Država jim hoče odvzeti dva milijona

Severnoprimorski in gorenjski župani so dvignili glas ob spoznanju, da jim namerava država odvzeti skoraj dva milijona evrov za primerno porabo. Predlagana nova formula za izračun povprečnih stroškov na prebivalca je povsem neustrezna, poudarjajo. Na ministrstvo za javno upravo in na vlado naslavljajo protestno opozorilo z zahtevo po več razvojnega denarja za demografsko ogrožene in obmejne občine.

Župani protestirajo zaradi načrtovanega krčenja denarja za primerno porabo.  Foto: Neva Blazetič
Župani protestirajo zaradi načrtovanega krčenja denarja za primerno porabo.  Foto: Neva Blazetič

TOLMIN > Včeraj se je na pobudo tolminskega župana Uroša Brežana v Tolminu sestalo osem županov in ena županja severnoprimorskih in gorenjskih občin Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Gorenja vas-Poljane, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin, ki so ogorčenost nad predlagano spremembo formule za izračun primerne porabe strnili v protestno izjavo. To podpirajo tudi enako ogorčeni župani Kranjske Gore, Gorje, Žiri, Žirovnica in še mnogi, katerih občine bi bile prikrajšane oziroma bi jim država odvzela pomemben del denarja.

V dopisu ministrstvu za javno upravo pozivajo, naj sporno formulo umakne in naj razmisli o več denarja za podeželske občine, ker bo le na tak način možno uresničevati zavezo o skladnem razvoju. Vlada naj najde način za dotok denarja EU in naj intenzivno vlaga v državne ceste ter železnico, še dodajajo. Zagotovi naj razvojni denar za območja v Triglavskem narodnem parku.

Franc Mužič

briški župan

“Ali v Ljubljani vedo, koliko stroškov imamo tudi z ostalo infrastrukturo, komunalo, čistilnimi napravami?! Naša občina bi z novo formulo izgubila sedem do osem odstotkov primerne porabe.”

Srž problema: stroški za občinske ceste

Srž problema so občinske ceste in izdatki za njihovo vzdrževanje (tudi zimsko pluženje) oziroma za njihove rekonstrukcije. “Predlagana spremenjena formula še manj kot zdajšnja upošteva obremenjenost občin s stroški za ceste,” je poudaril Brežan. Najbolj prizadete bi bile gorate, teritorialno velike občine z razpredenim cestnim omrežjem po razpršenih naseljih in z manjšim številom občanov na kvadratni kilometer, kot znaša slovensko povprečje. “Če nam bodo primerno porabo krčili, ne bo več denarja za razvojne projekte. Postali bomo bankomat za obvezne zakonske izdate,“ je opozorila kanalska županja Tina Gerbec. Nova formula bi to občino prikrajšala za 156.000 evrov, kar predstavlja štiri odstotke primerne porabe. Ob tem, da za vzdrževanje cest letno namenjajo 370.000 evrov.

Župan občine Gorenja vas-Poljana Milan Čadež je opozoril na neprimerljive stroške za ceste s podpornimi zidovi v goratih občinah, v mestih in na ravninskih območjih. Idrijski župan Tomaž Vencelj jedodal, da samo za prevoze otrok v šolo namenjajo pol milijona evrov: “V pričakovanju spremenjene zakonodaje smo v obdobju gospodarske rasti pričakovali več denarja, ne pa manj. Nujna je tesna povezanost županov prizadetih občin, ker bomo le na tak način opozorili na problem.” Bovški skromni proračun, ki znaša pet milijonov evrov, bi izgubil 208.000 evrov. Tolminski bi bil prikrajšan za 340.000 evrov.

Krivična je že zdajšnja zakonodaja

“Že zdajšnja zakonodaja o financiranju občin je do teritorialno velikih občin krivična. Ali v Ljubljani vedo, koliko stroškov imamo tudi z ostalo infrastrukturo, komunalo, čistilnimi napravami?! Naša občina bi z novo formulo izgubila sedem do osem odstotkov primerne porabe,” je opozoril starosta županov Franc Mužič iz Brd. Pomen urejenih cest ne le za domačine, temveč tudi za turiste, je izpostavil bohinjski župan Jože Sodja indodal, da je v Triglavskem narodnem parku urejanje cest še dražje, kar bi država tudi morala upoštevati. Župani se sprašujejo, ali bo Slovenija postala povsem centralizirana. Čudijo se, glede na to, da je bil predsednik vlade Marjan Šarec pred tem župan in bi torej moral razumeti njihove probleme.


Najbolj brano