Priložnosti za mlade brezposelne

Pred dnevi je zaživela spletna revija o zaposlovanju mladih Youth Employment Magazine. Revija bo vir vsebin za vse projekte, ki se izvajajo s finančno pomočjo Sklada za zaposlovanje mladih.Z novim projektom naj bi mladi lažje prišli do zaposlitev v svoji 
branži.

 Foto: Saša Dragoš
Z novim projektom naj bi mladi lažje prišli do zaposlitev v svoji branži.  Foto: Saša Dragoš

KOPER > Del akcije je tudi Kulturno izobraževalno društvo PiNA iz Kopra, ki s projektom Social Innovators naslavlja izziv visoke stopnje brezposelnosti med mladimi, hkrati pa tudi izziv nizke stopnje zaposlenosti v nevladnem sektorju. “Brezposelnost mladih v Sloveniji po gospodarski krizi upada, pri čemer pa realnost prekarnosti, izgubljene generacije, socialne izključenosti ostaja,” pravi vodja projekta Kaja Cunk iz društva PiNA.

Podatki za letošnji junij kažejo, da je bilo med mladimi od 15 do 29 let v štirih istrskih občinah 386 registriranih brezposelnih, v Ankaranu 21 odstotkov od vseh brezposelnih v občini, v Izoli 13 odstotkov, v Kopru 14 in v Piranu 12. “S projektom želimo povečati odstotek dela mladih na delovnih mestih, za katera so se izobrazili, hkrati pa jih opremiti z znanji, ki jim bodo omogočala takšno delo opravljati na način, ki bo pozitivno naslavljal družbene izzive,” je o projektu povedala Cunkova.

V okviru projekta bodo tako pripravili in izvedli 150-urni program usposabljanja za diplomante družbenih znanosti in humanističnih ved, razvili enomesečno prakso v NVO za skupno 320 mladih, vzpostavili tri družbena omrežja za generiranje konkretnih idej za projekte in pobude z družbenim učinkom ter potencialom za ustvarjanje novih delovnih mest.

Mladim pa bo odslej na voljo še spletna revija Youth Employment Magazine. Ta bo na enem mestu združevala vsebine projektov, ki se izvajajo s finančno pomočjo Sklada za zaposlovanje mladih v okviru finančnih mehanizmov Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveške. “Čeprav je obseg sklada ogromen, je razširjenje rezultatov na ravni sodelujočih držav in informacij preko meja velik izziv. Z revijo se želi omogočiti vidnost aktivnosti, ukrepov in akcij, ki se bodo izvajale, hkrati pa omogočiti mreženje in prenos znanj med posamezniki, ki akcije ustvarjajo ali v njih aktivno sodelujejo,“ še opisuje Cunkova.


Najbolj brano