Od jeseni bodo splošne ambulante popoldne obratovale dlje časa

Splošne ambulante v Zdravstvenem domu Nova Gorica morajo po navodilu goriških občin podaljšati popoldanski obratovalni čas za dve uri na teden. To bodo storili, potrjuje direktorica Petra Kokoravec, ker pa bo treba veliko usklajevanja urnikov, bodo spremembe uvedli šele po 1. oktobru, dodaja.

V novogoriškem zdravstvenem domu bodo splošne ambulante jeseni popoldne  obratovale dlje časa.  Foto: Leo Caharija
V novogoriškem zdravstvenem domu bodo splošne ambulante jeseni popoldne obratovale dlje časa.  Foto: Leo Caharija

NOVA GORICA > V skladu s splošnim dogovorom za leto 2019 bi morale splošne ambulante zagotoviti petino ordinacijskega časa po 16. uri, torej šest ur in pol na teden. Novogoriškemu zdravstvenemu domu so občine ustanoviteljice dovoljevale, da so ambulante popoldne delale le štiri ure in pol na teden. Pred kratkim pa so določile, da izjem ne bo več: splošne ambulante ZD na Goriškem morajo biti popoldan odprte dve uri več kot doslej.

Popoldne dve uri več

Novogoriška podžupanja Elena Zavadlav Ušaj je pojasnila, da so se za to odločili, da bi čim večjemu številu uporabnikov popoldne olajšali obisk zdravnika, ko niso v bolniškem staležu, ali da bi lahko spremljali otroka ali starejšega svojca. Občine so sklep sprejele junija, a v Zdravstvenem domu Nova Gorica novih, podaljšanih urnikov še niso uveljavili.

Petra Kokoravec

direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica

“Najti moramo srednjo pot, da bo čim bolj prav za vse vpletene.”

Kot pojasnjuje direktorica Petra Kokoravec, je zdaj ravno čas dopustov in nadomeščanj, tudi sicer pa sprememba urnikov ne bo tako enostavna in jo je treba prehodno uskladiti, saj ne bo vplivala le na posamične splošne ambulante, ampak tudi na druge dejavnosti zavoda, v katere se poleg ambulantnega dela vključujejo zdravniki.

“Zdravniki v Novi Gorici in v Šempetru se denimo poleg svojega rednega dela vključujejo tudi v urgentno ekipo v primeru drugega nujnega dogodka. Paziti moramo, da ne bo prišlo do prekrivanja urnikov, tudi zato, da bomo lahko zagotavljali zdravnika denimo v primeru dopustov ali bolniških odsotnosti, izobraževanj in podobno,” pravi Kokoravčeva.

Kot poudarja, se skoraj polovica pediatrov v popoldanskem času vključuje v delo Centra za krepitev zdravja, ki je dobro zaživel, zato morajo biti še toliko bolj previdni pri prerazporejanju urnikov. “Podaljšan popoldanski urnik bo vplival tudi na storitve na podeželju, ne le v centru,” dodaja.

Iščejo srednjo pot

Kako bodo po novem delale ambulante družinske medicine, pediatrije in ginekologije, se bodo dogovarjali v septembru, po dopustih.

“Ni nujno, da bo določena ambulanta po novem popoldan odprta dvakrat na teden, morda bo delala enkrat na mesec en dodaten dan popoldne. Tega še nismo dorekli. Lahko pa bo nekoliko zapleteno, ne le za ambulanto, ampak tudi za paciente,” pravi Kokoravčeva, ki napoveduje, da pred prvim oktobrom podaljšanega urnika ni pričakovati. “Najti moramo srednjo pot, da bo čim bolj prav za vse vpletene,” poudarja.

Kokoravčeva sicer pravi, da je potreb po popoldanskih obiskih zdravnikov po njenih opažanjih čedalje manj, saj lahko pacienti vse več storitev opravijo tudi v elektronski obliki, denimo pridobijo e-napotnice in e-recepte, od jeseni pa bodo tako lahko uredili še e-bolniške liste. Z občinami velja dogovor, da bodo spremljali in beležili odziv ljudi ter po določenem obdobju predlagali prilagoditve. Če ne bo dovolj zanimanja za popoldanski obisk zdravnika, naj bi kolegij goriških županov obravnaval predlog za vrnitev sedanjih urnikov.


Najbolj brano