imajo že izdelan projekt, a zaenkrat še niso dobili dovoljenja Zavoda RS za varstvo narave.


Najbolj brano